Tigáz: kettőt fizet, egyet kap

- Lehet, hogy vannak, akiknek ötvenezer forint semmi, mi azonban ennyi pénzért is keményen megdolgozunk.Fiatalos házaspár konyhájában ülök, előttünk az asztalon papírhalom. Az alsópetényi Paholikék küzdelme a Tigázzal.

Hazai életHardi Péter2004. 06. 18. péntek2004. 06. 18.
Tigáz: kettőt fizet, egyet kap

Vagyis hát... túlzok. Nem harcoltak ők különösebben. Azt mondták nekik, fizetniük kell, ők meg fizettek. Mit tehetnek, ha egyszer szeretnék, hogy bekössék hozzájuk a gázt?- Szóval - mondja az asszony -, nem szeretnénk kicsinyesnek tűnni, de méltánytalannak tartjuk, hogy a Tigáz kétszer szed hozzájárulást a hálózat kiépítéséért.A gáz árának folyamatos drágulását sokan panaszolják, a külföldi tulajdonosok garantált nyereségét is, de hogy hozzájárulást is kétszer szedjen a Tigáz, nos, ilyesmivel még nem találkoztam.Pedig így van.Mert mi is történt? A Nógrád megyei Alsópeténybe '94-ben vezették be a gázt. A lakosság ötvenezer forinttal járult hozzá a költségekhez. Az összegért nemcsak a gázt vezették el a faluhoz s a vezetéket fektették le az utcákban, de még a csonkot is a kerítésen belülre vitték.- Azt mondták - veszi át a szót a férfi -, nem kötelező csatlakozni a társulathoz, aki nem fizet, annak is bekötik a csonkot. Ám aki később meggondolná magát, annak a többszörösébe kerülhet majd.

{p} Persze, hogy csatlakoztunk.Pedig szűkösen éltek, minden forintnak meg kellett nézni a helyét a családi költségvetésben. Hogyne, amikor alig fejezték be az építkezést, ráadásul a férfi agyagbányában dolgozott, föld alatt, két műszakban - kétszáz forintos órabérért. Felmondott volna, persze, csak hát nem tehette, a kilencvenes évek fordulóján kétszázharmincezer forintos építési támogatással magához láncolta a cég. Tíz év munkát vállalt érte, ha felmond, kamatos kamattal vissza kell fizetnie a teljes összeget. Ezt használta ki a tulajdonos, tíz év alatt egyetlen fillérrel sem emelte a fizetését.A férfi szavában az indulat és a tehetetlenség keveredik.Ráadásul hogy jártak az építkezésre felvett bankkölcsönnel is! 1989-ben, amikor hatszázezer forint hitelre szerződést kötöttek a bankkal, havi 2300 forint törlesztőrészletet írtak alá. Aztán gondolt egyet a bank, s egyik napról a másikra több mint háromszorosára emelte. Paholikék még inkább összehúzták magukat, s nyolc év alatt visszafizették a teljes kölcsönt.S ekkor vezették a gázt Alsópetényben. Egy összegben ugyan nem tudták kifizetni a hozzájárulást, a nézsai takarékszövetkezettel kötöttek szerződést, az állt helyt helyettük. Ők pedig a szövetkezetnek fizettek részletekben, három év alatt a teljes összeget.- Idén jutottunk el végre odáig, hogy tovább vezessük a gázt, be a lakásba - meséli az asszony.Nem, nem a fűtéshez, egyelőre csak a konyhába, fürdőszobába. Így sem olcsó mulatság, belekerül mindenestül vagy háromszázezer forintba az átalakítás.

