Nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb

Legbecsesebb, legrégibb nemzeti ereklyénk a Szent Jobb, első királyunk jobb ökle. Csoda, hogy majdnem ezer éven át épségben maradt, de még nagyobb csoda, hogy hihetetlenül kalandos, bonyolult és hosszú története során nem veszett el.

KultúraUjlaki Ágnes2009. 08. 20. csütörtök2009. 08. 20.

Kép: Szent Jobb Kšrmenet Fot—: Czag‡ny Bal‡zs

Nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb
Szent Jobb Kšrmenet Fot—: Czag‡ny Bal‡zs

István királyt 1038-ban bekövetkezett halálakor, végakaratának megfelelően a székesfehérvári királyi bazilika közepén elhelyezett díszes szarkofágban temették el. 1061-ben, a pogánylázadás idején, az aggódó papok a bebalzsamozott holttestet kivették helyéről és a bazilika járószintje alatt rejtették el. Később Szent László király ápolta igen buzgón nagy elődje emlékét, s jórészt neki köszönhető, hogy István szentté avatása viszonylag nagyon hamar megtörtént. Amikor 1083. augusztus 20-án e célból kibontatta a sírt, a legenda szerint semmi rothadásszag nem volt érezhető, holott magasan állt benne a talajvíz. Ellenkezőleg, a jelenlévők szerint édes illat áradt a nyitott sírból. A tetem jobb kezét a jól ismert pecsétgyűrűvel viszont nem találták meg.

Kiderült, hogy az első áthelyezéskor választották le a jobb kart a testről, és Merkúr, fehérvári prépost tüntette el. Amikor László király elment hozzá bihari monostorába, mindent bevallott. Ő ismert ereklyegyűjtő volt, de azzal védekezett, hogy egy angyal bízta rá. Mindenesetre László megbocsátott, elfogadta a magyarázatot, hiszen ezzel is növelhette az ereklye csodás hírét. A helyszínen új monostort alapított, a helyet ma is Szentjobbnak – románul Siniobnak – hívják. Itt, a főoltáron őrizték évszázadokon át a mumifikálódott jobbot. Az Aranybulla 1222-ben törvénybe iktatta tiszteletét.

Mohács után kezdődött a Szent Jobb kálváriája. Kalandos úton Raguzába (a mai Dubrovnikba) menekítették, itt vigyázták több mint két évszázadon át domokos szerzetesek. Mária Terézia szerezte vissza hosszas diplomáciai tárgyalások útján, végül 1771-ben nagy pompával Budára szállították. Itt először az Angolkisasszonyok, majd különböző férfi szerzetesrendek őrizték. 1861-től minden augusztus 20-án körmenettel tisztelegtek előtte a Várban a hívők. A XX. század első felében – 1944-ig – a budavári Zsigmond-kápolnában volt látható.

A II. világháború vége felé a koronázási ékszerekkel együtt a Szent Jobbot is elhurcolták, s egy salzburgi barlangban rejtették el. Itt találták meg amerikai katonák, innen került haza az 1945. augusztusi körmenetre. Az ünnepség után ismét az Angolkisasszonyokra bízták. 1950-ben feloszlatták a rendet, ekkortól a Szent István-bazilika plébániáján őrizték 37 éven át, hiszen nyilvános tisztelete tilos volt. Szent István halálának 950. évfordulóján, 1988-ban ismét sor kerülhetett a Szent Jobb országjárására, s 1989-ben az első körmenetre. Azóta minden augusztus 20-án megtartják a hálaadó misét és a Szent Jobb-körmenetet – most már a bazilika környéki útvonalon.

Ezek is érdekelhetnek