Faluszépítészet milliárdokból

Még egy hónapjuk van azoknak, akik részt akarnak venni a november végén lejáró pályáztatásban, s céljuk településük szépítése, vagy éppen helyi piacok létrehozása. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával e célra akár 50 millió forint is elnyerhető.

LakóhelyemO. Horváth György2008. 10. 30. csütörtök2008. 10. 30.
Faluszépítészet milliárdokból

A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. Támogatásra jogosultak az 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések, továbbá azon települések külterülete, ahol a lakosság minimum 2%-a él (kivételt képeznek a budapesti agglomeráció települései, a kistérségi központok és a városi rangú települések). Ezen belül
- települési önkormányzatok
- települési kisebbségi önkormányzatok
- jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, melynek a fejlesztéssel érintett település tagja
- non-profit szervezetek
- egyházi jogi személyek.
Ügyfelenként legfeljebb három támogatási kérelem részesíthető támogatásban a 2007-2013 közötti időszakban. Egy ügyfél támogatási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.
A támogatás igénybe vehető helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, gazdasági és közösségi célokat szolgáló épületek külső felújítására; a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre (a fejlesztéssel érintett telek határán belüli infrastruktúra-fejlesztés, közműfejlesztés), valamint zöldfelületek kialakítására, fejlesztésére (például parkok, sétányok kialakítására); a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére; kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására és a meglévők korszerűsítésére.
A támogatás mértéke épület-felújítás és infrastruktúra-fejlesztés esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a. Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, akkor az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Piac létrehozására irányuló beruházás esetén a kiadás 80%-a, amennyiben ez hátrányos helyzetű területen valósul meg, úgy 85%-a.
A támogatás összege ügyfelenként legfeljebb 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg (nagyjából 50 millió forint).

Ezek is érdekelhetnek