135 éve született Móricz Zsigmond

Az 1879-ben Tiszacsécsén született Móricz Zsigmond a paraszti lét minden állomását, fordulatát, rezdülését a saját gyermekkorán keresztül ismerte meg.

Ország-világbhj2014. 06. 29. vasárnap2014. 06. 29.
135 éve született Móricz Zsigmond

Elemi iskoláit Istvándiban, Prügyön, középfokú tanulmányait Debrecenben és Sárospatakon végezte, majd érettségi vizsgát Kisújszálláson tett. Pesten jogot és bölcsészetet tanult, megélhetésül különböző hivatalokat vállalt.

Második gyermeke halálakor írta az 1908-ban megjelent Hét krajcár című novelláját, mely egy csapásra híressé tette. 1915-ben haditudósítóként járta a frontot.

A húszas években sorra születtek regényei, elbeszélései, novellái. Közben 1929–1933 között a Nyugat, majd 1939-től haláláig (1942) a Kelet Népe szerkesztőjeként dolgozott.

Ezek is érdekelhetnek