Zsidótörvények, holokauszt, háború, zabrálás - Jöttek, láttak, raboltak

A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN eltűnt magyar műkincsek javarészt nem nyugatra, hanem keletre kerültek. A németek és az oroszok egyaránt kész listákkal fosztogattak, ugyanis Hitler és Sztálin is múzeumot akart építeni. Vajon hány műtárgy esett áldozatul a XX. század történelmi viharainak? És vajon merre lehetnek az eltűnt kincsek? Még ha ismerjük is egyes műalkotások „lelőhelyét”, megkérdőjeleződhet a jogos tulajdonos kiléte. Martos Gábor művészeti íróval, a MúzeumCafé főszerkesztőjével beszélgettünk.

Ország-világSzijjártó Gabriella2015. 02. 11. szerda2015. 02. 11.

Kép: 1930, Hungary: David de Csepel and his family are suing Hungary to regain custody of family artworks taken during World War II by the Nazis. For more than 20 years he and his family have petitioned the county to return the $100 million worth of art hanging in its museums. The art was both lent to the museum to be safeguarded during the war and returned to the country after having been recovered from the Nazis. The works originally belonged to Hungarian banker Baron Mor Lipot. Csepel, a great-grandson of the Baron, has stated that the lawsuit, filed on July 27, is the family's last course of action, after many failed attempts including requests made by U.S. Senators. ///Baron Mor Lipot Herzog's study containing numerous painting by El Greco. Credit: Herzog family Archive / Polaris, Fotó: Herzog family Archive / Polaris

Family sues Hungary over Holocaust Art Claim
1930, Hungary: David de Csepel and his family are suing Hungary to regain custody of family artworks taken during World War II by the Nazis. For more than 20 years he and his family have petitioned the county to return the $100 million worth of art hanging in its museums. The art was both lent to the museum to be safeguarded during the war and returned to the country after having been recovered from the Nazis. The works originally belonged to Hungarian banker Baron Mor Lipot. Csepel, a great-grandson of the Baron, has stated that the lawsuit, filed on July 27, is the family's last course of action, after many failed attempts including requests made by U.S. Senators. ///Baron Mor Lipot Herzog's study containing numerous painting by El Greco. Credit: Herzog family Archive / Polaris
Fotó: Herzog family Archive / Polaris

– A jóvátételi ügyek közül talán a legtöbbet a Herzog-gyűjteményről hallunk, merthogy báró Herzog Mór Lipót örökösei pert indítottak a magyar állam ellen. Hol tart most a pereskedés?

– Több mint egy évtizedes bírósági huzavonát követően az örökösök az Egyesült Államokban perelték be a magyar államot 44 festmény visszaszolgáltatása ügyében, ez még nem zárult le. A százmillió dollárra becsült festmények csak egy részét teszik ki annak a páratlan kollekciónak, amelyet Herzog Mór Lipót örököseitől raboltak el a holokauszt során. A báró 1934-ben hunyt el, felesége 1940-ben bekövetkezett halála után minden a három gyermekükre szállt. A II. világháború és a zsidóüldözések következtében a páratlan gyűjtemény (amelyhez El Grecótól Van Dyckon, Velázquezen, Renoiron át Monet-ig számos mester kvalitásos alkotása tartozott) szétszóródott, egyes darabjai magyar múzeumokba – így a Szépművészeti Múzeumba és a Magyar Nemzeti Galériába – kerültek. Egyébként az elmúlt években a Herzog-gyűjteményből származó néhány alkotást a német és lengyel állam már visszaszolgáltatott az örökösöknek.

– Lassítsunk! Hogyan kerülhettek magánképek magyar közgyűjteménybe?

