A lengyel Honi Hadsereg

Lengyelországot 1939 szeptemberében lerohanták a németek és az oroszok, de a lengyel harci szellem sértetlen maradt. Wladyslaw Sikorski tábornok vezetése alatt megalakult a lengyel Honi Hadsereg. Külföldön, elsőként Franciaországban, majd a brit seregekkel szövetségben harcolt Németország ellen több hadszíntéren is.

Kultúra2004. 07. 23. péntek2004. 07. 23.
A lengyel Honi Hadsereg

Amikor Hitler megtámadta a Szovjetuniót, Lengyelország korábbi ellensége szövetségesévé vált, de a két ország közötti tradicionális ellenségeskedés rejtetten tovább élt. A lengyelek tragédiája, hogy harcosaik bátorsága és hűsége nem hozta meg számukra a függetlenséget, amiben mindannyian reménykedtek.Távoli hadszínterekenA Monte Cassino hegyének megszerzéséért folytatott négy hónapos küzdelem kiemelkedő része az egész itáliai hadjáratnak. A szövetségesek három támadását verték vissza a németek, mígnem 1944 májusában kapitulálniuk kellett. A zászló, amelyet a szövetségesek a híres kolostor csúcsára tűztek, lengyel volt. Az itt harcoló lengyelek hosszú utat tettek meg, miután 1939 szeptemberében lerohanták hazájukat az oroszok és a németek. A szörnyű vereségből kibontakozó nemes háborúban Lengyelország büszkeségének visszaállításáért és a függetlenségért küzdöttek.

{p} A harc folytatásáért egyesek több ezer kilométert tettek meg szibériai fogolytáborokból a Kaukázuson és Perzsián át a Közel-Keletig, mások Magyarországon és Románián át menekültek. Céljuk az volt, hogy eljussanak Franciaországba, ahol ismét a nácik ellen harcolhatnak. Megalakították a lengyel sereget, hogy hagyományos szövetségesük oldalán harcoljanak. Amikor Franciaország kapitulált, Nagy-Britanniából folytatták az ellenállást. Ott voltak a második világháború összes nagyobb hadjáratában Észak-Afrikában és Nyugat-Európában.A lengyel Honi Hadsereg története a hadtörténelem egyik legendás epizódja. Története kevéssé ismert - fél évszázadon át az ország kommunista vezetői jobbnak látták, ha feledésbe burkolják. A lengyelek harci szelleme vérzivataros évszázadok közepette született. Lengyelország közel 150 évnyi orosz, porosz és osztrák elnyomás után 1918-ban nyerte vissza függetlenségét. A versailles-i békeszerződés által életre hívott korridor Lengyelországnak juttatta a korábban Németországhoz tartozó Kelet-Poroszországot, így a nyugati határon is ellenséges tekintetekkel kellett szembenéznie a lengyel népnek. Erős hadsereget kellett fenntartania, de hiányzott az az ipari bázis, amely biztosíthatta volna ehhez a korszerű fegyverzetet.Amikor Hitler 1939. szeptember 1-jén betört Lengyelországba, a lengyel légierő nem tudott korszerű gépeket felsorakoztatni a Luftwafféval szemben, a gyámoltalan lengyel haditengerészet pedig tehetetlen volt a német balti flotta ellen, ezért a négyből három rombolót már a háború hajnalán Nagy-Britanniába küldtek.

{p} A hajók többségét megsemmisítették vagy elfoglalták a német csapatok, csupán két tengeralattjárónak sikerült a britekhez menekülnie, néhánynak a legénységét pedig a semleges Svédország internálta. A lengyel hadsereg megpróbálkozott egy késleltető akcióval abban a hiú reményben, hogy az angol és a francia csapatok nagy offenzívát indítanak nyugaton. De nem sokat tehettek a német villámháborús taktika ellen: az eszeveszetten vakmerő lengyel lovasság megrohamozta a német páncélosokat - természetesen lekaszálták őket. Minden arra vonatkozó remény, hogy kitarthatnak, szétfoszlott szeptember 17-én , amikor az oroszok a németekkel kötött megállapodásnak megfelelően keletről behatoltak az országba.A lengyel főparancsnokságnak és a kormánynak Romániába kellett menekülnie. Itt a német nyomásnak engedve internálták őket. A reguláris lengyel erők október 6-án szüntettek be minden ellenállást, az országot felosztotta maga között a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió. Lengyel katonák százezrei kerültek német és orosz fogolytáborokba. De a Lengyelországra zúduló katasztrófa ellenére harci szellemük mit sem csökkent, harcosok ezrei tökélték el magukat a visszavágásra.

