Bezár a SAPARD, indul az AVOP

Április 30-ig lehetett pályázni a SAPARD-programra, amit felvált a májusban induló Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program. A pályázók három év alatt összesen 105 milliárd forint támogatást igényelhetnek.

Hazai életPethes József2004. 04. 30. péntek2004. 04. 30.
Bezár a SAPARD, indul az AVOP


- Mire számíthatnak azok, akik ezután szeretnének SAPARD-támogatáshoz jutni? - kérdeztük dr. Szőke Miklóstól, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökétől.
- Lévén, hogy előcsatlakozási programról van szó, a SAPARD pályázatok benyújtási határideje április végén lejár. A nyertes pályázókkal augusztus 31-ig kötnek támogatási szerződést. Tavasszal  hetente átlagosan háromszázharminc pályázat érkezett a hivatalba, mintegy 6,7 milliárd forint támogatási igénnyel. Az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt a pályázók száma, ezért remény van arra, hogy a rendelkezésre álló 52 milliárd forint teljes mértékben felhasználhatóvá válik a gazdák számára.
{p}- Hány támogatási szerződést kötöttek?
- Egészen pontosan kilencszáztizennyolcat, a támogatás nagysága pedig megközelíti a 24 milliárd forintot. További 282 pályázat esetében arról született döntés, hogy a pályázat támogatható, és indulhat a szerződések megkötésének előkészítése. Amennyiben ezen szerződéseket is megkötik, úgy további 4,35 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. Eddig körülbelül 4,5 milliárd forint támogatást fizettek ki a pályázóknak, miután a beruházások már megvalósultak, vagy teljesítményt jelentő mérföldkövekhez érkeztek.
- Mennyi pályázatot utasítottak vissza?
- Tavaly nagyjából a felét, idén már kevesebbet. A legtöbbet azért utasítottuk el, mert olyan célokra kértek pénzt, amire a pályázatban szereplő jogcímek alapján nem jár támogatás. Azok sem nyertek, akiknek az utolsó évük veszteséges volt, hiszen a többéves pénzügyi megállapodás kizárja a veszteséges üzemek finanszírozását. Gyakran előforduló hiányosság az is, hogy a pályázók nem tudták biztosítani a megfelelő nagyságú saját erőt, vagy a pályázatok színvonala nem felelt meg a kívánalmaknak. Gondot jelentett, hogy a gazdálkodók kezdetben nem tudtak megfelelő pályázatokat készíteni, de később sokat javult a helyzet.
{p}- A SAPARD folytatásaként indul az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program. A pályázók mire kérhetnek támogatást?
- Aki erre igényt tart, május 3-tól nyújthat be kérelmet. Az AVOP célja többek között a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása, illetve a vidék felzárkóztatásának elősegítése. A programban kiemelkedő szerepet kap a mezőgazdasági termelésben, a feltételekben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése, a vidék szociális problémáinak megoldása, a természeti értékek fenntartása és megőrzése, a környezet védelme. Emellett segítséget nyújt az alapanyagok versenyképes termeléséhez, a halászat strukturális átalakításához, a jövedelemszerzés lehetőségeinek bővítéséhez és a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra megalapozásához.
- Van-e érdemi különbség az AVOP és a SAPARD között?
- Az AVOP intézkedések tulajdonképpen nem új keletűek, jelentős részük már a SAPARD programban is megtalálható volt, az ott megjelölt intézkedések egészültek ki. Vannak azonban jelentősebb változások, például a fiatal gazdálkodók, valamint a szakmai továbbképzés és átképzés támogatása. A mezőgazdasági beruházások közül támogathatóvá vált a juh-, kecske-, házinyúltenyésztés és a méhészet épületeinek finanszírozása, de pályázni lehet halastavak építésére, felújítására, a halfeldolgozás korszerűsítésére is.
{p}- Mekkora forrás áll a gazdálkodók rendelkezésére?
- Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program a következő három évben 105 milliárd forintot fordít a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre: idén 24,5, jövőre 35, 2006-ban pedig 45,4 milliárd forintot. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program nemzeti és uniós forrásokból finanszírozza a pályázókat, az összeg egynegyede nemzeti, a többi pedig uniós támogatás.
- Szigorúbbak lesznek a pályázati követelmények?
- A SAPARD előcsatlakozási alap, s ezekhez a pénzekhez úgy jutottunk hozzá, hogy még nem voltunk EU tagok. Az AVOP esetében már tagok leszünk, ezért remélhetőleg a pályázati rendszer is egyszerűbb lesz. A mezőgazdasági vállalkozásoknak azonban továbbra is jól át kell gondolniuk, hogy mire és menynyi támogatást igényelnek, legalább öt évre előre kell látniuk a piaci helyzetüket, mert a téves információkra alapozott fejlesztések később gondot okozhatnak.
- Néhány olvasónk az utóbbi napokban telefonon és levélben jelezte, hogy senki nem tud nekik információt nyújtani az AVOP-pályázatok részleteiről. Mi lehet ennek az oka?
- A pályázati felhívások már megjelentek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségein mindenkinek szívesen adnak felvilágosítást. Egyébként május 3-tól csak azokra a jogcímekre lehet majd pályázni, amelyek nem szerepelnek a SAPARD-programban, hiszen két különböző uniós forrásból nem jöhet támogatás ugyanarra a célra. Például az AVOP esetében mezőgazdasági beruházásokra csak azután lehet támogatási szerződést kötni, miután a SAPARD-program lezárul, így erre legkorábban szeptemberben lesz mód. Ugyanakkor a fiatal gazdálkodók indulását segítő, illetve a szakmai továbbképzést szolgáló támogatásokra már május első napjaitól lehet pályázni. Augusztus végéig még mintegy 4500 SAPARD-pályázatot kell elbírálni, majd megkötni a szerződéseket.

Ezek is érdekelhetnek