– A német csapatok 1944. márciusi bevonulása után rendeletet adtak ki a zsidó vagyonok számbavételéről. A kormány a Szépművészeti Múzeum akkori igazgatóját, Csánky Dénest nevezte ki a bizottság elnökének – nem véletlen, hogy a zárolt zsidó tulajdonú műtárgyak zöme a Szépművészetiben landolt. Csánky az összegyűjtött vagyonokat tulajdonosaik szerint tartotta nyilván, ami megkönnyítette a gyűjtemények egyben maradását és a későbbi visszaszolgáltatást. Ezenkívül több, a zsidótörvények által sújtott műgyűjtőnek segített azzal, hogy féltett javaikat letétként a múzeumban helyezte el; így került a Szépművészeti raktárába Dános Géza és Wolfner Gyula gyűjteménye. Vida Jenő 1944 februárjában, a Munkácsy Mihály századik születésnapjára rendezett kiállításra adta kölcsön a Szépművészetinek négy Munkácsyfestményét, majd a tárlat zárása után maga kérte, hadd maradhassanak ezek továbbra is a múzeumban, mert nagyobb biztonságot remélt ott nekik.

– Mi lett ezeknek a műtárgyaknak a sorsa?

– Nem Csánky, hanem a háború utáni kurzusok bűne, hogy a tulajdonosok többsége soha nem kaphatta vissza a műtárgyait. Vida említett Munkácsy-képei szerencsés kivételt képeznek. A II. világháború zűrzavara után a festmények a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítási anyagába kerültek. A nyolcvanas évek közepén a Dél-Amerikából hazalátogató Vida-örökösök véletlenül fedezték fel az egyiket múzeumlátogatás közben: jé, ez alatt a kép alatt játszottunk a nagypapa házában! Ügyvédet fogadtak, benyújtották igényüket az alkotásokra, végül 2002-ben a magyar állam képviseletében Görgey Gábor kulturális miniszter adta vissza a négy Munkácsy-festményt az auschwitzi koncentrációs táborban meggyilkolt Vida Jenő örököseinek. A képeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védetté nyilvánította, így azokat nem lehet kivinni Magyarországról. A következő évben A baba látogatói című festmény 160 millió forintos akkori rekord leütési áron kelt el a Mű-Terem Galéria aukcióján, egy magánszemély vásárolta meg.

– Mi a magyar állam hivatalos álláspontja a jóvátételi ügyekben?

– Létezik egy miniszterelnöki hivatali utasítás, amely szerint az összes magyarországi múzeumnak át kell néznie a leltárát, és listáznia azokat a műtárgyakat, amelyeknek a bekerülése bizonytalan. Ez alapján lehetne keresni a jogos tulajdonosokat, vagyis ez lenne az első lépcsője egy normális restitúciónak (jóvátételnek – a szerk.). A gyakorlat mégis fordítva működik: egy másik szabályozás szerint, ha a tulajdonos egyértelműen bizonyítja, hogy az övé volt a műtárgy vagy ő örökölte, akkor a múzeumnak ki kell adnia azt.

– Nem mindig megy ez ilyen simán…

– Valóban, 2007-ben például végrehajtónak kellett elhoznia egy festményt a Nemzeti Múzeumból. Az intézmény a három évvel korábbi bírósági ítélet és a felszólítások ellenére sem adta ki a képet a tulajdonosoknak. Sigray Antalt, a felsőház elnökét a német megszállás után a mauthauseni haláltáborba hurcolták, de ő korábban, még 1943-ban gondoskodott a gyűjteményéről: 26 festményt helyezett letétbe múzeumban. Az ominózus kép a pereskedő örökös apai nagyanyját, Ocskay Johannát ábrázolja. A festmény „csupán” néhány százezer forintot ér, de a családtagok számára nyilván komoly érzelmi értékkel bír, ezért harcoltak érte.

– Aggasztó, hogy az évtizedek múlásával a kutatás, a bizonyítás egyre nehezebb!

