Rossz szerrel csak ártunk a növénynek

Bár még javában tart a tél, lassan megkezdhetjük az előkészületeket a növényvédelmi tevékenységünkhöz. Az idei évre szükséges növényvédő szerek vásárlása előtt nézzük át a megmaradt készletünket. Ilyen szerek eltarthatósága három (legkevesebb két) év. Az adatot minden csomagolóanyagon feltüntetik.

Házunk tája2005. 02. 18. péntek2005. 02. 18.
Rossz szerrel csak ártunk a növénynek

Ha a szer már elöregedett, azaz közel három éve a raktárunkban áll, vagy a megadott eltarthatósági határidő közelít, az előírt adag felső értékének megfelelő mennyiséget keverjük be a permetlébe. Ha valakinek netán tetemes mennyiség maradt meg valamelyik készítményből, a megyei növény- és talajvédelmi szolgálattól kérhet ellenőrző vizsgálatot a felhasználhatóság módjáról, a teendőkről.
Hasonló gondokat vet fel a kiürült göngyöleg sorsa is. A papír, karton csomagolóanyagot, amely közvetlenül nem érintkezett a vegyszerrel, égessük el. Az üveg, fém, műanyag göngyöleget mossuk ki, majd keressünk olyan gyűjtőhelyet, ahol a veszélyeshulladék-göngyöleget térítésmentesen átveszik tőlünk. Sok településen a polgármesteri hivatalok begyűjtési akciókat szerveznek, melynek keretében átveszik a veszélyes hulladékot. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagot tilos a szemétbe dobni. Aki a növényvédő szer maradékát vagy göngyölegét kidobja, környezetvédelmi és növényvédelmi szabálysértést követ el. Lehetőség szerint ne vásároljunk több növényvédő szert, mint amennyit egy év alatt fel fogunk használni. A korábbi évek szerfelhasználásából kiindulva a termesztett növényfajták és termesztési területük alapján tervezzük meg növényeink védelmét.
Növényvédő szerek vásárlásakor a következőket vegyük figyelembe. Minél több növényi kultúrában, minél több károsító ellen lehessen felhasználni. Lehetőleg rövid várakozási idejű szereket válasszunk. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az az időtartam, amelynek az utolsó permetezés befejezése és a termésszedés között el kell telnie. Az időtartamot napokban adják meg. E szabály betartása azért fontos, hogy ne kerülhessen veszélyes szermaradvány a termésbe. A munka-egészségügyi várakozási idő: napokban megadott időtartam, amelyen belül a kezelt területre csak az előírt védőfelszerelésben lehet belépni, eltelte után a kezelt területen védőfelszerelés nélkül is szabad munkát végezni.
A növényvédő szereket hozzáférhetőség szempontjából három forgalmazási kategóriába sorolják. Az I. és II. kategóriába tartozó készítményeket csak a megyei növényvédelmi szolgálatok által kiadott engedélyekkel lehet megvásárolni és felhasználni. Az engedély kiadásához rendelet szerinti képesítés szükséges. A III. forgalmazási kategóriájú szerek vásárlásához külön engedély nem kell. Az ezekkel végzett munka során sem nélkülözhetők azonban a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó alapvető ismeretek.
A behavazott vidéken különösen indokolt foglalkoznunk kicsiny barátainkkal, segítőinkkel, a madarakkal. A madarak téli etetése életmentő segítség lehet számukra, és nekünk is fontos, hiszen meghálálják a kártevők fogyasztása révén.

Ezek is érdekelhetnek