A dombóvári kapitánynak írni köll!

Hadvezér, katona, író, költő, zeneszerző és hitbuzgó katolikus is volt Esterházy Pál. Nemcsak kultúrapártolásáról és törökveréséről híres, hanem Dombóvár és környéke felemeléséről is. Róla, és városáról szól a Dombóvári Helytörténeti Múzeum legújabb időszaki kiállítása: „A dombóvári kapitánynak írni köll!”

KultúraHardi Judit2009. 07. 15. szerda2009. 07. 15.
A dombóvári kapitánynak írni köll!

Ő volt az, aki a Dél-Dunántúl Kapos-menti területre szemet vetett a török pusztítás után. De nem ám a zsarnokok módján! A gazdátlan, háború sújtotta vidéknek szüksége volt Esterházy gondos kezeire, aki Kelcz Mihályt bízta meg a terület felmérésével. Az irat címe egyben a kiállításé is: A dombóvári kapitánynak írni köll!

A tárlat ezt a harmincoldalas leírást bontja ki és jeleníti meg képekben, tárgyakban. Az 1692-ben készült okmányt ma az Országos Levéltárban őrzik, de másolata a kiállítás egy becses darabja. Így pontos képet kaphatunk a település és a környék lakosságáról, az itt lakók életkörülményeiről, gazdasági helyzetéről a XVII-XVIII. század fordulóján.

A környéken a magyar lakosok mellett éltek rácok is. Kelcz fontosnak tartotta, hogy a rác népesség a térségben maradjon, s erre a nádor figyelmét is felhívta. Habár muzulmán vallásúak voltak, de magyar nyelven beszéltek, és fontos részét jelentették a XVII. századvégi társadalomnak. Így a kiállításon helyet kap a város első hivatalos pecsétje mellett több rác vonatkozású lelet is.

Láthatjuk a ciszterci apátság faragott köveit, középkori malomból származó darabokat, különböző használati tárgyakat, pecsétgyűrűt, pénzérméket Lipót korából.

Esterházy szerzeményei sem maradhatnak ki, költeményeinek másolatait olvasgathatja a közönség, s szemügyre veheti Harmonia Caelestis című, ötven zeneművet tartalmazó szerzeményének kottáit. A kiállítás szervezői mindenkire, így a nem zenész látogatóikra is gondoltak – akiknek egy-egy kotta látványa nem mond túl sokat –, ezért a bemutató ideje alatt a nádor szerzeményei szólnak a Capella Savaria feldolgozásában.

A kiállítás szeptember végéig látogatható a Dombóvári Helytörténeti Múzeum Szepessy-termében.

Ezek is érdekelhetnek