– Mravik László művészettörténész évtizedekig az elhurcolt, eltűnt műkincsek felkutatásával, visszaszerzésével foglalkozott, a Sacco di Budapest című könyvében ezeket tételesen listázta – ez ma a legteljesebb forrás. A zabrálás, a pusztulás mértékéről még sincs pontos információnk. Mert miközben a legismertebb, leginkább dokumentált és történetükben legjobban feldolgozott magyar magángyűjteményekről – ilyen az Andrássy, a Dános, a Hatvany, a Herzog vagy a Vida családé – sok szó esik, addig arról jószerivel fogalmunk sincs, hogy a tehetősebb polgári középosztály tagjai milyen műtárgyakat birtokoltak, és azok milyen sorsra jutottak a világégés következtében. Legutóbbi, A tőzsdeügynök képei című könyvemben egy ismeretlen magyar műgyűjtő és kollekciójának történetét tártam a nyilvánosság elé: Mestitz Lajos példája is azt szemlélteti, mennyi kutatnivaló akad még ezen a területen.

– Mit érdemes tudni Mestitz Lajosról?

– A mi szempontunkból: a zsidó származású tőzsdeügynök feleségével, Borza (művésznevén Aranyossy) Irén színésznővel a fővárosban, a Kossuth Lajos tér 13–15. III. emelet 8. alatti háromszobás lakásban élt, amelynek falain kortárs magyar festők „igencsak jó” munkái lógtak: többek között Rippl-Rónai Józseftől, Ferenczy Károlytól, Derkovits Gyulától, Hatvany Ferenctől, Czóbel Bélától, Mattyasovszky- Zsolnay Lászlótól, Koszta Józseftől, Iványi-Grünwald Bélától. Az idézőjeles minősítésre, egyszersmind számos információra a feleség unokaöccsének sok száz oldalas visszaemlékezésében bukkantam – e nélkül aligha tudnánk ennyit a századforduló legjobb magyar festőinek legalább kéttucatnyi képét őrző gyűjteményről.

– Hogy alakult a gyűjtő sorsa?

– Mestitz Lajos semmilyen értékét nem helyezte „biztonságba”, egyszerűen nem akart tudomást venni a háborúról. Eleinte a légiriadókat is a lakásban, könyvei és festményei között üldögélve töltötte, hiába törte meg a gramofon hangját a repülőgépek zúgása. Később családja kérésére mégis levonult a pincébe. A háború végén, 48 évesen olyan öregnek látszott, hogy így megúszta a málenkij robotot. 1947-ben elhagyta az országot, hivatalos kivándorló- útlevéllel Svájcba emigrált, ahol pénzügyi-befektetési területen dolgozott tovább. 1949-ben elvált; nyilván azért, hogy az itthon maradt asszonyt az új rendszerben már disszidensnek számító férje miatt ne érje hátrány. 1956-ban viszont Irén egy barátjuk meghívólevelére kapott útlevéllel Svájcba utazott, és aztán sohasem tértek haza. Újra összeházasodtak, gyerekük nem született.

– És mi lett a gyűjteménnyel?

– Több festmény az ostrom alatt tűnt el vagy semmisült meg, amikor a ház bombatalálatot kapott. Egy nagy Iványi-Grünwaldot még Pesten adott el Irén a háború után, nyilván kellett a pénz. Mivel Mestitz Lajos legálisan vándorolt ki, a háborút túlélt képeinek némelyikét magával vitte. A rokonoknál maradt alkotások egy része 1956 után apránként követte a gazdáját Svájcba, természetesen illegális utakon. Ugyanilyen kalandos módon kerültek aztán vissza Magyarországra, Lajos 1969-ben, majd Irén 1988-ban bekövetkezett halála után az asszony testvéreinek leszármazottaihoz. A november végi könyvbemutató napján egy budapesti galériában csupán egyetlenegy napra látható volt az idők során „szétszéledt” kollekció ma meglévő része. Mementóként, hogy volt egyszer egy Mestitz-gyűjtemény…