Lendületben az oktatás

Új iskola, új tudás. Ezzel a címmel hirdették meg azt a programcsomagot, melynek elemei főképp az oktatáshoz kapcsolódnak, és a korai fejlesztéstől a védőnői hálózaton át a tanárképzésig sok részterületet átfognak. A másfél évre a miniszterelnök által kezdeményezett Oktatási Kerekasztal égisze alatt megtartott szakmai vitákon alakították ki az öt pillérre épülő tervezetet, amely középpontjában a gyermek áll. Mindezekről Hiller István oktatási és kulturális miniszter háttérbeszélgetésen számolt be a sajtó munkatársainak.

Hazai életBorzák Tibor2008. 03. 14. péntek2008. 03. 14.
Lendületben az oktatás

Első lépésként egységesítik a bölcsődei és óvodai hálózatot. El kell érni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hároméves koruktól járhassanak óvodába, szüleik „óvodázási” támogatást kapjanak, első alkalommal húszezer forintot, majd minden félévben további tízezret, ha a gyermek ténylegesen részt vesz a foglalkozásokon. A védőnők számát háromszázzal növelik.
A második pillér az esélyegyenlőségről, az integrációról és a szegregáció visszaszorításáról szól. Költségvetési és uniós forrásokból támogatják azokat az intézményeket, ahol példaértékű az iskolai szegregáció elleni küzdelem. Ezt azonban nem lehet csak a problémás térségekre, kistelepülésekre szűkíteni, hiszen a nagyvárosokban is élnek hátrányos helyzetűek.
Eddig is nagy figyelmet fordított a szaktárca a tehetséges fiatalok felkarolására, a jövőben pedig az anyagi támogatásra is több jut. Az Arany János középiskolai és kollégiumi programban részt vevő diákok segítésére 240 millió forintot fordítanak. A Magyar Géniusz keretén belül ösztöndíjakkal és szakmai programokkal támogatják a tehetség kibontakozását. Létrehozzák a Nemzeti Tehetség Alapot, mely összefogja a különböző forrásokat. A kollégiumok fejlesztését is napirendre tűzik.
Előtérbe kerül a közoktatás megújítása is. Negyedik pillérként az oktatási rendszer modernizációja erősíti a programcsomagot, ehhez sikerült a legtöbb uniós forrást hozzárendelni. Kiemelt szerepet kap a nyelvi oktatás, a használható nyelvtudás lehetővé tétele. Az általános iskolában kémia, fizika és biológia tantárgyak helyett összevont természettudományi ismereteket tanítanak majd.
Hiller István szakminiszter az Új iskola, új tudás legfontosabb elemének a pedagógusi hivatás rangjának megteremtését és a jövő tanárainak anyagi ösztönzését tartja. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó tanároknak havi 30-50 ezer forint pótlékot fizetnek, az intézményvezetők havonta 20-40 ezer forinttal többet vihetnek haza. A főiskolát és egyetemet végzett friss diplomásokat havi 25 ezer, illetve 40 ezer forint többletfizetéssel igyekeznek a pályán tartani. Ötszáz intézményt, tízezer tanárt érint a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés. Bevezetik a „kutató tanári” ösztöndíjat, évente 25 pályázatot hirdetnek számukra.
Lehetetlen a programcsomag minden elemét felsorolni, de a fentiekből is kiderül, hogy elég komoly változtatások és újítások várhatók szeptembertől, illetve januártól. Pénzben kifejezve: 2009-től évente 130-140 milliárd forinttal több jut közoktatási és közművelődési célokra.

Ezek is érdekelhetnek