Gallyra megy?

A címbeli kifejezés után látható kérdőjel természetesen azt sejteti, hogy az a szókapcsolat, amely mögött áll, valamilyen szempontból gyanús. Így is van, s ennek bizonyítására idézek is lapunk régi, hűséges olvasójának, dr. Bókai Bátornak alig néhány napja érkezett leveléből néhány sort.

HobbiGrétsy László2011. 08. 05. péntek2011. 08. 05.
Gallyra megy?

„A Szabad Föld 25. számában a 36. oldalon többek között arról olvashatunk, hogy valamely műszaki berendezés villámcsapás következtében »akkor is gallyra mehet, ha nem a házunkba csap a villám«. Elismerem, máglyát csakugyan lehet gallyakból rakni, s a máglyatűz következtében a berendezés tönkremehet, de szerintem itt valójában nem a gallyaknak van szerepük!”

Okos, bölcs levél olvasónké, s a máglyatűzzel való szellemes érvelése, amellyel megokolja a ’vékony faág’ jelentésű gally szónak a kifejezésben való használatát, a maga nemében telitalálat. A gallyra megy kifejezésformát én is meg tudom védeni, mivel több szótárban is szerepel, pl. Parapatics Andrea Szlengszó­tárában vagy a Diáksóder című szótárban, amelyben a ’tönkretesz’ jelentésű gallyra vág kifejezésre még példamondatot is kapunk: „Az öcskös gallyra vágta a bicómat.” Ám a valóság mégiscsak az, hogy e kifejezésben nem a nyelvünkben bő négy évszázada meglevő, alighanem a szlovénból eredő s nyelvünkhöz igazított gally szó rejlik, hanem valami más. Vajon mi?

Mielőtt erre próbálok válaszolni, előbb a fontosabb szótári adatokat sorolom fel. Kiindulópontnak nem a gaj, hanem a gajdesz szó kínálkozik. Ez ’halál, pusztulás’ jelentéssel értelmező szótárunkban is megtalálható, de azonos vagy hasonló jelentéssel argó- és nyelvjárási szótárakban is, sőt ’halál, tönkremenetel’ értelemben az idegen szavak szótáraiban is. Használati formái: gajdeszre küld ’megöl, tönkretesz’, gajdeszre megy ’elpusztul’, valamint szitkozódásként: ’eridj a gajdeszba’ ’menj a pokolba!’.

Ennél a használatnál jóval gyakoribb az, amelyben a gajdesz helyét a föltehetőleg belőle rövidült gaj foglalja el. Szólásszótárainkban ilyenekre bukkanunk: gajra tesz, gajra megy, gajra vág. Jelentéseik a gaj szóhoz kapcsolt ige alapján: ’tönkretesz’, illetve ’tönkremegy’.

Hogy ez a gaj honnan ered? Biztosat nem tudunk. Szófejtő szótáraink a régi nyelvben gyakori, ’tréfás dal’ értelmű gajd szóval, valamint a ’kurjongatva énekel, danászik’ jelentésű gajdol igével kapcsolják össze, más szótárak azonban inkább a gajdesz jiddis eredetét látják valószínűbbnek.

Mindkét magyarázat elképzelhető, elfogadható. Az a harmadik azonban, amelyet írásformájával egy-két szótár s lapunk egy példája sugalmazott, jogosan volt – ha nem is gally, de – szálka olvasónk szemében.

Ezek is érdekelhetnek