Anyanyelvi őrjárat

KultúraGrétsy László2007. 05. 11. péntek2007. 05. 11.
Anyanyelvi őrjárat

Pálvölgyi Kálmánné kozármislenyi levélírónktól idézem a következő sorokat:
"Mindnyájan ismerjük a hiábavaló fáradozást kifejező "falra hányt borsó" kifejezést. Csakhogy ezt nem szabad összekeverni a pusztába kiáltott szóval, mely Keresztelő Szent János szava, s igencsak nem hiábavalóság! Márpedig, sajnos, számtalan rádió- és tévéműsorban a másikkal azonos értelemben használják. Nem tehetnénk valamit ez ellen?"
Köszönöm a tanulságos kérdést, s válaszolok is rá ebben az anyanyelvi rovatban, abban bízva, hogy levélírónk is egyetért majd az alábbiakban mondottakkal. Azért kell olvasónk megértésére számítanom, mert a mai nyelvhasználatban már egyértelműen az a jelentése e szállóigének, amit ő kifogásol, vagyis ez: 'komoly figyelmeztetés, amelyre azonban senki sem hallgat; hatástalan felszólítás, tiltakozás'.
Korábban csakugyan nem ezt jelentette. Ez a szállóige egy bibliai, ószövetségi prófétának, a Kr. e. VIII. században élt Ézsajásnak (Izajásnak) a könyvében gyökerezik. A kérdéses rész, amely valószínűleg nem Ézsajástól, hanem egy tanítványától származik, a következő: "Egy hang hangosan: "Készítsetek utat a pusztában az Úrnak"." Innen vették át az evangélisták, Máté, Márk és Lukács, mégpedig immár Keresztelő Jánosra vetítve, így: "A pusztában kiáltónak szava: / Készítsétek az Úr útját, / egyengessétek ösvényeit!"
Nem kétséges, hogy ezek a sorok hatékony pusztai igehirdetésre utalnak, szó sincs bennük haszontalan, hiábavaló prédikálásról. Levélírónk ennek az újszövetségi idézetnek a tartalmát, a lényegét nagyon is jól ismeri. Csakhogy időközben, főleg amióta az idézetnek már csak ezt a kiragadott s némileg módosított részét emlegetjük: pusztába kiáltott (vagy kiáltó) szó, ez a szállóige egyre jobban elszakadt a bibliai szövegektől, értelme mindinkább eltolódott, s végül - a kiáltás visszhangtalanságát emelve ki - teljesen a visszájára fordult. Már nem arra utalt, amire az evangélisták céloztak, vagyis hogy Keresztelő János Judea pusztájában prédikált, hanem arra, hogy ezek a szavak csupán pusztába kiáltott, illetőleg kiáltó, azaz már eleve hiábavaló, eredménytelenségre kárhoztatott szavak. Ezért azt kell mondanom, hogy bármennyire igaza van levélírónknak az idézet eredeti jelentését illetően, napjainkra ez a szállóige már megmásíthatatlanul éppen azt jelenti, amitől levélírónk szeretné minél jobban elhatárolni. Tudomásul kell vennünk, hogy ma már minden ennek megváltoztatására irányuló próbálkozás csak falra hányt borsó, pusztába kiáltott szó.

Ezek is érdekelhetnek