Gyümölcsöző alvószem

Faiskoláinkban sokféle gyümölcsfajta oltványa kapható, de megeshet, hogy megtetszik valamilyen szomszédnál, rokonnál látott (régi) fajta, és elhatározzuk, hogy abból mi magunk szaporítunk. Erre a nyári alvószemzés igen alkalmas, mert egyszerű, gyors és kiválóan ered.

Kertünk-udvarunkValló László2009. 07. 27. hétfő2009. 07. 27.
Gyümölcsöző alvószem

A szemzéshez egy- vagy kétéves alanycsemetéket neveljünk, de idősebb fák hajtásaiba, vesszőibe és gallyaiba is szemezhetünk. A korosabb fák közül különösen a kajszi- és őszibarack átoltására ajánlott a szemzés, mivel ezek igen érzékenyek, és más módon való szaporításuk kevésbé eredményes. A szemzés során nyári rügyet (szemet) oltunk az alanyba, ami már szinte teljes értékű, de mivel a beavatkozást július végén, augusztus elején végezzük, így az idén már nem hajt ki.

Szemző hajtást (rajta a nyári rügyekkel, szemekkel) lehetőleg csak életerős, egészséges fáról vegyünk. A legjobb, ha a hajtást közvetlenül a szemzés elkezdése előtt vágjuk le. Fontos tudni, hogy a szemző hajtáson található szemek különböző fejlettségűek; a középen állókból válogassunk, mert azok a legerősebbek. Legelőször tegyük jól hozzáférhetővé a szemzés helyét az alanyon. A szem (szempajzs) lemetszéséhez a szemzőhajtást úgy fogjuk a kezünkbe, hogy rügyei lefelé álljanak. A kiválasztott szemhez tartozó levelet távolítsuk el egy kis levélnyélcsonk meghagyásával. A szempajzsot a rügy alapi részénél, a levélnyél fölött egy-másfél centiméteres távolságban kezdjük vágni, és – egy határozott mozdulattal – úgy vágjuk tovább, hogy a szem alatt a háncs teljes egészében megmaradjon, a farészből pedig legföljebb hártyavékony réteg maradjon. A túl sekélyen vágott szempajzs kevésbé ered meg, a túl mélyen, sok farésszel vágott úgyszintén, ezért az utóbbi esetben legjobb a farészt kipattintani a szempajzsból.

Az alanyt a szemzés helyén töröljük át száraz, tiszta ruhával, és csak ezután vágjuk be T alakban. Emiatt szokás a módszert T-szemzésnek is nevezni. Előbb a fölső, a vízszintes metszést ejtsük meg, majd ennek közepétől kiindulva vágjuk be függőlegesen és olyan hosszan, hogy a szempajzs beleférjen. Ezután a héjat óvatosan feszítsük föl mindkét irányba, majd toljuk be a szempajzsot a szétnyitott héj alá úgy, hogy rajta a rügy fölfelé álljon. Az a kívánatos, ha a betolt szem feszül és maga feszíti tovább a kérget, mert így a felületek is jól összeérnek. A szempajzsot addig nyomjuk lefelé a vágatban, amíg el nem tűnik a kéreg alatt. Ha a szempajzs fölső része a szükségesnél hosszabb, akkor annak azt a részét, amely a T vízszintes szára fölé ér, metsszük le a késsel.

A szemzést rafiával vagy műanyag szalaggal kössük át. Fontos, hogy a kötés feszes legyen, de a szemet ne érje. A szemzés átlagosan 4-6 hét múltán ered meg, amit a levélnyél csonkjának leválása jelez.

Ezek is érdekelhetnek