Anyanyelvi őrjárat

KultúraGrétsy László2007. 04. 06. péntek2007. 04. 06.
Anyanyelvi őrjárat

A buszra, amelyen utazom, két csivitelő tizenéves leányka szökken fel, s noha a jármű elég tömött, gondtalanul folytatják nyilván már korábban megkezdett csevejüket. Nem figyelek oda, de mégis megüti a fülemet az alacsonyabbiknak ez a mondata: "Tudod, nálunk mindenki coli, csak én vagyok ilyen zsebibaba!"
Több se kell nekem! Ez a mondatka befészkeli magát a fejembe, s gondolataim most már inkább e körül forognak. A coli formán eltöprengek egy keveset, mert még nemigen hallottam, de azután arra a következtetésre jutok, hogy az is szerencsés származék, mert a maga becéző szerepű i képzőjével egy kicsit megszelídíti, nőiesebbé teszi a megszokottabb colos változatot. A kétméteres fiú csakugyan colos, a nála csak tíz-húsz centivel alacsonyabb lány azonban miért ne lenne coli? Nagyon ügyes!
Óhatatlanul eszembe villan, hogy a coli és a colos egyaránt egy olyan szónak, egy olyan hosszmérték-megnevezésnek a származéka, amelyről (s társairól) jó lenne külön-külön is írni. A col, témánk kiindulópontja a német Zoll nálunk is elterjedt formája. Magyar megfelelője: hüvelyk. Alighanem német mesteremberek terjesztették el nálunk a col-t is, valamint a 'mérőpálca, mérőléc' jelentésű colstok összetételt is, amely szintén a németből való. A col, jelentéstartalmát tekintve, a láb-nak a tizenketted része. A bécsi col hivatalosan 2,534 centiméter.
Hüvelyk szavunk a több jelentésben is élő hüvely főnévnek k képzős származéka. A jelentéstani összefüggés a két szó között úgy képzelhető el, hogy a nyilazáskor a hüvelykujj védelmére alkalmazott hüvelyszerű eszköz neve átvonódhatott magára hüvelykujjra. A hüvelyk mint hosszmértékegység ugyancsak a láb tizenketted része, csakúgy, mint a col. Értelmező szótárunk szerint egy hüvelyk = 25-27 milliméter.
Már kétszer is utaltunk a láb-ra. Noha ez a szó első jelentésében az alsó végtagnak a neve, hosszmértéknévként is élt s - főleg külföldön - él ma is. Nagysága koronként és területenként többször is változott; általában 19 és 33 centiméter közti hosszúságot jelent(ett). A ma is használatos angol láb körülbelül 30 centiméternek felel meg, s csakugyan nagyjából tizenkétszerese a colnak, illetve a hüvelyknek.
Felsorolásunkból kimaradt még az arasz, amely mint szó ősi örökség nyelvünkben, s a kiterjesztett kisujj és a hüvelykujj hegye közötti távolságot jelenti. Ennek van egy kistestvére is, amely a kifeszített hüvelykujjnak a mutatóujjtól mért távolságát jelöli meg. Ez a kisarasz vagy - népies, játékos nevén - bakarasz. Íme rá példának két verssor Jókai Mórtól: "Akkora palackban, mint egy bak-arasz / Árulnak tokajit, - ára tíz garas."

Ezek is érdekelhetnek