Messiásra várva

MIÓTA VILÁG a világ, mindig voltak önjelölt messiások. Sokszor még akkor is tovább él a kultuszuk, mikor már egyértelművé vált, hogy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. De miért várjuk annyira a messiást?

Ország-világBiczó Henriett2017. 10. 05. csütörtök2017. 10. 05.

Kép: The Last Judgement, from the right section of the Altarpiece of the Transfiguration of Christ, late 15th century, by Jaume Huguet, 1412-92, in the Cathedral of St Mary, designed by Benito Dalguayre in Catalan Gothic style and begun 1347 on the site of a Romanesque cathedral, consecrated 1447 and completed in 1757, Tortosa, Catalonia, Spain. The altarpiece was originally in the Transfiguration Chapel but is now in the Cathedral Museum. The cathedral has 3 naves with chapels between the buttresses and an ambulatory with radial chapels. Picture by Manuel Cohen, Fotó: Manuel Cohen

The Last Judgement, Altarpiece of the Transfiguration of Christ, Cathedral of St Mary, Tortosa, Catalonia, Spain
The Last Judgement, from the right section of the Altarpiece of the Transfiguration of Christ, late 15th century, by Jaume Huguet, 1412-92, in the Cathedral of St Mary, designed by Benito Dalguayre in Catalan Gothic style and begun 1347 on the site of a Romanesque cathedral, consecrated 1447 and completed in 1757, Tortosa, Catalonia, Spain. The altarpiece was originally in the Transfiguration Chapel but is now in the Cathedral Museum. The cathedral has 3 naves with chapels between the buttresses and an ambulatory with radial chapels. Picture by Manuel Cohen
Fotó: Manuel Cohen

A Foreign Policy magazin a közelmúltban érdekes térképet készített: azt mutatja be, mely országokban és hányan éltek, akik messiásként hirdették magukat. Többtucatnyian gondolták magukról világszerte, hogy „megválthatják” az emberiséget. Más-más mértékben, de mindenütt fogadó közegre találtak.

– Az emberi tudat meghatározó eleme, hogy múlttal és jövőképpel rendelkezik. A múltbeli élményekből – amelyek bővelkednek csalódásokban, kudarcokban és igazságtalanságokban – fogalmazzuk meg a jövőnket. Természetes, hogy a vágyott jövő pozitívabb képet fest elénk. Mivel az egyén életét tőle független tényezők is befolyásolják, érthető, hogy külső segítséget vár – érvel Gábor György vallástörténész, filozófus, s mindezt az ószövetségi Jób könyvével támasztja alá.

– Jób azt mondta: betartom az isteni törvényeket, szeretem a családomat, mégis engem érnek csalódások. Megbetegszem, szegényen és nyomorultul élem a mindennapjaimat. Mások lopnak, csalnak, hazudnak, mégis vígan élik a világukat. Hol itt az igazság?! Nos, erre a társadalmi egyenlőtlenségre és igazságtalanságra érkezik a válasz, hogy majd eljön a messiás, aki olyan világot hoz el, ahol farkas és bárány együtt él, nem lesz osztálykülönbség, az emberiség pedig egy nyelvet beszél. Ez a remény erőt ad a mindennapi küzdelmekhez – mondja Gábor György.

A messiás héber eredetű szó, felkentet vagy segítőt jelent. A messiásvárás az ókori zsidó állam megszűnése után terjedt el, azóta a vallásos zsidóság erős reménye, hogy e királyságot Isten egyszer majd helyreállítja. A keresztények Jézust tekintik a megígért megváltónak. Abban a reményben élnek, hogy a messiás elhozta az embereknek a bűnök feloldását azzal, hogy áldozatot mutatott be Istennek. Az égben megvált a haláltól és az örök életet adja, a földön pedig a szeretet parancsával üdvözít.

