Anyanyelvi őrjárat

KultúraGrétsy László2007. 03. 02. péntek2007. 03. 02.
Anyanyelvi őrjárat

Noha e rovatnak korántsem célja az idegen szavak terjesztése, népszerűsítése, ezúttal mégis azzal a két, már a címben is feltüntetett szóval foglalkozom, amelyet anyanyelvünk használóinak többsége mindmáig idegennek érez. Nem ok nélkül teszek így, mert bár van olyan szótárunk is, amelyik a két szó jelentéseit lényegében egybemossa, s a technika és a technológia magyar megfelelőjéül egyaránt a gyártásmód, eljárás, módszer szavakat ajánlja, keverésük olykor bizony zavart is okozhat, megtévesztő is lehet. Hogy hogyan, arra olvasóink eligazítására mindenekelőtt Dobai Miklós levélírónk gondosan megfogalmazott leveléből idézek egy részt.
"Mint nyugdíjas villamosmérnök egész életemben nem a nyelv, hanem a tervezőmérnöki szakma művelésével foglalkoztam, de úgy vélem, ez nem hátrány, hanem éppen feljogosít arra, hogy felhívjam a figyelmet arra a zűrzavarra, amely a mi technológia szavunknál jóval tágabb jelentéskörű angol technology szónak csaknem mindig a technológia formával való megfeleltetése révén nálunk keletkezik. A technika nálunk elsősorban valamilyen elv alkalmazását jelenti valamilyen feladat megoldására. Így például a gépkocsik erőátviteli rendszerében fogaskerekek alkalmazása: technika, de ugyanezen fogaskerekek legyártásának módja (az öntés, a marás, a köszörülés stb.) már technológia. Technológia, amely alkalmazkodik az adott üzem adottságaihoz, gépparkjához, a megkívánt darabszámhoz, de amelynek megváltoztatása, módosítása ugyanakkor nem változtatja meg az erőátviteli mód fogaskerekeken alapuló technikáját."
Még tovább is idézhetném levélírónk tanulságos sorait, de - jól akarván gazdálkodni a rendelkezésemre álló hellyel - megpróbálom összefoglalni e nagyon is időszerű téma lényegét. E két egyaránt görög eredetű, sőt azonos gyökerű szó közül a technika - legalábbis a magyarban - elsősorban a természet törvényeit hasznosító eljárások, módszerek összességét, valamint a valamilyen alkotás kivitelezéséhez szükséges mesterségbeli tudást, készséget jelenti. Ezért beszélünk a technika vívmányairól vagy egy sportolónak a technikai tudásáról. A technológia szó használati köre nálunk jóval szűkebb. Legfőbb jelentése ez: 'valamely gyártási folyamat elmélete és gyakorlata'. Újabban - az angol-amerikai technology főnév gépies fordítása nyomán - a technológia főnév is mind gyakrabban fordul elő olyan, a techniká-t megillető használatban, mint pl. "a XXI. század alakítója a tudomány és a technológia" (holott nem pusztán valamely gyártási folyamat módszereiről, eljárásformáiról van szó, hanem elvek és módszerek összességéről, azaz a techniká-ról), vagy mint "a fejlett technológia exportjának a tilalma", noha a tágabb szövegkörnyezet többnyire azt sugallja, hogy nem csupán eljárások, módszerek átadásának tilalmáról van szó, hanem az ilyen eljárásokkal készült termékek exportjának tilalmáról is.
Nem azt mondom tehát, hogy soha ne használjuk ezt a két szót, hiszen nélkülük - legalábbis a műszaki és természettudományok bizonyos területein - nehezen boldogulnánk. De ha már élünk velük, őrizzük meg e nyelvünkben már vagy két évszázada élő szavak közt kialakult jelentésbeli eltéréseket! "Technicád, költői nyelved saját lábán is eljár" - írta Arany annak idején egy költőtársának. Noha a technológia szó már akkor is élt nyelvünkben, Aranynak eszébe sem jutott volna a költői technikát technológiává átminősíteni.

Ezek is érdekelhetnek