Tündöklő fehérben

Igen hasonlít ismertebb és népesebb rokonára, a nagy kócsagra, ám termete alig több mint a fele annak, lábujjai pedig feltűnően sárgák (melyek repülése közben jól láthatók).

Ország-világValló László2016. 08. 22. hétfő2016. 08. 22.
Tündöklő fehérben

A kis kócsag tollazata tündöklő fehér, nászruhája is az, ám a párzás idején hosszú, lehajló bóbitát és néhány díszesebb szárnytollat is növeszt. Röpte a gémfélékre jellemző: lábát hátranyújtva, nyakát S alakban hátragörbítve, lassú, lomha szárnycsapásokkal szeli a levegőt. Hangja rövid, éles rikácsolás.

A kis kócsaggal leginkább a Tisza mentén, a Hortobágyon, a kiskunsági mocsarakban, a Körösök vidékén futhatunk össze, de olykor a Dunántúlon is. (Halastavakon ritkán telepszik meg.) A gémfélékhez hasonlóan telepesen fészkel a folyó menti ligeterdőkben, a bokorfüzesekkel elegyes öreg nádasokban. Évente egyszer költ. Fára, bokorra épített fészke igen elnagyolt, néhány gallyból áll. Ide érkezik az a 3-6 tojás, amelyen 3-4 héten át a két szülő felváltva kotlik. A kikeléstől fogva fehér tollazatú fiókák jó negyven nap után hagyják el a fészket.

A kis kócsag legfőbb táplálkozóhelyei a sekély vizű árterek, holtágak, ahol nagy számban talál apró halakat, vízi rovarokat és lárvákat. Ha mélyebb a víz, a parton lesben állva vagy a víz fölé hajló ágon várakozva vadászik. Gyakran sokáig áll így mozdulatlanul, ám ha megvillan a zsákmány, villámgyorsan lecsap. Sekély vízben felkavarja az iszapot és futva kapja el a megzavart, menekülő prédát.

Hazánkban a kis kócsag fokozott védettséget élvez, eszmei értéke 250 ezer forint, honi állománya változatlannak mondható. A sekély vizű elöntések területének növelésével jelentősen javulnának a táplálkozási feltételei, a csatornákat kísérő, víz fölé hajló bokrok nagyobb számú meghagyásával pedig újabb leshelyek jöhetnének létre számára. Csak márciustól szeptemberig a mi madarunk, kora ősszel már indul telelőhelyére, Afrikába.

Ezek is érdekelhetnek