Csendért jönnek hozzánk

Bakonybél ősi monostorába viszontagságos ötven esztendő múltán, 1998-ban térhettek vissza a bencés szerzetesek. Négyen élnek itt, életformájukat az "Ora et labora!" (Imádkozz és dolgozz!) jelmondat szabja meg.

Hazai életT. Dögei Imre2005. 04. 22. péntek2005. 04. 22.
Csendért jönnek hozzánk

Egyikük, Vásárhelyi Anzelm testvér így beszél a kezdetekről.
- Szent Günter szerzetes, aki unokatestvére volt Boldog Gizellának, valószínűleg rokonlátogatóban járva fedezte fel a béli völgy varázsát. Kérésére István király 1018-ban alapított itt monostort. Szent Günter tiszteletére fél éve állítottunk egy szép fémikont abban a zarándokudvarban, amelyet a vendégek számára építettünk. A monostori ajándékboltban a kertészetünkben termesztett gyógynövényeket, a műhelyeinkben készült gyertyákat és bronz kegytárgyakat kínálunk az idelátogatóknak.
- Hogyan telik egy napjuk?
- Hajnali négy órakor virrasztó imádsággal kezdjük a napot, és este nyolckor imádkozzuk a napzáró zsoltárokat. Noha mindnyájan egyetemi tanulmányokat végeztünk, illetve a győri és a pannonhalmi gimnáziumban és kollégiumban tanítottunk, itt a regula szerint kétkezi munkát is végzünk. Olyan mesterségeket tanulunk, mint a gyertyaöntés, a gyógynövénykertészet vagy a műtárgymásolás. Télidőben többnyire a műhelyben dolgozunk, nyáron a vendégfogadás és a kertészet a fő elfoglaltságunk.
- Ebben a zaklatott világban a szerzetesi lét nyugalmat, állandóságot sugároz.
- Folyamatosan újra kell értelmezni a szent hagyományt, hogy az eszmények valóban örömöt és békét nyújtsanak. A regulát, amely közösségünk életét formálja, ezerötszáz éve írta Szent Benedek atyánk. Tanításáról különféleképpen gondolkodnak a mai szerzetesek, s a közösségek eltérő habitusuk szerint élik meg a monasztikus, vagyis a szerzetesi létet.
- Úgy negyven körüli élénk tekintetű ember áll velem szemben, hosszú szakállal, sötét csuhában. Alapélményeim közé sorolom e találkozást.
- Azért lehet ez, mert alig-alig látni szerzeteseket. A rendszerváltás lehetőséget adott a keresztény hagyományok felfedezésére is. A II. vatikáni zsinaton fogalmazódott meg az idea: vissza a forrásokhoz. A demokrácia eszméje is egy ilyen forrás. Ahhoz eljutni bizony komoly tanulást igényel a magyar társadalom részéről. Hasonlóképpen a monasztikus életforma elsajátítása is erőfeszítést, tanulékonyságot kíván a szerzetesektől.
- A gyógynövényágyások mezsgyéjén beszélgetünk. Mintha mindig is levendula, citromfű, menta termett volna itt.
- Pedig néhány éve kezdtük csupán. Elöljárónk, Domonkos atya biológiatanár, jó érzékkel telepíti és gondozza a kertészetet. Egy XIX. századi térkép szerint régebben gyümölcsös volt itt, sőt a reformkorban ezen a helyen állott a pannonhalmi bencések tanárképző főiskolája. Itt végezte bölcseleti tanulmányait az 1830-as években Rómer Flóris, a Bakony első monográfiájának szerzője is.
- Látványos zarándokudvart építettek a templom elé. Sokan járnak ide?
- Igen. A természet szépsége és a monasztikus életforma megismerése sokakat vonz. Egyelőre csak néhány vendéget tudunk elszállásolni. Szívesen bekapcsolódnak mindennapi életünkbe, az imádságba és a munkába. Akadnak, akik nem a szóért, hanem a nagyon is beszédes csendért jönnek hozzánk.

Ezek is érdekelhetnek