Újabb kedvezmények az agrárfinanszírozásban

Bővült az agrárvállalkozások banki finanszírozása. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) egyszerűsítette a pályázatok kiegészítő finanszírozását, kiterjesztette az élelmiszeripari bankgarancia kedvezményezettjeinek körét, illetve meghosszabbította a Gabona Forgóeszköz Hitelprogram határidejét – olvasható a Szabad Föld Online-hoz eljuttatott közleményben.

Hitel, biztosításO. Horváth György2009. 07. 20. hétfő2009. 07. 20.
Újabb kedvezmények az agrárfinanszírozásban

Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramban eddig több mint 400 agrárvállalkozás jutott kedvezményes kamatozású hitelhez. A jóváhagyott hitelösszeg elérte a 19 milliárd forintot, felhasználásával az agrárágazat közel 40 milliárd értékű beruházást valósíthatott meg. Ezt a hitelt beruházást megvalósító vállalkozások igényelhetik 5 millió forinttól egymilliárd forint összegig, 15 éves futamidőre, kedvező, jelenleg 5%-os éves kamat mellett.

A hitelprogramból még rendelkezésre álló több mint 20 milliárd forint forrás igénybevételének könnyítésére az MFB – a szaktárcával együttműködve – egyszerűsítette a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozást. A programban meghirdetett „Projekt kiegészítő hitel” 2009. július 10-tól akkor is igényelhető, ha az agrárvállalkozás által kapott támogatás összege már elérte a 400 illetve az 500 ezer eurós felső határt.

További kedvező változások, hogy a hitel, és a kezesség támogatástartalmának, valamint az EMVA támogatásnak az együttes kezelésével a vállalkozások a számukra legkedvezőbb forrásszerkezettel tudják megvalósítani a beruházásaikat. Ennek lényege, hogy a különbözetet az MVH a kifizetendő támogatás összegéből vonja le, ha a hitel és a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza nem térítendő támogatást is figyelembe véve, a számított támogatásintenzitás meghaladja az uniós rendeletben előírt felső határt. Ugyancsak kedvező változás, hogy a projekt kiegészítő hitelt nagyvállalkozások is igényelhetik.

Az MFB két hónapja hirdette meg az Élelmiszeripari Bankgarancia Programot, mely segíti a cégek hitelhez jutás lehetőségét azáltal, hogy a forgóeszközhitel fedezetét az MFB államilag garantált bankgaranciájával erősítik meg. A garancia mértéke a hitel tőke összegének 80%-a, de legalább 200 millió forint, és legfeljebb 2 milliárd forint lehet. A bankgarancia lejárata a hitel/kölcsön futamidejéhez igazodóan legalább egy év+egy nap, de legfeljebb 5 év lehet.

A programban résztvevő vállalkozások köre kibővült, július 10-től már a TEÁOR ’08 szerinti 10.32 gyümölcs-, zöldséglé gyártás és a 10.41 olajgyártás szerinti főtevékenységi körű vállalkozások is részt vehetnek a programban. Kedvező változás az is, hogy a szerződéskötéskor megállapított, a vállalkozás hitelminősítési besorolásától és a biztosítékoktól függő, 0,5-6,3%-os éves díjat az évenkénti felülvizsgálat során kizárólag csökkenteni lehet.

Az ez évi gabonakészletek zavartalan finanszírozása érdekében az MFB 2009. december 31-ig meghosszabbította az MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram igénybevételi határidejét. A programban résztvevő 9 hitelintézetnél több mint 7,6 milliárd forint szabad keret áll rendelkezésre. A 3 havi BUBOR+legfeljebb 4%-os kamatozású, legfeljebb 1 éves lejáratú forgóeszközhitel a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások saját termelésű vagy vásárolt gabona készleteinek finanszírozására használható fel.

Ezek is érdekelhetnek