Jogi esetek: Fizethet a közjegyző

Az örökhagyót skizofréniája miatt már 1985-ben cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezték, gondnokául a nagybátyját nevezték ki.

Ország-világDr. Tanács Gábor2017. 08. 20. vasárnap2017. 08. 20.
Jogi esetek: Fizethet a közjegyző

Egész életében a nagybátyja gondoskodott róla, ezért 1995-ben közjegyző előtt végrendeletet tett, amiben a nagybátyja gyermekét nevezte meg örökösének. 2009-ben meghalt, ekkor kiderült, hogy a végrendelet érvénytelen, ugyanis a közjegyző nem közvégrendeletet készített, ahogy azt egy cselekvőképtelen örökhagyó esetében kell, hanem egy írásbeli magánvégrendeletet íratott vele, majd azt közjegyzői letétbe vette. Ezért a törvényes öröklés szabályai szerint a hetvenmilliós hagyaték szétoszlott a rokonok között.

A végrendeleti örökös beperelte a közjegyzőt azzal, hogy szakszerűtlenül készítette el a végrendeletet, és emiatt esett el az öröksége felétől.

A közjegyző azzal védekezett, neki senki nem mondta, hogy az ügyfél cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll. Ő szokás szerint ezt a kérdést négyszemközt feltette az örökhagyónak, aki azt mondta, hogy teljesen cselekvőképes.

Ő ezzel úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Az örökhagyó családtagjai és ismerősei a bíróságon egyértelműen azt mondták, hogy az elhunyt nyilvánvaló jeleit mutatta a betegségének, azt soha nem titkolta. A közjegyzővel folytatott találkozót az édesanyja szervezte meg a számára, aki elmondta, hogy azért kell közjegyző előtt végrendelkeznie a lányának, mert gondnokság alatt áll.

A közjegyző szerint viszont ez nem hangzott el.

A bíróságon az is kiderült, hogy a közjegyző nem igazán emlékezett az örökhagyóra, vallomásában inkább arról beszélt, milyen protokoll szerint járnak el ilyen esetekben. Arra hivatkozott, hogy egy félórás beszélgetés alapján nem lehet egy ember mentális állapotát feltérképezni, és ez neki nem is volt feladata. Hogy az örökhagyó pontosan mit mondott, az nem derülhetett ki, mert négyszemközt volt a közjegyzővel.

A bíróság mégis arra jutott, hogy a közjegyző felelős a bekövetkezett kárért. Életszerűtlennek ítélték, hogy bár az örökhagyó csak azért ment közjegyzőhöz, mert gondnokság alatt állt, ezt sem ő, sem az édesanyja nem közölte. Azt is kimondta a bíróság, hogy a mentális állapot hiányosságainak nyilvánvaló jeleit

igenis észre kell vennie a közjegyzőnek, a cselekvőképességről nem pusztán az ügyfél négyszemköztiközlése alapján kell tájékozódnia.

Ezért a közjegyzőnek meg kell fizetnieaz örökségnek azt a részét, amitől a végrendeleti örökös a szakmai hiba miatt elesett.

Ezek is érdekelhetnek