Igényelhető a támogatáselőleg

Elkészült az uniós agrártámogatási előleg kifizetését lehetővé tevő miniszteri rendelet.

Hazai életSzarvas Zsolt2004. 04. 16. péntek2004. 04. 16.
Igényelhető a támogatáselőleg

{p}
A pénzintézetektől, bankoktól felvehető - összesen 46 milliárd forintnyi - normatív támogatás előlegét csak az igényelheti néhány nap múlva, aki őstermelőként, egyéni vállalkozóként vagy belföldi jogi személyként, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező mezőgazdasági termelőként állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, és eleget tesz (vagy már eleget tett) a regisztrációs rendeletben előírt kötelezettségének.
{p}A támogatás felvételére jogosult agrártermelő a mezőgazdasági terület - szántó, gyep, gyümölcsös, szőlő - után hektáronként nyolcezer, anyatehenenként negyvenezer, anyajuhonként és -kecskénként ezerhatszáz, a tejkvóta literje után kétforintos termelői támogatás igénybevételét kérelmezheti. A legkisebb számba vehető terület szántó és gyep esetében egy hektár, szőlőében és gyümölcsösében 0,3 hektár. Egy másik előírás szerint az anyatehenekre vonatkozó támogatást csak az igényelheti, akinek az adott tenyészeti kód alá tartozó állományára vonatkozóan a tejkvótája nem haladja meg a százhúszezer kilogrammot.
{p}A támogatási kérelem külön űrlapon nyújtható be. A pályázatot a megyei földművelésügyi hivatalokhoz 2004. április 30-ig kell eljuttatni. A jogosultat megillető pénz pontos összegéről a pályázó május 20-ig kap igazolást.
A jogosult az így megítélt támogatást 2004. május 15-től pénzügyi intézmény segítségével előfinanszírozhatja, tehát hitelként megigényelheti. Ez esetben a termelő a támogatási összeg 96 százalékát kapja vissza. Ha a gazdálkodó nem él ezzel a lehetőséggel, magát a támogatást 2004. december 10-étől igényelheti megfelelő formanyomtatvány kitöltése után az APEH-től.

Ezek is érdekelhetnek