Összecsapásra várt Udvarhely

Székelyudvarhely, március 15-e, délelőtt 10 óra. A város nyugodt, a Kossuth Lajosról elnevezett főutcában a szokásos hétköznap délelőtti forgalom. Igaz, itt-ott népviseletbe öltözött lányok szaporáznak, mellükön kokárda, talán iskolai megemlékezésre tartanak, máskülönben semmi sem utal az ünnepnapra.

Hazai életHardi Péter2006. 03. 24. péntek2006. 03. 24.
Összecsapásra várt Udvarhely

Fiatalember halad el mellettem az utca sarkán, feltűnő jelenség, többen is utánanéznek: oldalán három fényképezőkép, az egyiken jó félméteres objektív. A Küküllő Szálló felől tart a Márton Áron térre. A szálloda az ország minden részéről érkező újságírók legfőbb szálláshelye, az ünnep előtti éjszaka valamennyi szobája foglalt. Akad olyan bukaresti kolléga is, aki már négy napja a városba érkezett.
Az érdeklődés persze nem véletlen: a Márton Áron térre székely nagygyűlést hirdettek, amelyre a Nagyrománia Párt vezére, Vadim Tudor százezer románt ígért ráadásnak... A románok részvételét végül lemondták, ám az államelnök, Basescu érkezése még most, az ünnep délelőttjén sem kizárt.
A nagygyűlés csak kettőkor kezdődik, az idő kellemetlenül hűvös, előző este még pilinszkázott a hó, beülök hát melegedni egy teázóba. A pultnál felirat: "Ma szeszes italt nem szolgálunk ki", mellette a Polgári Élet című hetilap, veszek belőle egy példányt. A vezércikkíró vitriolos szavakkal ostorozza a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget a gyengeségéért, mármint azért, mert még mindig nem vívta ki a Székelyföld autonómiáját. Ma viszont a székelyek nyomatékot fognak adni igényüknek, ezért is gyűlnek össze.
Fiatal férfi lép a szűk helyiségbe, mellén jókora kokárda.
- Rendőrt vegyenek - szólítja fel a jelenlévőket, majd magyarázatul a csinos felszolgálónő felé fordul. - Annyian vannak, mint a nyű. Igaz, hogy minden ember rendőrnek születik - bólint most az egyik asztaltársaság felé. - Csak van, aki továbbképzi magát.
Az arcokon némi mosoly, de a férfit nem is igen érdekli a hatás, elviharzik. Lépnék utána, de mire fizetek, már eltűnt az utcán. Amúgy igaza van, a járdán párosával sétálnak az egyenruhás férfiak, hátukon a felirat: "Politie." Meg "Jandarmeria", azaz: csendőrség.

