Támogatás törpevállalkozások részére

Vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozására, illetve már működő cégek beruházásainak, műszaki fejlesztésére vehető igénybe maximum 50 millió forint értékben támogatás. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében november 30-ig lehet pályázni.

LakóhelyemO. Horváth György2008. 10. 30. csütörtök2008. 10. 30.

Kép: panel program házrenoválás ipari alpinista szigetelés tömbház tízemeletes kötéltechnika magasság tériszony 2006 10 05 Fotó: Kállai Márton

Támogatás törpevállalkozások részére
panel program házrenoválás ipari alpinista szigetelés tömbház tízemeletes kötéltechnika magasság tériszony 2006 10 05 Fotó: Kállai Márton

Támogatásra jogosultak azok az 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településen élők (kivéve a budapesti agglomeráció településeit) megvalósuló fejlesztésre, itt székhellyel vagy telephellyel működő vagy induló mikrovállalkozás, illetve olyan, itt lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba véteti magát. Egy támogatási időszakban egy ügyfél egyetlen támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatás igénybe vehető megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre az alábbiak szerint:
-kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épület építése, épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épület korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés,
-kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (telekhatáron belül pl.: közműfejlesztés)
-minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése
-eszközbeszerzés a fentebb sorolt tevékenységek vonatkozásában.
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a. A támogatás összege ügyfelenként legfeljebb 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg – nagyjából 50 millió forint - (egymást követő három pénzügyi évre vetítve). A legkisebb adható támogatás kérelmenként 1200 eurónak megfelelő forintösszeg. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 ezer eurónak, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, támogatás igényelhető.

Ezek is érdekelhetnek