Jogi esetek: Földet adtak ajándékba

Egy idős vidéki házaspár elhatározta, hogy megszabadul azon tulajdonrészeitől, amelyek osztatlan közös tulajdonban álló termőföldtáblákban voltak.

Ország-világDr. Tanács Gábor2016. 04. 29. péntek2016. 04. 29.
Jogi esetek: Földet adtak ajándékba

Ezeket a részeket oda akarták ajándékozni külföldön élő távoli rokonaiknak. Csakhogy az ügyvéd figyelmeztette őket, hogy a termőföldet gyakorlatilag nem lehet érvényesen elajándékozni, ezért úgy döntöttek, hogy színlelt szerződést kötnek, és egy alacsony összegért papíron eladják a termőföldet a rokonoknak. Így is tettek, csakhogy az adásvételt ki kellett függeszteni a polgármesteri hivatalban, és mindhárom tulajdonrészre jelentkezett egy-egy tulajdonostárs, hogy éljen az elővételi jogával.

Mire az eladók megtagadták a szerződéskötést a jelentkezőkkel, akik viszont pert indítottak, hogy a bíróság mondja ki: az adásvételi szerződés köztük és az eladók között a kifüggesztett tartalommal létrejött.

Az eladók és a rokonaik azzal védekeztek, hogy az adásvételi szerződés színlelt volt, ajándékozási szerződést leplezett. A színlelt szerződést pedig a valós tartalma szerint kell megítélni és kezelni. Vagyis a kifüggesztett adásvételi szerződést úgy kell kezelni, mint egy ajándékozási szerződést, a termőföld-ajándékozás viszont semmis. Vagyis a szerződés maga is semmis, a tulajdonostársak nem élhetnek az elővásárlási jogukkal.

Az elővásárlásra jogosultak viszont azzal érveltek, hogy az alperesek egymás között színleltek, de ez velük szemben hatálytalan, az elővásárlási jog gyakorlására tett nyilatkozattal a szerződés a törvény erejénél fogva létrejött köztük és az eladó között. Azt a Ptk.-szabályt is felhozták, mely szerint saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat – azzal nem húzhatják ki magukat az eladók az adásvétel alól, hogy azt mondják, eleve csalni akartak.

A bíróság az idős házaspárnak adott igazat azzal, hogy a szerződés színlelt volt, mert ajándékozást leplezett. A leplezett szerződés pedig érvénytelen, és érvénytelen szerződés esetén nem lehet az elővásárlási jogot érvényesíteni.

Ezek is érdekelhetnek