TEtt-program: áldozatokért, tettesekért

A legutóbbi felmérések szerint az észak-magyarországi régió – a dél-dunántúli és az észak-alföldi mellett – az ország bűnügyi szempontból egyik leghátrányosabb területe. Ezért indult el az Európai Unió támogatásával az említett kilenc megyében a TEtt-program az áldozatokért és a tettesekért.

Lakóhelyembhj2011. 03. 09. szerda2011. 03. 09.
TEtt-program: áldozatokért, tettesekért

A rendszerváltást követően robbanásszerűen emelkedett a bűncselekmények száma. 2008-ra az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-dunántúli régióban a 100 ezer lakosra számított bűnelkövetői arány az országos átlagot messze meghaladta. Bár a bűncselekmények száma 2000 után lassú csökkenésnek indult, az első bűnelkövetés egyre fiatalabb korban történik meg, valamint igen magas az elkövetők visszaesésének, bűnismétlésének aránya.

Ezért nyilvánvalóvá vált, hogy a közbiztonság nem alakítható ki kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos eszközrendszerével: a büntetések szigorításával, a szabadságvesztésre ítéltek számának növelésével, térfigyelő kamerák telepítésével. Szükség van újszerű megoldások alkalmazására is, melyek csak a különböző intézmények összefogásával valósíthatók meg. Olyan programokat, technikákat kell kidolgozni, amelyek egyrészt az áldozatok számára nyújtanak elérhető segítséget, másrész a bűnözés megelőzését, a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését teszik lehetővé.

A Belügyminisztérium, a Miskolci Egyetem, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Baranya, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal munkaügyi központja összefogott, hogy a bűnözéssel szembeni fellépés hatékonyságát növelje. A kiemelt projekt – hivatalos nevén „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” – az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 5.6.2 pályázata keretében nyert támogatást. A program megalkotói a „TEtt-program az áldozatokért és tettesekért” beszédesebb nevet választották tevékenységüknek, ami három – az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-dunántúli – régióban valósul meg. Ezek az ország bűnügyi szempontból leghátrányosabb területei.

A TEtt két szakaszból áll. A 185 millió forintos előkészítő, megalapozó fázis 2009 júliusában zárult le, a programba bevont szakemberek ez idő alatt dolgozták ki a képzések tananyagait, s a többi tevékenység módszertanát. Jelenleg a kétmilliárd forintos megvalósítási szakasz folyik.

 

A fejlesztések három pillérre épülnek: a bűnmegelőzési szakemberképzésre; a bűncselekmények áldozatainak való megfelelő segítségnyújtás biztosítására; a bűncselekményt elkövetők társadalmi visszailleszkedésének elősegítésére.

A Miskolci Egyetem irányításával képzési programok indulnak bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek számára. Három új szolgáltatást vezetnek be az áldozatsegítés terén. 24 órás telefonos (06-80-225-225) diszpécserszolgálatot alakítanak ki az érintett megyék lakosai számára. Önkéntes hálózatot toboroznak, mely a legeldugottabb falvakban is elérhetőek lesz, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működő speciális létesítmény az észak-magyarországi régióban kezdi meg működését. Fontos a büntetés-végrehajtásba bekapcsolódó új intézmény: a közösségi foglalkoztató is. A foglalkoztató egyrészt a pártfogó felügyelet végrehajtásához kapcsolódó, egyes külön magatartási szabályok (csoportos foglalkozáson való részvétel, szimbolikus jóvátételi tevékenységek) végrehajtásával kapcsolatos feladatokat lát el, másrészt a társadalmi integráció esélyének növelését célzó szolgáltatásokat nyújt (álláskeresés, szabadidős programok).

A projekt keretében valósul meg az elítéltek több szakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja, és az intenzív utógondozási modellje is, amely gyakorlatilag képzéseket és segítséget biztosít a szabadulás előtt álló elítélteknek a munka világába való gyors visszatéréshez. Végül, de nem utolsó sorban a program során valósul meg a közérdekű munka új büntetés-végrehajtási módszere: a csoportos letöltés is.

A Miskolci Egyetem olyan tanfolyamokat alakított ki, melyek a programba bekapcsolódó önkéntesek és szakemberek számára is elérhetőek. Így kétszer háromnapos felnőttképzési tanfolyamokat, másrészt két féléves felsőfokú szakirányú továbbképzést kínálnak.

A szakirányú továbbképzés februárban indult a Miskolci Egyetem szervezésében. A kurzus átfogó képet nyújt a bűnmegelőzés új módszereiről a területen tevékenykedő szakemberek számára. A hallgatók bűnmegelőzési koordinátor oklevelet kapnak. A képzés tudást és készségeket is ad ahhoz, hogy az oklevelet szerző hallgatók a bűnmegelőzési munkájukat hatékonyabban végezhessék, valódi, jól működő szakmai hálót építsenek a társszakmákban dolgozókkal, s így kézzelfogható eredményeket érjenek el a bűnmegelőzésben.

A kétalkalmas, díjmentes felnőttképzési tanfolyamok februártól folyamatosan indulnak a régiók központjaiban. A képzésekre azokat a gyakorlati szakembereket várják, akik a mindennapi tevékenységük, munkavégzésük során képesek alkalmazni a megszerzett ismereteket. Hasznos tudást szerezhetnek a védőnők, a rendőrök, a gyerekorvosok, a tanárok, az óvónők. A jelentkezés feltétele a középfokú végzettség. A felnőttképzési tanfolyamok anyaga e-tananyag formájában is elérhetővé válik, így az elérhető marad a projekt lezárását követően is.

A felnőttképzési tanfolyamok három témában indulnak Miskolcon:
– A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai. A hallgatók megismerhetik a már bűnelkövetővé vált, vagy még csak veszélyeztetett fiatalokra jellemző viselkedési módokat, így idejében beavatkozhatnak.
– Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon. A hallgatók megismerhetik az áldozatok jogait és az okozott kár megtérülési formáit, az áldozattá válás elkerülésének módszereit.
– Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei. A résztvevők képet kapnak a pártfogó-felügyelet új intézményrendszeréről, az utógondozás, a büntető közérdekű munka főbb szabályairól.