Mözs: biztos válás, kétséges jövő

A rendszerváltás évében, 1989-ben egyesült Mözzsel és nyert városi rangot Tolna. A két település teljesen egybeépült, a határ a Radnóti utca közepén húzódik: az egyik oldalon a mözsi házak sorakoznak, szemközt a tolnaiak. Semmi sem utalt arra, hogy ez a frigy nem lesz végleges, egészen az iskolaügy kipattanásáig.

Hazai életWessely Gábor2004. 09. 17. péntek2004. 09. 17.
Mözs: biztos válás, kétséges jövő


A helyi képviselő-testület idén nyáron úgy döntött, hogy a demográfiai hullámvölgy, a csökkenő tanulólétszám miatt a három állami általános iskola közül kettőben - a mözsiben és az egyik tolnaiban - fokozatosan felszámolják a felső tagozatos tanítást, és a harmadik - a Wosinsky iskola - lesz az oktatási centrum. - Még hogy a mi gyerekeinkkel töltsük fel a tolnai iskolát! - méltatlankodtak a mözsi szülők, és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Többen azt is kijelentették, hogy ha nem megy szépszerével, akár külön is válnak Tolnától.
Különválni nem nehéz - bár időigényes - folyamat, de érdemes-e? Ezt már Szilák Mihály polgármester fejtegette azon a szeptember 10-i lakossági fórumon, amelyet a mözsi iskolában tartottak. Hatalmas volt az érdeklődés. A város tizenkét és fél ezer lakójából csaknem két és fél ezer a mözsi, s közülük majdnem háromszázan voltak ott. (Összehasonlításul: a közmeghallgatásokon "békeidőben" tíz-húsz polgárnál több nemigen szokott részt venni.) Cservári József helyi önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót a polgármesternek. Szilák Mihály ismertette a pénzügyi helyzetet, kitért az oktatással kapcsolatos problémákra is, majd az esetleges szétválás szabályait vázolta. Az ezernyolcszáz mözsi választópolgár húsz százalékának aláírása kell ahhoz, hogy kitűzhető legyen a népszavazás. Ha meglesz a 360 hiteles aláírás, és még az idén lebonyolítják a voksolást - s ha a többség a szétválásra szavaz -, akkor 2005 áprilisáig kell kérni a belügyminiszteri hozzájárulást, majd a parlament elé kerül az ügy, melyről 2005. december 31-ig születhet döntés. Ha mindez lezajlott, a 2006-os helyhatósági voksoláskor már külön polgármestert és képviselő-testületet választ Tolna és Mözs. A tényleges önállóság az új testület első ülésével kezdődik.
Hangsúlyozta a polgármester, hogy ő semleges marad, nem foglal állást az együtt maradás vagy különválás kérdésében, de azon érdemes elgondolkodni, hogy egy falu képes lesz-e majd városi szintű szolgáltatásokat nyújtani ahhoz szokott polgárainak. A mözsi egészségügyi ellátás, az üzletek kínálata, az infrastuktúra igencsak elmarad a tolnaitól. Néhányan éppen ezt kifogásolták, mármint hogy ide kevesebb pénz jutott mindig. Mások azt feszegették, hogy miből fizetik majd a saját képviselőket, illetve a saját polgármesteri hivatal apparátusát. Régi problémák is felszínre kerültek - járda-, árok- és telekviták -, s nem rejtették véka alá a felszólalók legfrissebb sérelmüket sem: miért kellett most rendőröket és polgárőröket kivezényelni? Kulturált emberek között mitől lehet tartani egy lakossági fórumon? Feszülő indulataikat jó páran az iskolával szemközti kocsmában csitították, majd viszszatértek egy vagány beolvasásra...
Tehát mindössze 360 aláírás szükséges, és a folyamat beindítható. A Mözsi Polgárok Baráti Egyesületének elnöke, Sziráki János szerint nem kétséges, hogy akár ennek a duplája is összejön. Különválhatnak. De lesz-e ettől több pénz, látványosabb haladás, több iskolás gyerek Mözsön?

Ezek is érdekelhetnek