Lakik vagy nem lakik?

Mivel ezúttal olyan kérdésről lesz szó, amely napról napra sok rádióhallgató – és sok olvasónk – érdeklődését felkelti, csaknem egészében közlöm Galambos Gyuláné gyomaendrődi olvasónk levelét: „Tisztelt Tanár Úr! Mindennap szívesen és érdeklődve hallgatom a Kossuth rádió délidőben megszólaló harangszóját (esetleg harangszavát?). Szívesen, mert falusi ember lévén, a harangszó hozzátartozik mindennapjaimhoz. Érdeklődve, mert a megelőző rövidke tájékoztató sokszor visszavezet a múltba, s hol népességi, hol földrajzi ismereteket is nyújt. Egy dologban azonban kérném az ön segítségét, magyarázatát és véleményét.

KultúraGrétsy László2009. 07. 24. péntek2009. 07. 24.
Lakik vagy nem lakik?

Az elhangzó mondat így szól: »…templom tornyában két (a szám templomonként változó) harang lakik…« Miért »laknak« a harangok? A harangok nem élőlények, de talán lelkük van? Magyar nyelvünkben sokféle módon lehetne a harangok elhelyezését meghatározni, de véleményem szerint éppen ez a legszebb: »lakik«. Ez a gondolat régóta foglalkoztat. Bízom benne, tartja annyira »érdekesnek« kérdésemet, hogy válaszával megtisztel.”

Mindenekelőtt örülök annak, hogy szépnek tartja a lakik igét a harangokra vonatkoztatva. Örülök, mert ennek hallatán sokan – noha már több százszor hallhatták – még mindig fölkapják a fejüket. Furcsának érzik azt a megfogalmazást, amely szerint egy harang lakhat valahol.

Nincs okuk a helytelenítésre, rosszallásra. Kétségtelen, hogy kínálkozna más forma is, például van, található, de a lakik azoknál jóval színesebb, s külön értéke, hogy szinte megszemélyesíti a harangot, mint a szól ige az ilyen kifejezésekben: misére, temetésre szól a harang. Igaz, a lakik a nyelvhasználatban túlnyomórészt személy(ek)re vonatkozik, de nem pusztán rájuk. Hétkötetes értelmező szótárunk pl. Jókaitól idézi ezt a mondatot: „No most megtudom hát, hogy mi lakik ebben a veszedelmes lövegben.” És Ady hogy ír egyik legismertebb, Az Értől az Óceánig című versében? Így: „Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, / Pocsolyás víz, sás, káka lakják.”

Ne bánjuk hát, hogy a rádióban delente hallható „beharangozókban” rendszerint lakik az a harang. Nem szükségszerű, hogy mindig ez hangozzék, hiszen pl. a harangtorony magában is rejtheti azt a harangot, de a lakik ilyen értelemben (is) való használatát inkább dicsérni illik, mint bírálni. Örülök, hogy újabban már a dicsérők vannak többségben.

Ezek is érdekelhetnek