Grétsy László: Pacek és pacák

Legismertebb sportlapunk egyik interjújában olvasom a futballal is kacérkodó, de végül a focipálya helyett a színészi pályát választó művészünktől a következő mondatot: „Én békétlen maradtam, a konfrontáció jellemző rám, de mindig pacekba nyomom.”

Ország-világGrétsy László2015. 03. 26. csütörtök2015. 03. 26.
Grétsy László: Pacek és pacák

Én – noha egy kollégám, Kemény Gábor alig pár hónapja az Édes Anyanyelvünk című lapban is felhívta rá a lap olvasóinak figyelmét – történetesen jó fél évszázada ismerem a pacek szót. Ám mivel ezt az ismeretet nem mondhatjuk bárki számára magától értetődőnek, úgy érzem, illő, hogy e nyelvi rovatban adjak róla némi eligazítást. A cikkem címébe is kivetített pacek minden valószínűség szerint a mellette olvasható, valamivel jobban ismert pacák szavunkkal áll rokonságban.

Ez utóbbi már A magyar nyelv értelmező szótára című, a múlt század közepén megjelent hétkötetes szótárban önálló szócikként szerepel. Ott ezt olvashatjuk róla: „ (különösen felnőtt) férfi.” De természetesen benne van a Magyar értelmező kéziszótárban is, jelentése: ’ember, férfi’. A szótár szerzői bizalmas nyelvi és kissé pejoratív, rosszalló alaknak minősítik. Teljes joggal, mivel e szó a szleng, az argó, a tolvajnyelv világából származik, s abból szivárog be egyre jobban a mindennapi beszélt nyelvbe is. Egy bizonytalan adatunk már 1880-ból van erre a szóra, de a XX. század első felétől már megsokasodna a „hiteles” adatok. Íme, egy szöveges példa az akkoriban alviláginak is nevezett szavak két ismert kutatójának, Zolnay Vilmosnak és Gedényi Mihálynak több százezer adatos szlengszógyűjteményéből: „A sichtoláshoz három pacákot állítanak be egy őrrel.”

A pacek formára A magyar tolvajnyelv szótára című, 1924-ben megjelent kötetkében találjuk az első adatot. A szerzők által megadott jelentése: ’arc’. Több tolvajnyelvi szótárban egymás mellett is megtaláljuk mind a pacák, mind a pacek szót. Az első mindegyikben férfit jelent, a második arcot.

Etimológiai szótáraink szerint e két szó közös eredetű, mindkettő egy pacef – parcef hangzású jiddis szóból származik, amelynek jelentése ’arc, férfi’ lehetett. Nyelvünkben alighanem szóhasadással különült el egymástól a pacák és a pacek alak.

Az egyikhez, a pacákhoz – talán a pupák alak hatására – a ’férfi’, a másikhoz az ’arc’ jelentés rögzült. A két jelentés közel áll egymáshoz. A pofa történetesen ma is jelenthet személyt is, arcot is.

A példa, amely e cikk megírására ihletett, terjedő friss fejlemény. A pacekba nyomom azt jelenti: ’az arcába, a képébe vágom’. Olvasóimnak megmondom pacekba: én nem élek vele.

Ezek is érdekelhetnek