Tizenkét óra
Tömeget továbbra sem látok, pedig a szervezők szerint egész Székelyföldről várhatók a résztvevők.
- Most hallottam, minden buszt ellenőriznek az utakon, azért nem érkeztek még meg - magyarázza egy karszalagos fiatalember.
Egyelőre tehát csak kisebb csoportok lézengenek a téren, mások meg magányosan álldogálnak, házfalak mentén, s figyelnek. Egy ideig eljátszom a gondolattal, vajon melyikük feladata lehet, hogy rendbontás esetén mozgósítsa a karhatalmat.
Az emelvényen ünneplőbe öltözött zenekar játszik, mögötte hatalmas vászon, rajta a felirat magyarul, románul és angolul: "ENSZ-karta: Az önrendelkezés minden népnek joga" Az egyik erkélyen pedig: "Székelyföld, Dél-Tirol, Katalónia - Európa"
A tér közepén gimnazista korú fiatalok, kezükben magyar zászló, őket szólítom meg.
{p}
- Nekünk itt van Magyarország - válaszolja kérdésemre az egyik fiú. Haja hosszú, szeme feltűnően kék, vonásai finomak. Filmben bizonyára eljátszhatná valamelyik márciusi ifjú szerepét. - Hiába mondják, hogy ez Románia.
- Székelyföld nem Románia része? - kérdezek rá, hogy jobban értsem, mire gondol.
- Itt belül nem - szól közbe a társa a mellére mutatva. - S ki tudja, egyszer a valóságban is nem így lesz-e? Néhány éve még akkor is ránk szóltak, hogyha magyarul énekeltünk. Ma meg, nézz körül, mennyi magyar zászlót látsz.
Valóban, a téren egyre több csoport álldogál, s szinte mindegyikből zászló magasodik. Vagy magyar, vagy kék-arany-kék, rajta a nappal és a holddal. Itt-ott meg egy fekete-vörös lobogó, rajta szintén az égi szimbólumok. Mindkét zászló a székelyek jelképe.
Már csak a nevét szeretném tudni a fiúnak, azt azonban nem árulja el, csupán annyit, hogy Ádám, és a képzőművészeti szakközépiskolában szobrászatot tanul.
- Legalább szokják egy kicsit a románok, hogy mi is létezünk - feleli érdeklődésemre egy törékeny, ünneplőbe öltözött asszony, Szabó Annamária. Udvariasan válaszolgat, de érezhetően szeretné, ha békén hagynám. - A gyerekeim Ausztriában dolgoznak, de azt írták, ott még a fenyők színe is más - teszi hozzá. Többet nem tudok kihúzni belőle, pedig csak azt szeretném tudni, hogy szerinte miért lenne jó, ha a székelyek autonómiát kapnának.
A tér hirtelen telik meg, alig fél órával a kezdés előtt. Gyergyóból tíz busz is érkezett. Feltűnik egy-egy Árpád-sávos zászló is, a fotósok azonnal körbeveszik, a gépek kattognak.
Mellettem a Vasszékely szobra. A talapzat oldalán felirat: "Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok", a tetején pedig egy katona szobra, amint puskája csövét szorítva a tussal lecsapni készül. Még 1917-ben állították a 82. székely hadosztály előtt tisztelegve, a román uralom kezdetekor aztán nyomban el is kellett távolítani, s csak néhány éve kerülhetett vissza a helyére. Alatta idősebb székelyek beszélgetnek Csíkcsomortánból, hozzájuk lépek.
- Nem tartottak attól, hogy százezer román fogadja magukat? - kérdezem.
- Nincs Tudornak összesen annyi híve - válaszolja egyikük. - Meg aztán el is kellett volna idáig érkezniük... - húzza ki magát. - Udvarhely a Székelyföld közepén fekszik, székely településekkel körülvéve.
- S önöknek miért fontos, hogy itt legyenek?
- Hogy el ne vesszen a székelység. És csak azután következik a gazdasági érdek - teszi hozzá.
- Nem lehet elválasztani a kettőt - mond ellent a társa. - Ha szegények maradunk, a fiatalok oda vándorolnak, ahol meg tudnak élni. Ha volna autonómiánk, az útjaink sem így néznének ki.
Igaza van: az utolsó negyven kilométeren, Héjjasfalvától Székelyudvarhelyig kátyúból kátyúba zökken a kocsi. Hát még, ha letér az utas a kisebb székely falvak felé...
- Többet fizetünk be a közösbe, mint amennyit visszakapunk onnan - adják most már egymásnak a szót. - Pedig Székelyudvarhelyen esik egy lakosra a legtöbb vállalkozó az egész országban.
- Meg saját parlamentre van szükségünk, hogy a saját ügyeinket magunk rendezhessük, magyarul - teszik hozzá.
- Hiszen azt most is lehet... - jegyzem meg.
- Hogyne, csak várjuk meg, amíg el is intéződik valami.
{p}
Most már egymás után érkeznek a falvak küldöttei, kezükben tábla a településnévvel, mindegyiket taps köszönti. Nehéz megítélni, hogy mennyien lehetünk, a másnapi újságok tíz-tizennégyezer résztvevőről írnak, a szónokok később húszezerre teszik az egybegyűltek számát. Az bizonyos, hogy a Márton Áron tér megtelt, s állnak a környező utcákban is.

Délután két óra
Az emelvényre szónokok lépnek: Csapó József volt szenátor, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Nyújtogatom a nyakam, Traian Basescu államelnököt keresem a szememmel, ám nem érkezett meg, mint ahogy nincsenek jelen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői sem.
Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere lép a mikrofonhoz, s köszönti az egybegyűlteket. A Székelyföld autonómiájának kiharcolásáért összehívott nagygyűlés kezdetét veszi.

