Jogi esetek: Jó erkölcsbe ütközött?

Egy apa a lakóingatlanát – húsz évre szóló haszonélvezet kikötése mellett – fele-fele arányban a két fiára íratta 1989-ben. A húsz év eltelt, időközben az apa viszonya a fiaival megromlott. Küldött nekik egy levelet: a szerződést úgy módosítsák, hogy az apa haszonélvezeti jogát holtig tartóra hosszabbítsák meg, különben az ajándékot visszaköveteli.

Ország-világDr. Tanács Gábor2017. 03. 17. péntek2017. 03. 17.
Jogi esetek: Jó erkölcsbe ütközött?

A fiúk a szerződésmódosítást nem írták alá, viszont egyikük, akinek súlyos betegsége miatt sürgős szüksége volt pénzre, megkeresett egy ingatlankereskedéssel foglalkozó üzletembert azzal, hogy jutányos áron eladná neki a tulajdoni hányadát. Az adásvételi szerződés megszületett, s egy nappal korábban érkezett be a földhivatalhoz, mint a bírósági értesítés arról, hogy az apa az ajándék visszakövetelésére pert indított.

Az apa arra hivatkozott, hogy az adásvételi szerződés fedezetelvonó jellegű, ezért vele szemben hatálytalan. Az ajándékot pedig arra a meghiúsult téves feltevésre hivatkozva követeli vissza, hogy azt hitte, haláláig lakhat az ingatlanban.

Az elsőfokú bíróság kimondta, hogy az adásvételi szerződés akkor lenne fedezetelvonó, ha a vevő bizonyíthatóan tudta, hogy az apa vissza fogja követelni az ajándékot.

A téves feltevés pedig akkor állna meg, ha arról mindkét félnek tudomása volt – itt viszont a megajándékozott azt hihette, hogy a haszonélvezeti jog mindössze húsz évre szól, hiszen a szerződésben is ez szerepelt. Ezért az apa keresetét elutasították.

Másodfokon az apa nyert, mégpedig azzal, hogy az adásvételi szerződést jó erkölcsbe ütközés címén támadta. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a fiú tette – a neki ajándékozott, de az édesapja lakhatását szolgáló ingatlanrészt eladta – a társadalom általános értékítélete szerint elítélendő, ezért az adásvételi szerződés semmis, az ajándékot az apa arra hivatkozva kaphatja vissza, hogy az a létfenntartását szolgálja.

Az ügy végül a Kúrián kötött ki, amely úgy döntött, hogy az adásvételi szerződés mégsem érvénytelen. A szerződés akkor ütközne jó erkölcsbe, ha a vevő magatartása is erkölcstelen – vagyis, ha tudomása van arról, a szerződés célja annak megakadályozása, hogy az apa az ajándékot visszakövetelje. Mivel ezt nem sikerült bizonyítani, ezért a vevő magatartása – hogy ingatlanok kereskedelmével foglalkozó vállalkozóként jó áron megvett egy ingatlant – nem ütközik a társadalom értékítéletébe, így a szerződés sem érvénytelen.

Ezek is érdekelhetnek