Versben az első vallomás

Egy eddig ismeretlen, 1935-ből származó József Attila-kézirat került elő nemrég egy többlapos notesztöredékben. Legutóbb 17 éve találtak a költőtől verstöredéket. Ez a rövid alkotás a költő életművéhez is új adalékkal szolgál: valószínűleg az első Edit-vers bukkant fel.

LakóhelyemL. Fábián Anikó2021. 02. 27. szombat2021. 02. 27.
Versben az első vallomás

A rövid költemény minden valószínűség szerint József Attila egykori pszichoanalitikusához-szerelméhez, Gyömrői Edithez szól. Számos vers, például a Nagyon fáj című verseskötet szerelmi költeményei szóltak az íróként-költőként-művészetpártolóként is tevékenykedő Edithez, aki 1935-től kezdve kezelte őt.

Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész tanulmányt írt a felbukkant műről. Ebben tisztázta, hogy a ritkaságnak számító kézirat egy olyan verses notesz lapján olvasható, amely minden bizonnyal a költő jó barátjáé, Barta Istváné volt – erről a barátságról több vers, dedikált verseskötet, életrajzi adat tanúskodik.

A kéziratot 1945-ig Barta birtokolta, akkor a rendőrség elkobozta tőle, ezután sokáig nem tudunk a sorsáról. Ami biztos: idén januárban egy magánszemély jelentkezett vele az Antikvarium.hu tulajdonosánál, hogy árverésre bocsátaná.

„1945-ben a notesz még bizonyosan nem csak ennyiből állt, hiszen a Szép remények címet a rendőrségi jegyzőkönyv megszövegezője olvasta valahol rajta – tette hozzá az irodalomtörténész. – Azon, ami most előkerült, nem olvashatta, ergo valóban kellett lennie több lapnak is. Ez azt jelenti, hogy ami most előkerült, tényleg csak töredéke az egykori notesznek. Hogy a többi részével mi lett, nem tudni.”

Az új vers előkerülése nagyon sok kérdést fölvet. Bíró-Balogh Tamás kiemelte, hogy a kézirat életrajzi dokumentum is egyben, és József Attila – szerencsére – napra pontosan keltezte.

„Így az életrajzban könnyű elhelyezni, hiszen egy adott helyre kerülhet csak: 1935. március 8-ra. A József Attila-kutatás eddigi ismeretei szerint ekkor még nem írt Gyömrői Edithez verset. Most, az új információ alapján ezt is újra kell gondolni.” Az Edit című vers nagyon szoros kapcsolatban van a másfél évvel korábbi Számvetéssel, ugyanakkor kapcsolatban kell lennie a későbbi nagy Edit-versekkel is.

„Én egy roppant érdekes és izgalmas költői játéknak tartom, amikor a költő egy új léthelyzetben egy régi versének elemeiből újat alkot.”

Edit

Ezért üldögélek a világban

Minden pillanat édes, kellemes

Ezért a szivemen már nem sötét dolgok ülnek kedvesem mosolygok.

Bíró-Balogh Tamás elsősorban Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós életművével foglalkozik. Ezen életművek kutatása során pár évvel ezelőtt sikerült találnia egy ismeretlen Radnóti-verset, amely már bekerült az életműbe: a költő monográfusa, Ferencz Győző írt róla tanulmányt, és fel is vette az általa szerkesztett legutóbbi Radnóti-összes kiadásba.

Némiképp hasonló is a József Attila-találathoz: nem a költő hagyatékából került elő, egy versben megírt dedikáció, amely a címzettnek odaadott könyvben maradt fönn, és évtizedekig nem tudott róla senki.

„De találtam ismeretlen Esti Kornél-novellát, kis verset, névtelen cikksorozatot is tőle, ám ezek nem annyira meglepőek és váratlanok, mint a József Attila-kézirat felbukkanása. Lám, ez utóbbira a sajtó is sokkal jobban felfigyelt.”

Lapzártánk előtt derült ki, hogy visszavonták az online árverésről az Edit című verset, mert a kézirat eredetiségét többen vitatják.

 

Ezek is érdekelhetnek