– Az Újszövetségben olvasható, hogy Krisztus második eljövetele teszi majd számunkra érthetővé az első messiási eljövetelt. És eljön az ítélet napja, amikor kiderül, hogy az emberiség képes volt-e élni a megváltás lehetőségével. Ez a motívum a Koránban is szerepel – mondja a vallástörténész. – A zsidók mindig várják a messiást. Nem tudni, mikor és milyen formában érkezik, lehet, hogy „éjszaka, akár egy tolvaj”. Akadnak, akik azt mondják, itt van már közöttünk, csak még nem jelezte. A messiás eljövetele nemcsak a zsidóság, hanem az egész emberiség számára elhozza a megváltást. A lényeg, hogy nem szabad siettetni.

Akik siettetni akarják, azok zsarnokok. Zsarnokokban pedig soha nem volt hiány a történelemben. Hihetetlen manipulatív képességgel és meggyőző erővel tudták elhitetni, hogy ők az emberiség „megváltói”, a szebb jövő letéteményesei.

Joseph MacCurdy cambridge-i tudós már 1942-ben figyelmeztetett, hogy Adolf Hitler messiáskomplexusban szenved. Az égi hatalom által kiválasztott személynek hiszi magát, és bizarr hiedelmei meggyőzték arról, hogy ő a modern kor istene. Amikor már egyértelművé vált, hogy a németek elveszítik a II. világháborút, akkor is képes volt ennek megfelelő ideológiát gyártani. „Szerinte a zsidók az ördög inkarnációi, míg ő a jó szelleméé.

Ő Isten, akinek áldozatával elérhető a gonosz feletti győzelem” – olvasható a náci vezetőről készült elemzésben. Nem csak a politika alakjai vágynak a messiási szerepre, pontosabban hatalomra, de virágoznak a szekták, a kisebb-nagyobb vallási közösségek, sok-sok önjelölt megváltóval.

Egyes közösségek tagjai az egyenlőség égisze alatt próbálnak élni, mások erős hierarchiában működnek. Az öt évvel ezelőtt, 92 éves korában elhunyt dél-koreai Sun Myung Moon, az '50-es években alapított Egyesítő Egyház vezetője világszerte több millió követőre talált, akik hisznek az egyetemes Isten létezésében, minden ember – jók és gonoszok, élők és holtak – megváltásában. Vallják, hogy egy XX. századi koreai azt a küldetést kapta Jézustól, hogy teljesítse Krisztus második eljövetelét. Moont korábban többször is agymosással és nyerészkedéssel gyanúsították, miután az egyház köré újságokkal, gyárakkal és egyetemekkel globális vállalatot épített. A hívők azt gondolták, Moon száz évig fog élni, mivel Isten messiásként küldte a Földre. „Korai” távozása sem rengette meg őket a hitükben: 13 napos gyászt rendeltek el, az egyházat azóta a fia irányítja.

A Biblia azt ígéri: ha Krisztus második eljövetele után létrejön Isten országa, nem lesz betegség és halál, nem kell véres verejtékkel megkeresni a mindennapi betevőt. Valóban ennyire könnyű életre és paradicsomi világra vágyunk? – A nagy ábrándokat az ember sarkosan fogalmazza meg, ez visz bennünket előre. Ha valaki hegedűművész akar lenni, akkor a Carnegie Hallba képzeli magát, nem utcazenésznek. Ez így van rendjén. Fontos, hogy az embereknek markáns jövőképük legyen.

Ehhez nélkülözhetetlen a remény és a hit.

S hinni tulajdonképpen bármiben lehet – vallja Gábor György. – Virágkorukat élik a távgyógyítók, a spiritiszták, a bioenergetikusok. Aluljáró- prófétáknak nevezem őket, de világszerte hatalmas az igény rájuk. Tökéletes hitpótlékként jelennek meg, mert hát mit is mond az ember: szegény kis pont vagyok, miért ne adathatna meg nekem is, hogy tíz perc alatt meggyógyítsanak, vagy egy jósnő tanácsainak köszönhetően meggazdagodjak?
 

Ezek is érdekelhetnek