Erősödő érzelmek
Várható volt, hogy amint közeledik 2007, vagyis Románia célba vett uniós csatlakozásának az éve, úgy fog erősödni a magyar kisebbség hangja. S ez természetes is, hiszen keleti szomszédunk számára is új időszámítás kezdődik jövőre: olyan klubba kérte a felvételét, amelyben a nyílt kisebbségellenesség szalonképtelen. Akkor tehát nincs más dolguk a magyaroknak, mint hogy ennek jeleire rámutassanak, s kérjék kiiktatását.
S érhetnek el sikereket is ezekben a történelmi időkben, föltéve, ha energiájuk nagy részét nem egymás szapulására fecsérlik. Mert legalább annyi kígyót-békát kiabálnak egymásra, mint az anyaországi társaik. Kérdés persze, hogy ez az erdélyi magyarság számára nem öngyilkosság-e. Könnyen előfordulhat az, ami a Délvidéken: a magyar pártok osztódással szaporodtak, s végül egyikük sem jutott döntéshozó helyzetbe. Ellentétben a szlovákiai magyar pártokkal, amelyek félretették ellentéteiket, koalíciót alkottak, s lám, ma minisztereik ülnek a kormányban.
Aztán mire megyünk velük, alig értek el eredményeket, épp csak jól megszedték magukat, hangzik az ellenvélemény. Hasonló hangok hallatszanak Székelyudvarhelyen is. "Ott ülnek a húsosfazekak mellett!" - hangzott a bekiabálás a "Miért maradt távol az RMDSZ az autonómiát követelő székelyek nagygyűléséről?" szónoki kérdésre.
A romániai magyarok ellentéteinek persze lehetnek gyümölcsei is, a március 15-én Kézdivásárhelyen ünneplő RMDSZ-elnök - mellesleg miniszterelnök-helyettes - Markó Béla hangja majdhogynem radikálisabb volt, mint a székelyudvarhelyi szónokoké. Lehet persze, hogy csak a szavazatok elvesztésétől félt, de az eredmény szempontjából mindegy, hogy színből beszélt-e vagy szívből. A lényeg az, hogy a napokban az RMDSZ és a Magyar Polgári Szövetség képviselőiből álló küldöttség jár Brüsszelben, és igyekszik rávenni az európai politikusokat, hogy hassanak Romániára az autonómia megadása ügyében.
{p}
Székely történelem
A székelyek eredetének kérdése egyike a történelem igazán talán soha ki nem bogozható rejtélyeinek. A vélemény Szűcs Jenő történésztől származik, s ez talán az egyetlen, amiben a székelység eredetét illetően egyetértenek múltunk kutatói. No meg abban, hogy mai lakóhelyükön nem őshonosak. Némelyek szerint a hunok maradékai, mások szerint a magyarokhoz csatlakozott és később nyelvet cserélt, bolgár-török eredetű törzs az övék.
Akármi is az igazság, annyi bizonyos, hogy a székelyek a XIII. századtól 1848-ig nagyfokú törvényhozói, végrehajtói, közigazgatási önállósággal, vallási és kulturális autonómiával, pénzügyi és katonai kérdésekben szabad döntési joggal rendelkeztek.
Erdély és Magyarország uniójával nemcsak az országrész önállósága pecsételődött meg, hanem a székelyeké is. A trianoni békeszerződéssel Erdélyben az államalkotó magyarságból nemzeti kisebbség lett. A két világháború között a romániai magyar jogászok kidolgozták Erdély közigazgatási autonómiáját. Arra hivatkoztak, hogy az 1918. december 1-jei gyulafehérvári határozatok és a nemzetközi kisebbségi szerződések szavatolták a nemzetiségek oktatási, kulturális és egyházi önállóságát, az igazságszolgáltatás és a közigazgatás terén pedig az önkormányzatot. Elképzelésükből semmi sem lett.
A háború után, a sztálinista rendszer megszilárdulása idején, 1952 szeptemberében alakult meg a Magyar Autonóm Tartomány. Sokan remélték a magyarok akkorra már megnyirbált jogainak visszaállítását, ám hiába. 1968-ban pedig, a megyerendszer visszaállításakor, megszűnt az akkor már Magyar Maros Autonóm Tartománynak nevezett területi egység. Az önrendelkezésről Ceausescu bukásáig hivatalosan nem eshetett szó.
Az ismét egyre erősödő autonómiatörekvéseket a román politikai vezetés következetesen az ország alkotmányára hivatkozva veri vissza, mert abban az áll, hogy Románia nemzetállam.

Ezek is érdekelhetnek