Parton járt az árva viza

A horgászatban az a szép, hogy sosem tudni, mikor mit fog az ember. Szeptember 10-én például a Dunában Tát és Nyergesújfalu között 8,1 kilós vizát zsákmányolt egy tokodi horgászkompánia. A Komárom megyében horogra akadt hal százegy centiméteres volt, és éjjel tizenegykor nadállyal felcsalizott horogtűre kapott.

Hazai életBalogh Géza2005. 09. 23. péntek2005. 09. 23.
Parton járt az árva viza

Ugyan már, nyolckilós hallal dicsekedni - ránthatja meg a vállát a hír hallatán a laikus -, ma már a legkisebb halastavakban is fogni ekkorát. Valóban, tehetjük hozzá. De nem vizát!
A legritkább halunk ez, a Kárpát-medencében már mutatóba sem igen találni. Pedig valamikor szekérszámra fogták, a Dunán ez volt az igazi zsákmány. Egykor a Tiszában is megélt, főleg a Szeged környéki alsó szakaszon, igazi otthona azonban a Duna volt, a Fekete-tengertől egészen Győrig, Pozsonyig. A legismertebb vizafogó helyek is e térségben voltak, Komárom központtal.
Egészen korai adatok vannak a komáromi vizahalászatról. Az 1051-es esztendőben azt jegyezték fel, hogy III. Henrik hadait is a viza mentette meg az éhhaláltól. A ránk törő német seregeket Győr tájékán I. András királyunk alaposan elverte. III. Henrik békéért esdeklett, a magyar király pedig nagylelkűen rábólintott. Igen ám, de a németet éhhalál környékezte, s megint a magyar királyhoz könyörgött. Hát legyen, mondta ekkor András, és a végínségre jutott német tábort ötven óriási, Komárom alatt kifogott vizával rántotta ki a bajból.
Az ötven viza valóban megmenthetett egy sereget, hiszen a nagyja egyenként a tíz mázsát is megütötte. (Összehasonlításképpen: mai vizeink legnagyobbik hala, a leső harcsa a legszebb időkben sem nőtt meg két mázsásnál nagyobbra, most pedig egy hetven-nyolcvan kilós példány is igazi szenzáció.) Egy teljes iparág fejlődött ki annak idején a viza fogására. Csak Komáromban több százra rúgott az úgynevezett öreghalászok száma, a segédeket, a hálózás közben a parton munkálkodó laptárosokat, segédlaptárosokat nem is számítva.
{p}
A mi vizánknak a Fekete-tenger az anyatengere, onnan járt fel - amíg tehette - a Duna felső szakaszára. A folyó elrekesztésével azonban megszűnt a jó világ, a vízerőművek elzárják az útját. Csupán egy-kettő tud felszökni hozzánk, amikor az erőműveknél a hajókat zsilipelik. A természetvédők - köztük a WWF, a világ egyik legismertebb környezetvédő szervezete - régóta harcol már azért, hogy az erőművek mellé építsenek úgynevezett hallépcsőket, melyek megkönnyítik a halak vándorlását, törekvésük azonban eddig nem sok sikerrel járt. Pedig e lépcsők sokat segíthetnének.
Végezetül álljon itt a fotón látható tokodi horgászok névsora, akik kifogták, majd fényképezés után visszaengedték (!) a Dunába a pompás halat: Somogyi András, Bakos Balázs, Maricsek István és Urbán László.

A vizáról
Herman Ottó a következőket írta 1887-ben megjelent "A magyar halászat könyve" című kötetében a vizáról: "Komárom halászeleme minden korban erős volt; Gúta és Naszvad községeket bevonva, egész halászó telepet látunk szemünk előtt, mely egész hadjáratot folytat az egykori főhal ellen, mely nem más, mint a viza, a tudomány Acipenser Huso-ja. Nem a mai viza, mely ritka, s ha "mázsás", már bámulat tárgya, hanem a Marsilius Danubiusának - a réginek - vizája, a melyre úgy, a mint a Vaskapún és a Kazánszoroson - a Pontustól jőve - benyomúlt, ezer czége, ezer háló, ezer, vasmacskának is beillő vizahorog várakozott, lesett."

Ezek is érdekelhetnek