Körülményes birtoklás

A magántulajdon szent és sérthetetlen - hallani gyakorta. Szép Imre vépi őstermelő és családja saját bőrén tapasztalta, hogy a hazai jogértelmezés nem mindig szolgálja hathatósan ezt az elvet.

Hazai életLendvai Emil2005. 11. 11. péntek2005. 11. 11.
Körülményes birtoklás

A 76 éves gazdálkodó 1978 őszén nyolcadmagával örökölt a testvérbátyjától 22 hektárnyi területet szülőfaluja, Bozzai határában, de testvérei a földet neki adták ingyenes használatra. Rendben is volt minden 2002 őszéig. Ekkor is felszántotta a területet. De legnagyobb megdöbbenésére tavasszal valaki bevetette. Amikor ezt észrevette Szép Imre, bejelentést tett a testvérei nevében is a jegyzőnek. A szálak a sárvári Pusztavámi Márton agrármérnökhöz vezettek. Ő arra hivatkozott, hogy nem tudta, kié a terület. A jegyzőnő átadta az ügyet a Szombathelyi Városi Bíróságnak, ahol többkilós perirat jött össze.
A városi bíróság kötelezte Pusztavámi Mártont, hogy állítsa helyre eredeti állapotába a földterületeket, szüntesse meg a birtokháborítást, s a károkat térítse meg. Ezt a megyei bíróság is helyben hagyta, tárgyalás nélkül, mivel állítása szerint Szépék fellebbezése nem érkezett meg időben. Szerintük az ítélet szépséghibás. A perköltségre befizetett 15 ezer forint helyett a bíróság csak tízezer forintot ítélt meg, két gazdasági évre vonatkozóan pedig csak tízezer forint használati díjat. Sőt a végrehajtót is Szépéknek kell fizetniük. Ráadásul Pusztavámi Márton továbbra is használja a földjeiket, ezért tovább perelnek birtokháborítás miatt. Kaptak ugyan postán meghatározott összeget Pusztavámitól, de azonnal visszaküldték, mondván, alamizsnát nem fogadnak el.
Szép Imre igaza védelmében megkeresett bírósági elnököket, televíziós személyiségeket, panaszt tett a pécsi és a győri ítélőtáblánál, tervezi, hogy a Legfelsőbb Bíróságnál keres jogorvoslatot, és ha kell, elmegy Strasbourgig is.
Egyik legnagyobb sérelme, hogy meggyőződése szerint a szakértő elfogult volt az alperes javára, amit arra is alapoz, hogy annak kocsiján, azzal együtt utazgatott, a helyszíni szemlén lényegében csak vele beszélgetett, s a valódi, 22,9 aranykorona-érték helyett csak tízet állapított meg.
Természetesen igyekeztünk megszólaltatni a másik felet is. Pusztavámi Márton azonban nem kívánt kommentárt fűzni a történtekhez, mint mondta, az ítéletet hozó bírónőnek írt levelében fotókkal illusztrálva már kifejtette, hogy mindenben eleget tett a bíróság határozatának. A levélben azon aggodalmát is megfogalmazza, miszerint újabb elfogult, tényeket és törvényeket figyelmen kívül hagyó, hosszú pereskedés van kilátásban. Egyben kéri a bírónőt, hogy a várhatóan bekövetkező újabb per levezetésétől önként álljon el.

Ezek is érdekelhetnek