Közjegyzői aggályok

Számos újonnan hatályba lépett törvény, illetve jogszabály-tervezet célja, hogy a polgári nemperes eljárások lerövidüljenek. Ez könnyen megvalósulhat a közjegyzők bevonásával egyes eljárásokba, tekintettel arra, hogy határozataik a bíróságokéval megegyező hatályúak. Ugyanakkor ügyelni kell az eljárások biztonságára is: a gyorsított cégeljárásban a közjegyzők által készített kötelező aláírási címpéldány elhagyásával például számottevően megnő a biztonsági kockázat.

Krónika2007. 10. 30. kedd2007. 10. 30.
Közjegyzői aggályok

Napjainkban az Európai Unió egészét érintő komoly probléma a polgári nemperes eljárások lassúsága, ami alapvetően a bíróságok leterheltségéből fakad. A közjegyzőség intézménye az egyetlen olyan jogalkalmazói szerv, melynek nagyobb mértékű bevonása nem a központi költségvetést (és így az adófizetők tömegét) terheli, hanem a szolgáltatás igénybevevőjét. Emellett a közjegyző bevonásának legnagyobb előnye, hogy gyorsabb szolgáltatást nyújt egy nemperes eljárás során, határozata viszont ugyanolyan hatállyal bír, mint a bíróságé. Ennek egyik példája lehet a családjogi törvényhez kapcsolódó egyik törvényjavaslat, mely szerint regisztrált élettársi kapcsolatok esetében a közjegyző jogkörébe tartozna a jövőben a kapcsolat felbontása.
A gazdasági társaságok működési kereteinek meghatározásakor is általános tendencia az eljárások gyorsítása. A cégalapítás folyamatának lerövidülése mellett ezt szolgálja az a javaslat, mely szerint az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása a jövőben a közjegyzők feladata lesz. Az eljárás technikai feltételei adottak, és bevezetése nagymértékben tehermentesítené a bíróságokat. Segítségével gyorsabban, olcsóbban és egységes formában lennének követhetőek és elszámolhatóak a gazdasági szervezetek egymással szembeni követelései.
A szeptembertől hatályos cégalapításról szóló törvény nem teszi kötelezővé az aláírási címpéldány használatát a cégalapítás során, mivel az okmány kiváltható egy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintával is. Az aláírási címpéldány elkészítésének feltétele azonban az ügyfél azonosítása a személyi okmány lekérdezésével. Az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintához ez nem kötelező, aminek köszönhetően az eljárásban rejlő biztonsági kockázat jelentősen megnő.
A közjegyzők tapasztalatai szerint a cégeljárás valóban gyorsabbá vált szeptember elseje óta, azonban az aláírási címpéldány szükségessége még most sem vitatható. „Belátjuk, hogy a gyorsított cégbejegyzés gazdasági érdek, hiszen ösztönzi a vállalkozói kedvet. Ugyanakkor nem árt tekintetbe venni, hogy a gyorsaság könnyen a biztonság rovására mehet, és teret adhat például a fantomcégek terjedésének. Ha a biztonság forog kockán, a közjegyzők hivatali kötelessége, hogy felhívják erre a közvélemény figyelmét” – fogalmazott dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. Majd hozzátette: „A pénzintézetek belső szabályozása a továbbiakban is előírja a közjegyző által készített aláírási címpéldány meglétét.”

Ezek is érdekelhetnek