Anyanyelvi őrjárat

Hetedmagával?

KultúraGrétsy László2005. 04. 22. péntek2005. 04. 22.
Anyanyelvi őrjárat

Vagy öt évvel ezelőtt egy olvasónk kérésére a népmesék jól ismert "hetedhét országon is túl" fordulatában található hetedhét szavunkkal foglalkoztam ebben a rovatban. Kifejtettem, hogy a szóban levő heted nem törtszámnév, azaz nem valamely számnak a hetedére utal, hanem vagy magára a számra, a hét-re - ekkor nyomatékosító szerepe van -, vagy annak a hétszeresére. Ez utóbbi esetben a heted sorszámnévi értékű; azt jelenti: 'hetedik'. Tehát a mesében szereplő események vagy nagyon messze, azaz a hetedik hét országon is túl mentek végbe, vagy szintúgy távol, de azért a régiek számára is jobban elképzelhető módon hét országon is túl. Az a hasonlóképpen népmesei fordulat, hogy "hét országra szóló lakodalmat csaptak", inkább az utóbbi értelmezés mellett szól, de ez csak feltevés; biztosat nem tudtam, most sem tudok mondani.
Mindezt nem idéztem volna fel, ám egy kedves távoli ismerősöm néhány hete szintén egy olyan példával lepett meg, amelyben a heted szerepel, s történetesen neki is gondjai vannak a szóval, illetve annak használatával kapcsolatban. Baráti hangú levelében leírta, hogy a Ludas Matyi című népszerű szatirikus hetilapnak több mint három évtizeden át volt előfizetője. Több évfolyamát be is köttette, szinte kincsként őrzi, s szabad óráiban most is nemegyszer előveszi a nagyságukkal és súlyukkal egyaránt tekintélyt parancsoló fóliánsok valamelyikét egy-két órai gondűző lapozgatásra, olvasgatásra. Mint írja, legutóbb egy jó negyed századdal ezelőtti évfolyamot - pontosabban fél évfolyamot - emelt le a polcról, s abban, mégpedig a lap 1979. augusztus 2-i számában bukkant az Erdőben című humoreszkre, amelyben egy nyúl házaspár tagjai beszélgetnek egymással. Levélírónk jóvoltából egy részletet be is mutathatok ebből a párbeszédből. Nyúlné ezt mondja:"- Használd ki a lehetőséget. Nyolcan lakunk ebben az üregben, vagy nem? Már minden állat szerzett magának új lakást, csak mi nem. A szarvas a múlt héten költözött harmadszor." Erre az apanyúl így válaszol: "- Könnyű a szarvasnak. Minél nagyobb állat valaki, annál nagyobb szava van. Különben is, honnan tudod, kitől vannak a szarvai? Én inkább hetedmagammal élek egy üregben, mint hogy szarvaim legyenek." Ismerősöm ezt a részt így kommentálja: "Ha nyúl koma hetedmagával szorong abban az üregben, akkor valójában hányan élnek ott? A humoreszk szerzője szerint nyolcan. Én úgy tudom, heten. Mi hát az igazság?"
Válaszomat Ballagi Mórnak  "A magyar nyelv teljes szótára" című, 1873-ban megjelent munkájából vett néhány szóértelmezéssel kezdem. Másodmagam a szótár szerint: 'én és még egy személy'. Másodmaga: 'ő és még egy személy'. Harmadmagammal: 'más kettő és én harmadik'. Azt hiszem, már ennyiből is világos, hogy ha negyedmagammal vagyok, akkor együtt nem öten vagyunk, hanem csak négyen, mivelhogy én vagyok köztük a negyedik, ha pedig hetedmagammal lakom valahol, mint nyúl úrfi, akkor nem nyolcan lakunk együtt, hanem velem, azaz magammal, mégpedig hetedikként magammal heten. Egyébként nemcsak régi szótárainkat böngészve juthatunk erre az eredményre, mivel a legújabb értelmező kéziszótárban is benne található például ez a szó: harmadmagával. Jelentése: 'a szóban forgó személy és még ketten'.
Tanulságnak elég is ennyi. Levélírómnak pedig hálásan köszönöm, hogy remek negyedszázados példájával módot adott nekem mindezek kifejtésére, tudatosítására.

Ezek is érdekelhetnek