Egy hónap van az 50 millióig

Egy hónapja van még azoknak, akik a vidékfejlesztési támogatási felhívásra akarnak jelentkezni. November 30-ig kell benyújtani azokat a pályázatokat, amelyekkel maximum 50 millió forintot lehet elnyerni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) mostanában megnyitott forrásaiból.

LakóhelyemO. Horváth György2008. 10. 30. csütörtök2008. 10. 30.
Egy hónap van az 50 millióig

Az agrártárca korábban nagy hangsúlyt fektetett a magyar mezőgazdaság versenyképességének erősítésére. Sikeres mezőgazdaság nélkül nincs sikeres vidék. Ezért is jutott a források majd fele a versenyképesség javítására. Az unió közös agrárpolitikája, illetve az Európai Bizottság által meghatározott irány csak megerősíti ezt a tendenciát. Magyarországnak is fel kell készülnie arra, hogy 2013 után a jelenleginél jóval korlátozottabb lehetőségünk lesz a versenyképesség javításra, a technológiai korszerűsítésre. Ezért az állattenyésztés korszerűsítésére, kertészet, ültetvényfejlesztésre, a fiatal gazdák indulásának támogatására, a mezőgazdasági termékek értéknövelésére, az élelmiszeripar korszerűsítésére már megkezdődtek a programok. Az ÚMVP belül közel 300 milliárd forint kötelezettséget vállaltunk. Több mint 20 ezer gazdálkodó kapott támogatást, első körben támogatási határozattal.

Hogyan kapcsolódik a Leader program a vidékfejlesztéshez?

A Leader program az egyik legsikeresebb európai vidékfejlesztési modell, amelyet most átültetünk, adaptálunk a magyar viszonyokra. A 96 előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési közösség, több mint 12 ezer szervezetet számlál. A Leader program 96 közösségét 2930 helyi önkormányzat és 3021 település alkotja. Magyarán, valamennyi jogosult település részese a Leader programnak. A Leader program helyi döntéshozói grémiumában a civil és a vállalkozói szféra minimum 60, az önkormányzatok pedig maximum 40 százalékos arányban képviseltetik magukat.
A települések közötti különbség jogosultsági szempontból.
Települések viszonylatában két jogosulti kör van. Az egyikbe tartoznak az ötezer fő alatti, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések. A másikba soroltuk a tízezer fő alatti, vagy 120 fő/km2 népsűrűség alatti településeket. A programnak két meghatározó köre van. Az ÚMVP III. tengelyéhez tartozik a mikrovállalkozás- és a turisztikai tevékenység fejlesztés, a falumegújítás és az örökségvédelem, valamint a vidéki lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatás fejlesztés. Ezen intézkedések vonatkozásában az első kategóriába sorolt települések jogosultak. A Leader programban való részvételre a második kategóriába tartozó települések jogosultak.

Mikor nyílik lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására?

A mikrovállalkozások- és a turisztikai tevékenység fejlesztésére, a falumegújítás és az örökségvédelem támogatására október 15-től november 30-ig nyújthatják be kérelmüket a jogosultak. A Leader programra terveink szerint 2009. január közepétől jelentkezhetnek az érintettek. Az eredeti elképzelések értelmében 60-65 közösségnek lett volna lehetősége végrehajtani a Leader programot, az Irányító Hatóság (IH) döntése értemében, mind a 96 előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési közösségnek lehetősége nyílik az elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájuk (HVS) helyi szintű végrehajtására.
Az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedésének preferált célterületei
Nagyon fontosnak tartjuk a falumegújítást, az örökségvédelmet, de kiemelnénk a mikrovállalkozások és a turisztikai tevékenység segítését, mert a vidékfejlesztésnek, a vidék lakosság megtartó erejének az alapja a munkahely teremtés. A támogatás igényelhető technológiai korszerűsítésre, eszközbeszerzésre, építkezésre, felújításra. Egy pályázó legfeljebb 200 ezer eurónak megfelelő forint összeget igényelhet három egymást követő pénzügyi évben. Ez az összeg már elegendő egy működőképes vállalkozás beindításához, megalapozásához.

Az önrész előteremtése

Korábban, 2004-2006. között a pályázat nyertesének igazolnia kellett, hogy a saját erőt hitelből, vagy más módon teremti elő, emellett fel kellett mutatnia hiteligérvényt, hitelszerződést. Valamint előleg igénybevétele esetén fel kellett ajánlania 120 százalékos biztosítékot is. A jelenlegi program keretében benyújtani kívánt kérelmekhez nem szükséges az önrész igazolását becsatolni. Az önrészhez szükséges összeget hitelező pénzintézetek számára, a hitel megítélése során elegendő, ha a kérelmező hitelkérelméhez csatolja az FVM kifizető ügynöksége által meghozott határozatot, mely igazolja, hogy jogosult a projekt megvalósításához a támogatási összeg igénybevételére.
További könnyebbséget jelent, hogy van lehetőség a szakaszolásra, vagyis úgynevezett „mérföldkővel” lehet tervezni a megvalósítás során. A kérelmező mindig az éppen megvalósított szakasz számláit nyújthatja be, és annak költségeit kaphatja meg az kifizető ügynökségtől.

A közösségek működési támogatásának összege

Mindösszesen a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 15-20 százalékát lehet működési költség finanszírozására használni. Ez igen jelentős összeg. A támogatás meghatározásakor figyelembe vesszük egyebek mellett a közösség lélekszámát, a települések számát valamint a települések hátrányos helyzetű besorolását. A hátrányos helyzetű települések 30 százalékos többlettámogatásra jogosultak. Így egy közösség kaphat 1,5-2, vagy 3,5 milliárd forintot a hét éves uniós pénzügyi ciklusra. A Leader programra nagyságrendileg 70 milliárd forint fordítható. A működési költség tehát még a kisebb közösségek esetében is elérheti a 100 millió forintot, a nagyobbaknál pedig ez 500 millió forint is lehet. Jövő év végén megnézzük, hogy a rendelkezésükre álló forrásokat hogyan kötötték le a közösségek, mennyi programjuk lett sikeres és ennek ismeretében a legjobbak között 10-12 milliárd forintot osztanak szét. Ez versenyre ösztönzi a közösségeket. Az uniós jogszabályok értelmében, az utófinanszírozási rendszer miatt is, a 2013-ban véget érő Leader programokra még két évig, 2015-ig lehet kifizetni a nyertes és befejezett beruházásokat. Érdemes megjegyezni, hogy a Leader programban 80 százalékos az uniós és 20 százalék a hazai hozzájárulás.

Ezek is érdekelhetnek