Hatszázezer hektár üzenete

Amikor először hallottam, el sem akartam hinni. Bizonyára túloz az újságíró kolléga, hiszen ilyen nincs, nem is lehet. Aztán kiderült, hogy mégis van: az idén ötszörösére emelkedő fölalapú támogatás - nagyjából 35-36 ezer forint hektáronként - sem volt elég csábító minden hazai gazdálkodónak, sokan még ezért a pénzért sem jelentkeztek be a regisztrációs rendszerbe. Irdatlan nagyságú területről van szó: hatszázezer hektárról.

Hazai életBalázs Gusztáv2004. 04. 16. péntek2004. 04. 16.
Hatszázezer hektár üzenete

{p}
Hogy pontosan értsük a helyzetet, tudnunk kell, ez a földterület gyakorlatilag "eltűnt" a pénzosztó hivatalok szeme elől. Persze nem a szó valódi, fizikai értelmében, hanem a nyilvántartásból, mely kínos helyzetet teremtett. A szabályok szerint ugyanis csak az a gazdálkodó kaphat szubvenciót, aki tevékenységével pontosan elszámol, bejelenti az általa használt területet, megmondja, mit vet. Az idén az emlegetett támogatási összeg két részből áll: valamivel kevesebb, mint felét az uniós kassza, a többit a hazai költségvetés fedezi. Bár ez így összesen még mindig csak ötvenöt százaléka annak, amit a jelenlegi uniós tagok gazdálkodói kapnak, a hazai viszonyok között mégis tekintélyes summáról van szó.
És van, akinek ez sem kell.
{p}Az EU szabályrendszere - feltéve, ha a lényeget vizsgáljuk, s eltekintünk az ezer "apró" adminisztrációs előírástól - egyértelmű. Minden tagállam kap egy termelési keretet, s ehhez jár szubvenció. Ha egy-egy tagállam ezt nem használja ki (a hivatalos elszámolás szerint annál kevesebb tejet termel, hízóbikát tart, földet művel, stb.), akkor csak a kisebb egységek után jár a közösségi pénz. Magyarán: ha hatszázezer hektárt tulajdonosai nem regisztráltatnak, akkor az ehhez kapcsolódó közösségi pénz is elvész. A helyzetnek legalább két hivatalos olvasata lehet. 1. a pesszimisták ez utóbbi eshetőség miatt szomorkodnak, számolván az elmaradó euró-milliókat; 2. az optimista (vagy inkább cinikus) megközelítés hívei viszont mosolyognak a bajuszuk alatt és másként kalkulálnak: a nemzeti kiegészítés a költségvetésben marad, milliárdokkal javulhat az államháztartási mérleg, hurrá! Magam természetesen az előbbi kategóriába tartozom, mert csűrhetjük-csavarhatjuk a dolgot, egy biztos, a magyar vidék számára a hiányzó földterülethez kapcsolódó támogatás az idén szinte biztosan elvész. S ez baj, nagy baj.
{p}Ha a be nem jelentkezők feltételezhető okait vizsgáljuk, bizonytalan, vagy ahogy mondani szokták "meg nem erősített" hírekre támaszkodhatunk. Ezek lényege szerint az önmagukat megmutatni nem kívánó gazdálkodóknak csak töredéke maradt távol információhiány miatt a regisztrációtól, a többség nagyon is tudja, miért akar a szürkeségben maradni. Akad köztük több mint száz hektárt művelő bejegyzett vállalkozás éppúgy, mint hasonló méretekben működő "őstermelő" is. Az egyikükkel - környékbeli az illető - sikerült szót váltanom. Nagyon egyszerűen érvelt: ha megmutatom magam most, előbb-utóbb óhatatlanul megkérdezi az adószedő hatóság, eddig miből éltem. E ponton pedig nehéz érveket mondani, hiszen az illetőnek a maga szempontjából nyilván igaza van.
Ám a helyzet mégiscsak riasztó. Az a világ, amelyhez alig pár nap múlva csatlakozunk, az ilyesmit nehezen viseli, s ha kell, büntet is érte, de keményen. Ezen sokaknak érdemes lesz elgondolkodniuk.

Ezek is érdekelhetnek