Jogi esetek – Felmondtak egymásnak

Mi történik, ha valaki nem akarja elfogadni, hogy felmondtak neki? Hogyan alakul a jogi helyzet?

LakóhelyemDr. Kolozsvári Eszter2021. 09. 09. csütörtök2021. 09. 09.
Jogi esetek – Felmondtak egymásnak

Egy férfi (felperes) gépjárművezetőként állt alkalmazásban a munkáltatónál (alperes). Az alperes nem fizette meg a munkabért, a felperes ezt jelezte az ügyvezetőnek, de nem járt eredménnyel. Végül a felperes azonnali hatállyal a jogi képviselője útján felmondott az alperesnél a munkabérfizetés elmulasztása miatt.

A munkavállalói felmondást a munkáltató átvette, majd felmondott a felperesnek arra hivatkozással, hogy nem fogadta el a felmondását, és a felperes munkavállalóként a munkavégzési kötelezettségének nem tett eleget.

A felperes keresetében kérte a munkáltató azonnali hatályú felmondásának hatályon kívül helyezését, az alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság a munkáltató jogellenes felmondását hatályon kívül helyezte, és kimondta, hogy a munkáltatónak nem kell elfogadnia a munkavállaló felmondását, hanem tudomásul kell vennie, mivel az egyoldalú nyilatkozat. Az alperes olyan időpontban mondott fel a felperesnek, amikor a munkaviszonya már nem állt fenn (korábban már azonnali hatállyal felmondott).

Az alperes fellebbezett, de a másodfok az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Ekkor az alperes felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. Kérte a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, mert álláspontja szerint a bíróság nem megfelelően tárta fel a tényállást, és ezért jogszabálysértő következtetéseket vont le. Az alperes azt állította, hogy a felperes munkaviszonyát már többször megszüntette, hol SMS-ben, hol telefonon, de utána mindig újra felvette a munkát.

Ha a bíróságok a munkáltatói felmondást hatálytalannak találták, akkor a munkavállaló többi felmondásának jogi sorsát is rendezniük kellett volna, mivel csak egy tekinthető felmondásnak.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet nem találta alaposnak, s mivel az alperes a jogszabálysértésre hivatkozáskor az összes jogszabályi helyet nem jelölte meg pontosan, így csak a megjelölteket vizsgálta. A felperes a keresetében megjelölt felmondását szabályosan közölte az alperessel, aki a közlést köve­tően mondott fel a felperesnek, ezért a felmondása hatálytalan.

A felperesi kereset a munkáltató felmondásának hatályára irányult. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

A jogesetből is jól látható, hogy a felmondást a másik félnek nem kell elfogadnia, az a közléssel megszünteti a jogviszonyt. Ha a felmondást jogellenesnek találjuk, ak­kor bírósághoz fordulhatunk.

Ezek is érdekelhetnek