Anyanyelvi őrjárat

Amikor a Szabad Föld szerkesztőségétől megkaptam Héregi Kálmán olvasónknak elektronikus postán a lap anyanyelvi rovatához küldött levelét, rájöttem, hogy éppen a Szabad Földben, az Anyanyelvi őrjárat rovat több száz cikke közül egyetlenegyben sem esett róla szó, még egyetlen mondat erejéig sem.

KultúraGrétsy László2004. 10. 08. péntek2004. 10. 08.
Anyanyelvi őrjárat


Ezek után nem haboztam tovább, hanem döntöttem. Máris idézem olvasónk kérdését, pontosabban szólva a cikkem címében feltüntetett kifejezés helyességén vagy helytelenségén való töprengését.
"Hibát vét. E kifejezést képzavarosnak ítélem, mert aki célt tévesztett (azaz vétett), az nem talált. Aki tehát vétett a hiba ellen, az nem hibázott. Sokan és sokszor használják ezt a hibát vét formát, de én mindig helytelennek vélem."
Olvasónknak a hibát vét-ről alkotott kórmegállapítása tökéletes. A vét ige ugyanis, szókincsünknek ez az igen régi, évezredes eleme már önmagában is azt jelenti: 'bűnt, hibát követ el, vétkezik'. Hadd szemléltessem ezt Arany János A tudós macskája című, játékos-kedves versének néhány sorával: ""Mi tagadás" mond a szolga | "A cicus nem vétett: | Én evém meg őhelyette | Reggel az ebédet."" Minden valószínűség szerint szóvegyüléssel, a hibázik és a vét valami ellen összeházasításával keletkezett ez a csakugyan képzavaros forma a XX. század ötvenes éveiben, mégpedig a sportnyelvben, leginkább a labdajátékok nyelvében. Hétkötetes értelmező szótárunk tanúsága szerint akkoriban terjedtek el először a büntetőt, tizenegyest vét, majd a szabálytalanságot, hibát vét formák, s közülük éppen a legsikerületlenebb, az utóbbi vált közkeletűvé. A szabályos, pontos változatok a hibát vét helyett vagy ezek volnának: hibát ejt, hibát követ el, vagy ezek a még egyszerűbbek: hibázik, vét.
Ezzel azonban még nem zárhatjuk le ezt a kérdést; nem mondhatjuk ki egyszerűen azt, hogy aki a hibát vét formával él, az műveletlen fickó, nem tud jól magyarul. A magamfajta nyelvész hiába van tisztában például azzal, hogy iromba szavunk eredetileg csak azt jelentette: 'tarka, illetve kendermagos', mégsem hibáztathatja azokat, akik e szót 'idomtalanul nagy, otromba' értelemben is használják, mivel a hasonló hangzású iromba és otromba egymásra hatása következtében már vagy másfél évszázaddal ezelőtt az iromba is felvette az otromba jelentését. Azt esetleg mondhatjuk, hogy ez a keveredés annak idején hiba volt, de e megállapítás nemcsak hogy napjainkra nem érvényes, hanem már Ady Endre korára sem, hiszen Vörös szekér a tengeren című versében már ő is így használta a szót, midőn ezt írta: "Milyen vörös iromba szárnya. | Új hajnalnak a pírja, lángja | Vagy vér az, újra vér?"
Mindezek figyelembevételével a következőket mondhatom a hibát vét használatáról. Amikor ez a formula felbukkant, valóban zavaró szóvegyülésnek, hibának számított. Értelmező szótáraink meg is csillagozták, mind az 1959-1962-ben megjelent hétkötetes, mind az 1972-ben napvilágot látott egykötetes szótár. A * jelentése mindkettőben körülbelül ez: 'a vele jelölt címszó, szókapcsolat, illetve jelentés(árnyalat) helytelen, kerülendő'.
A tavaly megjelent Magyar értelmező kéziszótár, amely az 1972-esnek alaposan, gondosan átdolgozott és felfrissített változata, ezeket az adatokat közli a hibát vét szókapcsolatról: főleg a sportnyelvben és a sajtónyelvben fordul elő, mégpedig a pongyola nyelvhasználatban; jelentése: 'hibázik, hibát ejt vagy követ el'.
Pontosan ez az én véleményem is. Ma már nem nevezhetjük hibásnak, helytelennek, kerülendőnek a hibát vét kifejezést, mert ezzel a magyarul beszélőknek legalább felét a vádlottak padjára ültetnénk. De hogy még ma is valamilyen pongyolaság, henyeség érződik rajta, az kétségtelen. Jobb helyette a tömör hibázik vagy a kissé hoszszabb hibát követ el.

Ezek is érdekelhetnek