Miről vallanak Kolumbusz csontjai?

Sok híres ember alakját homály fedi, köztük Kolumbusz Kristófét is. Mindenki úgy tudja, szövőmester fiaként nőtt fel Genovában Amerika későbbi felfedezője. Vajon valóban így történt?

Kultúra2004. 10. 08. péntek2004. 10. 08.
Miről vallanak Kolumbusz csontjai?


A Kolumbusz születését és gyerekkorát dokumentáló adatok megsemmisültek, írásai pedig nem támasztják alá az eddigi elméletet. A tudósok mindebből arra következtetnek, hogy a felfedező valamit rejtegetett.
Úgy tetszik, hogy egy új tudományos bizonyíték megingatja a Kolumbuszról szóló eddigi ismereteket arról, hogy hol született, hol van eltemetve és kik voltak a szülei. A Ki volt Kolumbusz? című műsor más nyomot követve ered a nagy fölfedező nyomába.
Honnan származik valójában Kolumbusz?  Miért fedi homály a származását? Valóban genovai olasz volt? Netán elképzelhető, hogy kalóz, egy, az inkvizíció elől menekülő zsidó, vagy egy spanyol arisztokrata törvénytelen fia lehetett?
Kezdjük azzal, amit tudunk!
A genovai Cristoforo Colombo 1451-ben látta meg a napvilágot egy takács gyermekeként. Nem voltak gazdag felmenői. Nem volt tapasztalt tengerész, nem dicsekedhetett rangos iskolákkal vagy kiterjedt genovai rokonsággal. Egyetlen olyan dokumentumot találtak, amely - egy örökösödési perrel kapcsolatban -  megemlíti, hogy a családja Genovából származik ("mert ott születtem és onnan indultam el").
Kolumbuszról öt kortársa állítja, hogy itáliai családból származott. Ámde maga a felfedező soha sem használta a Cristoforo Colombo nevet. Miközben más források arra utalnak, hogy előkelő családból származott, tengerészként és kapitányként is hatalmas tapasztalatra tett szert, ráadásul művelt ember volt és nem rendelkezett genovai rokonsággal. Egyetlen dokumentum sem maradt fenn, amelyben a származásáról nyíltan beszélt volna. Az 1493-ban Barcelonában tartózkodó genovai követek sem utalnak arra, hogy Kolumbusz "ottani" polgár lett volna.
Több hivatalos spanyol dokumentum is beszél a felfedező származásáról. Az első iratban a következőképpen szerepel: "Cristobal de Colombo, az idegen".  Tudnunk kell, hogy Kolumbusz sohasem írt olasz nyelven. A mai Spanyolország középső területein, Kasztíliában mindig nagy tiszteletben tartották a Genovából érkezett embereket. Sokuk hivatalnoki tisztséget töltött be, sok tehetséges tengerész is volt közöttük. Ha Kolumbusz valóban genovai származású, akkor miért nem tett erről soha sehol említést?
A műsorban történészek és tudósok próbálják megfejteni a "tengernagy" rejtélyét, a legkorszerűbb eljárásokat bevetve. A történelmi, lexikográfiai és antropológiai tesztek valószínűleg azt bizonyítják majd, hogy Kolumbusz Katalóniában születhetett, nem pedig Itáliában. Következzék néhány érdekes bizonyíték!
A jelenlegi adatok alapján az ember, akit mi Kolumbusznak hiszünk, valójában a Colom nevet viselte. A Colom katalán név, tehát nem itáliai és nem is spanyol. Ez a família gazdag és tanult emberekből állt, néhány tagja tengerészmesterséget űzött, ellentétben a genovai Colombo családdal.
{p}
A katalán felkelés egyik kiemelkedő szervezője a Colom család volt, vagyis Ferdinánd király és Izabella királynő ellenségeinek szövetségesei voltak. Kolumbusz legtöbb barátja katalán volt, míg a legtöbb őt becsmérlő és ellene áskálódó személy a Colom család ellenségeként lépett fel a polgárháborúban.
Kolumbusz minden fennmaradt írása spanyol nyelvű, sok könyve is a katalán származást sugallja. Hernando, Kolumbusz fia Itáliába utazott, hogy felkutassa rokonait, de egyet sem talált. Később, amikor egy, a spanyol területeket ismertető könyvön dolgozott Katalóniában, a kasztíliai király elrendelte, hogy függessze fel a könyv írását.
Ezek meglehetősen zavaró tények. Az a sok tudós is így gondolhatta, aki eddig Kolumbusz Kristóf múltja után kutatott. A műsor Sevillába kalauzolja nézőit. A riporterek megpróbálják megoldani a rejtélyt. A katedrálisban Anunciada Colon, Kolumbusz egyenes ági leszármazottja - maga is kiváló ismerője a család történetének - átadja annak a ládának a kulcsát, amelyben vélhetően a felfedező hamvai találhatók.
Kolumbusz maradványait a testvére, Diego, és a fia, Hernando hamvaival együtt exhumálták, hogy számos DNS-tesztet végezhessenek el rajtuk. A nem mindennapi vizsgálat igencsak felvillanyozta a spanyolokat, akik eddig is földijüknek tartották az utazót, miközben sok olaszt, akik már évszázadok óta büszkeségüknek tekintették Amerika felfedezőjét, lehangolt.
A nemzetközi szakértő csapat nagy horderejű leletre bukkant a Kolumbusz-kutatók segítségével: Charles Merill professzor már huszonöt éve kutatja a felfedező életét az USA-ban, Spanyolországban és Olaszországban, José Lorente professzor pedig, a spanyolországi Granadai Egyetem genetikusa már több mint tíz éve foglalkozik a DNS-kutatás módszereivel. A genetikai teszteket az amerikai Orchid Biosciences végezte az igen fontos leleteken. (Ez a cég végezte például a DNS-teszteket O. J. Simpson és Jon Benet Ramsey ügyében, s 2002 elején közreműködött egy genetikai vizsgálati módszer kipróbálásában a szeptember 11-i New York-i merénylet áldozatainak azonosítására.) A DNS-kutatásban még újdonságnak számít az olyan elbomlott minták vizsgálata, mint amilyen például Kolumbuszé.
Hogy mi lett a földi maradványaival, azt ugyanúgy homály fedi, mint életét. Mind a spanyolok, mind a dominikaiak jogot formálnak azokra, bár annyiszor szállították imár ide-oda, hogy bizonyosan elkallódtak a hosszú úton. Antonio Lorente spanyol tudós a felfedező testvére, Diego, és fia, Hernando hamvaival szeretné összehasonlítani a lehetséges jelöltek maradványait, hogy megtalálja az igazi Kolumbuszt. Amint a genetikai kapcsolat bizonyossággá válik, további vizsgálatokat végeznek majd, hogy újabb elmélettel gyarapodhassék a nagy felfedező öröksége.

Ezek is érdekelhetnek