{p} Magyarországon átNemcsak hivatásos katonák, hanem egyszerű civilek is voltak köztük, akiket a háború kezdetekor soroztak be. Sokan tizenévesen kerültek a seregbe távoli falvakból, és alig tudtak valamit a világról. De mindannyian hittek benne, hogy minden áron folytatni kell a harcot. Amint az oly gyakran lenni szokott, a válság idején feltűnt egy ember: Wladyslaw Sikorski tábornok, aki az 1920-as években Lengyelország miniszterelnöke volt, de az 1926-os puccs után visszavonult a politikától. A vereség után Sikorski Franciaországban felállította száműzetésben levő seregét, amely menekülő honfitársai figyelmének középpontjába került. Egy újonnan megszervezett földalatti mozgalom segítségével jutottak el Románián, Magyarországon és Olaszországon át céljukhoz. Hősies történetek születtek a hosszú utazások alatt, illegális határátlépőkként üldözték őket azokban az országokban, amelyeken keresztülhaladtak. Franciaországban új egységek alakultak belőlük. Gyakorlott lengyel pilóták csatlakoztak a Francia Légierőhöz, akik gyorsan beletanultak a francia gépek kezelésébe. A szárazföldi sereg elsősorban a Loire menti Angers-ben koncentrálódott. Itt újra kiképezték és felszerelték őket, majd két harci egységet, egy páncélos és egy lövészhadosztályt alakítottak belőlük, amelyek a Francia Hadsereg vezetése alá kerültek.Sikorski tábornok 1939 telén mindvégig tartotta embereiben a lelket. Tudta, hogy talán már hamarosan akcióba kell lépniük gyűlölt ellenségük, a náci Németország ellen. A Honi Hadsereg először váratlan helyen és időben került harcba: amikor 1940. április 9-én a németek megtámadták Dániát és Norvégiát.

{p} A szövetségesek válaszképpen partra szálltak, hogy megelőzzék a további előrenyomulást észak felé. Az egységek között ott volt a független podhalanskai lövészdandár, amely messze északon, Narvik kikötőjénél ért földet. A német csapatokat ezzel beszorították állásaikba, de a Luftwaffe hatalmas légi fölénye elképzelhetetlenül bonyolulttá tette a lengyelek számára az életet. Veszteségeik között ott volt a brit haditengerészet zászlaja alatt harcoló lengyel romboló, a Grom is, amelyet német bombázók süllyesztettek el május 5-én. Szerencsére a legénység nagyobb részét kimentették, és visszavitték Angliába, ahonnan folytathatták harcukat a szabad Lengyelországért.A szövetséges erők június elejéig tartottak ki, mielőtt visszavonultak volna. A lengyelek visszatértek Franciaországba, amelynek hamarosan a totális vereséggel kellett szembenéznie, hiszen a május 10-én offenzívát indító német csapatok az összeomlás szélére taszították hadseregét. Francia és brit kötelékbenKét lengyel hadosztály és egy páncélozott dandár állomásozott a francia vonalakban, amikor a német támadás elkezdődött. A 2. lövészhadosztály Elzászban volt, és a svájci határra vonult vissza.A francia parancsnok elrendelte, hogy inkább keljenek át Svájcba, mintsem hogy megadják magukat a németeknek.

{p}  A lengyeleket internálták, és ezután már nem játszottak szerepet a háború alakulásában. Az első gránátos hadosztályt bekerítették Északkelet-Franciaországban, de a parancsnok elrendelte a kitörést. A lengyel pilóták kétségbeesetten küzdöttek a Luftwaffe ellen, sokan immáron másodszor. De ez egyenlőtlen harc volt, több mint tíz pilóta ott veszett. Sikorski tábornok elszánta magát a harc folytatására, ezért száműzött kormányát áttelepítette Londonba.Huszonnégyezer embernek sikerült elmenekülnie. A francia egyenruhába öltöztetett lengyel katonákat Skóciába küldték, hogy újra felfegyverezzék őket. Hamarosan újabb uniformist kellett viselniük azoknak a katonáknak, akik mindenkit megleptek ötletességükkel és lelkesedésükkel. A táboruk közelében lakó skótok szívükbe zárták a száműzött lengyeleket, akik közül sokan visszatértek ide a háború után.A Lengyel Légierő tagjai az angol kormánnyal kötött megegyezésnek megfelelően 1939 decemberétől érkeztek Nagy-Britanniába, ahol csatlakoztak a Királyi Légierőhöz. Akik Franciaországból érkeztek, tapasztalataiknak köszönhetően sokat emelkedtek a ranglétrán.A Sikorskitól érkező nyomás hatására hamarosan két lengyelekből álló királyi repülőszázad, a poznani 302-es és a Kosciuszko 303-as alakult meg.

{p} Hamarosan mindenki nagyra becsülte az ellenséget elszántan pusztító lengyel vadászpilótákat, akik arányukban a legtöbb német gépet lőtték le az angliai csatában.Nyolc év küzdelem után a Lengyelországba visszatérő Honi Hadsereg tagjainak jó részét letartóztatták, meggyilkolták vagy deportálták az országot elfoglaló szovjet katonák. Sok lengyel soha többé nem látta viszont hazáját.A lengyel Honi Hadsereg tagjai készek voltak mindent feláldozni hazájuk megmentéséért. Lengyelország függetlensége és demokratikus berendezkedése, amit végül 1989-ben nyert el, emléket állít azoknak, akik oly sokat adtak azért, amiből oly keveset láthattak.

A II. világháború gladiátorai: a lengyel Honi Hadsereg. A film július 25-én 21 órakor látható.

Ezek is érdekelhetnek