{p} - Különösen, hogy kétszer kell fizetniük a hozzájárulást - jegyzem meg.- Az úgy történt, hogy szóltunk a tervezőnek, mert persze terv nélkül szó sem lehet a bekötésről, mire ő figyelmeztetett, hogy legelőször be kell szereznünk a Tigáz engedélyét. Elutaztunk hát Balassagyarmatra, ahonnan egyből Vácra irányítottak, mondván, hogy mi most már oda tartozunk. Na, mindegy, ez az út az ördögé volt. De ha csak ennyit vesztettek volna.- Azt mondta Vácon az ügyintéző, hogy fizessük be a csatlakozási díjat. De hiszen mi már befizettük. Nem baj, akkor ismét be kell fizetni. Még egyszer? Még egyszer.- És mire hivatkoztak? - kérdezek rá.- Valamiféle rendeletre. Eszerint aki idén márciustól csatlakozik a gázhálózatra, annak akkor is ki kell fizetnie a hozzájárulást, ha már egyszer fizetett.Az asszony mutatja a hálózati csatlakozási szerződést. A hatodik pont tartalmazza a fogyasztó fizetési kötelezettségét. Rendeletre való hivatkozást nem találok benne, de az összeg a mondott: negyvenezer forint és a 25 százalékos általános forgalmi adó.Az eső esik, amikor kikísérnek, az utca sáros. Csatornáznak.- Látja - említi Paholik János -, ehhez is tíz év alatt 115 ezer forint a hozzájárulás. Egyelőre erre sem tudunk rákötődni, csak fizetünk. Aztán amikor csatlakoznánk, kitalálják majd, hogy azt is újra kell fizetni?lElső utam a helyi önkormányzathoz vezet. Laluja Imre polgármester igazolja Paholikék szavát.- Nemcsak hallottam, hogy kétszer szed hozzájárulást a Tigáz, de engem is sújt a rendelkezés. Van egy boltom a faluban, most akarom bevezetni a gázt. Hiába fizettem annak idején, mondták már a Tigáznál, most megint kell.Többet a polgármester sem tud, a gázvezeték lefektetésének idején még nem állt a falu élén, két éve választották meg, Vastag Imréné jegyzőt hívja segítségül. Sokkal többet az asszony sem ismer a történetből, mindössze azt erősíti meg, hogy Paholikék valóban befizették a hozzájárulást.- Forduljon talán Szegler Lászlóhoz, a nőtincsi polgármesterhez - javasolja Laluja Imre.

{p} - Annak idején hét település alakított társulatot, ő fogta össze a munkálatokat.A férfira sokáig kell várnom, valahol a faluban ellenőrzi a csatornázás munkálatait.- Előremenekülünk - ültet le végül az irodájában. - Az év végére minden közművel készen leszünk, ne csak szép legyen Nőtincs, hanem lakható is. Különben máshol képzelik el a jövőjüket a fiatalok, s akkor vége a falunak.- Ezért állt élére a gázközműtársulatnak is? - terelgetem a szót.- Hogyne, '93-ban megalakult a Nőtincs és térsége gázközműtársulat, hét falu fogott össze, rajtunk és Alsópetényen kívül Felsőpetény, Keszeg, Szendehely, Berkenye és Ősagárd. Egy év múlva már ki is gyulladt a gázláng. Kétezer-háromszáz ingatlanra vezették be a csonkot, a lakosság háromnegyede azonnal igénybe is vette a szolgáltatást.- Van, akinek azonban csak most van rá lehetősége - mesélem, miként jártak Paholikék.- Sajnos, sok mindent megtehet a Tigáz, a törvény az ő javukat szolgálja - bólogat Szegler László.lVác, Kötő utca 19., Tigáz-központ. Varga Jenő, az üzemegység vezetője készségesen segít: megadja a gödöllői központ számát. Véleménye természetesen van a történtekről, megírásához azonban nem járul hozzá. A Tigáz szigorú nyilatkozási szabályzata őt is köti, szabadkozik.l- Mi természetesen minden esetben a jogszabályoknak megfelelően járunk el - jelenti ki Lengyel István, a gödöllői központ vezetője.Asztalán Paholikék anyaga, valamint a januári miniszteri rendelet, amelynek egy másolatával meg is ajándékoz.- S valóban kétszer szedhetnek hozzájárulást a gázvezeték lefektetéséért? - nézegetem a közlönyszöveget.- Természetesen nem.- Akkor Paholikék...- Ha az önkormányzat igazolja, hogy ők annak idején befizették az összeget, visszakapják a pénzüket.Szavai meglepnek.- Nem lett volna egyszerűbb be sem szedni tőlük?-

{p} Mi nem tudjuk, ki fizetett annak idején hozzájárulást és ki nem. Amikor az Italgas felvásárolta a Tigázt, a névsort nem kapta meg.Különös, de ha nem, hát nem. Nálamnál már csak Szegler László csodálkozik jobban, amikor később mindezt elmesélem neki a telefonban. Állítja, a névsort ők maguk adták át a Tigáz hajdúszoboszlói központjának.- Azt azonban sajnáljuk, hogy ügyfelünk azonnal a sajtóhoz fordult - jegyzi meg Lengyel István. - Elég lett volna elküldenie az igazolást a Tigáznak.Nem értem, miben reménykedve tette volna a Paholik házaspár. Elvégre a Tigáz ügyintézőjének elmondták, hogy ők egyszer már hozzájárultak a közmű kiépítéséhez, és az ennek ellenére újabb fizetésre szólította fel őket.Mondanám is ellenvetésemet, ám feleslegesnek vélem. Inkább örülök, hogy ez a történet szerencsés véget ért.

Ezek is érdekelhetnek