Vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozására, illetve már működő cégek beruházásainak, műszaki fejlesztésére vehető igénybe maximum 50 millió forint értékben támogatás. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében november 30-ig lehet pályázni.

Támogatás törpevállalkozások részére

Támogatásra jogosultak azok az 5 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településen élők (kivéve a budapesti agglomeráció településeit) megvalósuló fejlesztésre, itt székhellyel vagy telephellyel működő vagy induló mikrovállalkozás, illetve olyan, itt lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba véteti magát. Egy támogatási időszakban egy ügyfél egyetlen támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatás igénybe vehető megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre az alábbiak szerint:
-kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épület építése, épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épület korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés,
-kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (telekhatáron belül pl.: közműfejlesztés)
-minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése
-eszközbeszerzés a fentebb sorolt tevékenységek vonatkozásában.
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a. A támogatás összege ügyfelenként legfeljebb 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg – nagyjából 50 millió forint – (egymást követő három pénzügyi évre vetítve). A legkisebb adható támogatás kérelmenként 1200 eurónak megfelelő forintösszeg. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 ezer eurónak, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, támogatás igényelhető.

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.