Anyanyelvi őrjárat

Többen úgy vélik, magukat az ikes igéket fenyegeti a pusztulás. "Már a régi szép ikes igéink is eltűnnek nyelvünkből", kesereg egyik levélíróm. Megértem aggodalmát , de mivel itt némi félreértésről van szó, azt, úgy érzem, tisztáznom kell.

KultúraGrétsy László2004. 10. 01. péntek2004. 10. 01.
Anyanyelvi őrjárat


Vagy fél évtizeddel ezelőtt több levelet is kaptam olvasóinktól, amelyben azt panaszolták, hogy az ikes ragozás kezd kipusztulni nyelvünkből. Egyikük például azt írta, hogy a legtöbb diák már csak azt mondja: emlékszek, igyekszek, holott őt még úgy tanították, hogy csakis az emlékszem, igyekszem a helyes, elfogadható alak. Egy másik levélíró pedig szomorúan állapította meg levelében, hogy nyelvünkből immár teljesen hiányzik az ikes ragozás.
Én akkoriban - 1999 nyarán - "Az "eltűnt" ikes ragozás" című írásomban foglalkoztam is e fontos kérdéssel ebben a rovatban. Előadtam, hogy az ikes ragozás még nem tűnt ugyan el - ezért is tettem idézőjelbe cikkem címének eltűnt szavát -, de már csakugyan erősen visszaszorulóban, mit kerteljek, pusztulóban van. Ezt példákkal igazoltam is, s jeleztem: oly nagy a keveredés - az ikes ragozási sor több eleme az iktelen igék ragozásában vívott ki magának helyet, az iktelen igék bizonyos elemei pedig befurakodtak az ikes ragozásba -, hogy a hagyományos rendet már nem lehet, de nem is érdemes visszaállítani.
Az ikes ragozás csakugyan végóráit éli, azaz a felnövő nemzedék(ek) tagjai egyre kevesebben és ők is csak egy-két igealakban ragozzák ikesen az úgynevezett ikes igéket, az ikes igék száma azonban nemhogy csökkenne, hanem egyre nő. Mi is az ikes ige? Olyan ige, amely a kijelentő mód jelen idő egyes szám harmadik személyében -ik ragra végződik. Hogy az ilyen igékből egyre kevesebb volna? Épp fordítva áll a dolog! Ennek bizonyítására, azaz inkább szemléltetésére bemutatok két rövid, szinte tetszőlegesen összeállított példasort.
Az első: Ballagi Mórnak A magyar nyelv teljes szótára című, 1873-ban, azaz több mint 130 éve kiadott munkájában többek között a következő címszavak találhatók (értelmezést nem adok, hiszen többnyire ismert szavakat említek): akadoz, bágyadoz, báloz, citeráz, csatároz, csatáz, dagonyáz, dudorász, egerész, fáradoz. A napjainkban használatos, 2003-ban megjelent Magyar értelmező kéziszótárban ezek a szavak kivétel nélkül csak ikes formájukban szerepelnek: akadozik, bágyadozik, bálozik, citerázik, csatározik, csatázik, dagonyázik, dudorászik, egerészik, fáradozik. Csökken az ikes igék száma? Éppen ellenkezőleg: növekszik!
Következzék a másik szemléltető példasor! Az Anyanyelvápolók Szövetségének kéthavonként megjelenő folyóirata bő fél évtized óta minden számában közöl egy kis sorozatot a nyelvünkben újonnan felbukkanó szavakból. (Hogy belekerültek-e vagy belekerülnek-e valaha is szótárainkba, az más kérdés. Nem minden szó érdemes a szótári rögzítésre. De megjelenésük jól mutatja a szavak ikesedésének divatját.) Íme, néhány "fiatalos" szó, ezúttal egy-egy kis példamondat kíséretében: bénázik 'ügyetlenkedik, szerencsétlenkedik'. Pl. Ne bénázz már anynyit! / dartozik - dartszozik 'kerek parafa céltáblába nyílhegyeket dobál'. Pl. Tegnap sört ittunk és dartszoztunk. / izmozik 'edz, erősít, body buildingezik'. Pl. Ma délután megyek izmozni a konditerembe. / összebútorozik 'összeköltözik'. Pl. Nem kell mindjárt a kapcsolat elején összebútorozni! / parázik 'nagyon fél' (szleng szó). Pl. Ne parázz már, hanem gyere! / partizik 'zenés-táncos szórakozóhelyekre jár' (ez is szleng). Pl. Szombat este hol partiztok? / talizik 'a találkozik rövidített alakja', a fiatalok különösen sms-ekben, de máshol is használják. Pl. Mikor talizunk?

Ezek is érdekelhetnek