Első fecske: adósainak fizet a Raiffeisen!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fellépése nyomán a Raiffeisen Bank vállalta, hogy kártalanítja azon ügyfeleit, akik egyoldalú szerződésmódosítása miatt a korábbinál magasabb díjért fizethették vissza a bank felé fennálló tartozásaikat – tájékoztatta a Szabad Föld Online-t a GVH.

Hitel, biztosításSzabad Föld Online2009. 07. 22. szerda2009. 07. 22.
Első fecske: adósainak fizet a Raiffeisen!

A GVH észlelte, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. egyoldalú szerződésmódosítással a szabad felhasználású és a lakáscélú jelzáloghitelek egyes termékei esetében az elő- és végtörlesztési díjat 35 ezerről 60 ezer forintra emelte. A GVH vizsgálata megállapította, hogy a Raiffeisen Banknak az ügyfelek számára hátrányos, többletköltséget okozó megemelt elő- és végtörlesztési díjak bevezetése esetén nem kellett tartania attól, hogy az ügyfél felmondja a szerződést. A fogyasztó számára egyrészt inkább kézenfekvőnek látszhat egy emelt díj kényszerű elfogadása, mint a szerződés felmondásával és kiváltásával járó anyagi (egyebek közt hitelbírálati díj, értékbecslői és közjegyzői díj, folyósítási jutalék) terhek és ügyintézéssel járó procedúra vállalása, mintsem annak kockáztatása, hogy a tartozás nem időben történő rendezése esetén a bank végrehajtást kezdeményezzen ellene.

A vizsgált esetben a fogyasztó az idő rövidsége miatt sincs valós döntési helyzetben. A fogyasztók ugyanis az egyoldalú szerződésmódosításból fakadó változások közzétételi módja miatt vagy nem is szereznek válaszlépésre alkalmas időben tudomást a változásról, vagy ha igen, akkor sem képesek hatékonyan lépni a piac sajátosságai (magas váltási költségek, adminisztratív korlátok) miatt.

Mindezek következtében a már leszerződött ügyfelek esetében, az egyoldalú módosítási kikötést tartalmazó szerződés eredményeként olyan piaci helyzet jön létre, amelynek következtében a Raiffeisen Bank a szerződő felek viszonylatában képes számára kedvezőbb feltételeket érvényesíteni. Az elő-, illetve végtörlesztési díjak megemelése vitathatatlanul megnövelte a kilépési és ezáltal a váltási költségeket. E díj nélkül jelentősen kisebbek lettek volna a bankváltás költségei, s így okszerűen magasabb lett volna a hitelkiváltó végtörlesztők száma.

A GVH eljárása alatt a Raiffeisen Bank vállalásokat tett. Ezek szerint:

I. 2009. augusztus 31-ig 13.000 Ft összegű visszatérítést fizet a Raiffeisen Bank Zrt. mindazon ügyfelének, aki
– 2005. október 17-ét követően a forintalapú lakáscélú jelzáloghitelek esetében a végtörlesztési díj változtatása miatt az eredeti szerződésben fogalthoz képest magasabb végtörlesztési díjat fizetett meg,
– 2007. július 16-át követően a forint-, vagy deviza alapú lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében a végtörlesztési díj változtatása miatt az eredeti szerződésben fogalthoz képest magasabb végtörlesztési díjat fizetett meg.
– A visszatérítésről az arra jogosultakat a bank írásban, közvetlenül értesíti. Az értesítésben a GVH jelen végzését jelöli meg alapnak.

II. Az érintett személyek számára lehetővé teszi a csökkentett mértékű, részleges illetve teljes előtörlesztést az alábbi feltételekkel:
– forint és deviza alapú hitelek esetében 60.000 Ft helyett 47.000 Ft összegű díj megfizetése mellett teljesíthetnek teljes, illetve
– forint alapú hitelek esetében 60.000 Ft helyett 47.000 Ft összegű díj megfizetése mellett teljesíthetnek részleges előtörlesztést.
– Az elő- illetve végtörlesztés ezen lehetőségéről az érintett személyeket írásban közvetlenül legkésőbb 2009. augusztus 31-ig értesíti 60 naptári napos időszak biztosításával. (Az előtörlesztés lehetősége csak bizonyos szerződésekre vonatkozik, ezek listája a GVH határozatában a versenyhatóság honlapján.

III. A teljes vagy részleges előtörlesztési díjak ügyfelek részére történő hátrányos változtatása esetén az irányadó 15 napos hirdetményi határidőt 90 napra megemeli.

A versenytörvény szerint, ha a versenyfelügyeleti eljárás során az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza e törvény rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, a GVH végzéssel – az eljárás egyidejű megszüntetésével – kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná. A GVH az eljárást megszüntette, egyben kötelezte a Raiffeisen Bank Zrt.-t vállalásainak teljesítésére és arra, hogy azok teljesítéséről 2009. október 30-ig számoljon be a GVH-nak.

Ezek is érdekelhetnek