Most nem büntetett a versenyhivatal!

Megszüntette az eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az élelmiszer-etikai kódex aláíróival szemben. A magyarázat prózai és egyben lehangoló is lehet az érintetteknek: a kódex nem lépett hatályba és érzékelhető hatást sem fejtett ki a piacon – derült ki a GVH Szabad Föld Online-hoz eljuttatott közleményéből.

IparkodóO. Horváth György2009. 08. 06. csütörtök2009. 08. 06.
Most nem büntetett a versenyhivatal!

A Gazdasági Versenyhivatal 2009. május 21-én hivatalból indított eljárást, ugyanis úgy vélte, hogy a hosszú hónapok tárgyalása után áprilisban tető alá hozott kereskedelem-etikai megállapodás több pontban ellentétes az uniós és hazai joggal, torzítja és korlátozza a kereskedelmet, illetve az áruk szabad áramlását tagországok között.

Így a hivatal az aláírókat konzultációkra kérte fel, s egy több oldalas kérdőívet kellett kitölteniük. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, a Magyar Agrárkamara, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége, a Tej Terméktanács, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Baromfi Terméktanács, az Országos Kereskedelmi Szövetség és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége szakértői sorra járultak a GVH elé, és beszámoltak az Élelmiszer Termékpálya Kódex-szel kapcsolatos nézeteikről.

A versenyhatóság megállapította, hogy a kódex 94 pontja közül legalább 10 alkalmas lehet a piaci verseny korlátozására. Ez azonban önmagában nem lett volna elegendő az eljárás megindításához. Ahhoz ugyanis három feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. A versenytörvény megsértésén túl a GVH hatáskörébe kell tartoznia az ügynek és közérdekűnek is kell lennie.

A Kódex aláírása egyértelműen azt jelezte, hogy azt az aláírók végre akarják hajtani, márpedig ez egyértelműen a hazai és az uniós versenyjogi szabályokba ütköző magatartás lett volna. Tehát a megállapodással szembeni fellépés a GVH feladata, egyértelmű, hogy mindhárom, a vizsgálat megindításához elengedhetetlen feltétel egyidejűleg teljesült, így a versenyhatóságnak nem maradt más választása mint az eljárás megindítása.

A helyzet a vizsgálat során azonban alapvetően megváltozott. Kiderült, hogy a kódex a gyakorlatban nem működik: annak júliusi hatályba lépése előtt ugyanis az aláírók úgy nyilatkoztak, hogy a kódex csak akkor él, ha valamennyi aláíró részt vesz annak alkalmazásában. A kiskereskedők képviselete viszont bejelentette: a GVH-vizsgálat miatt nem tervezi a kódex bevezetését.

A törvény szerint a GVH a versenyfelügyeleti eljárást vizsgálati szakban, végzéssel is megszüntetheti, amennyiben a vizsgálat elrendelésére okot adó három körülmény (versenytörvénysértés, GVH hatáskör, közérdek) közül bármelyik megszűnne, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. A versenyhatóság szerint jogsértés a Kódex kiüresedése miatt nem valósult meg, az eljárás folytatására, a GVH további beavatkozására ezért nincsen szükség, így a GVH az eljárást végzéssel megszüntette.

Időközben a parlament alkotott néhány nap alatt a kódexhez hasonló értelmű törvényt, az viszont még nem lépett hatályba.

Ezek is érdekelhetnek