Jogi esetek – Azonnali hatállyal

Mikor jogszerű és mikor nem az azonnali hatályú felmondás? Ezt a helyzetet járja körül egy történettel Dr. Kolozsvári Eszter.

Ország-világDr. Kolozsvári Eszter2020. 02. 04. kedd2020. 02. 04.
Jogi esetek – Azonnali hatállyal

Egy férfi a bírósághoz fordult, hogy azonnali hatályú felmondásának jogellenességét állapítsa meg. A férfi munkaköre szerint egy autószerelő műhely vezetője volt, és a műhelyben elvégzett munkákról ő állította ki a számlákat (rögzítette a számlázó­programban).

Munkáltatója azonnali hatállyal felmondott neki, mert kiállított olyan megnevezésű számlákat, amely feladatok elvégzésére nem került sor (az ügyfelek reklamáltak). A felmondás indoklása szerint ezzel a magatartásával a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét megszegte.

A férfi a perben nem vitatta, hogy a számlán szereplő tevékenységeket nem végezték el. De úgy gondolta, hogy ez nem jelent problémát, mert a rögzített tevékenységek hasonlóak voltak a ténylegesen elvégzett munkákhoz, és gyorsabb volt így rögzíteni azokat a számlázóprogramban (rövidebb lett a szöveg). A bíróság a férfi keresetét elutasította.

A Munka törvénykönyve szerint azonnali hatályú felmondással élhet a munkáltató, ha a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fennállását lehetetlenné teszi.

A munkáltató felmondása akkor jogellenes, ha nem sorolja fel azokat a tényeket, amelyek a munkaviszony megszüntetéséhez vezettek.

A munkáltatónak be kell tartania az azonnali hatályú felmondás közlésére vonatkozó határidőt, vagyis az okról való tudomásszerzést követő 15 napon belül közölnie kell. Ha ez valamely okból nem lehetséges, akkor ezt legfeljebb egy éven belül kell megtennie. Bűncselekménynél a büntethetőség elévüléséig közölni kell a felmondást.

Az azonnali hatályú felmondást indokolnia kell a munkáltatónak, kivéve, ha próbaidő alatt kerül rá sor. Az indoklásnak valósnak, okszerűnek, világosnak kell lennie. A felmondás valós, ha a megjelölt indok igaz.

A felmondás okszerű, ha az ok igaz, és abból következik az, hogy a munkáltatónak ezért nincs szüksége már a munkavállalóra. A világos indoklásból megállapítható, hogy a munkáltatónál miért nem tartható fenn továbbra is a munkaviszony, ebből a munkavállaló számára érthetőnek kell lennie, hogy miért nincs szükség tovább a munkájára.

Jogesetünkben a férfi tudta, hogy a számlázó­prog­rammal olyan tevékenységeket rögzít, amelyeket ténylegesen nem végeztek el (egyszerűbb volt ezeket beírni a számlázóprogramba), így ez az azonnali hatályú felmondást megalapozta. A munkáltató a felmondás során minden törvényi kötelezettségének eleget tett, így a felmondás nem volt jogellenes.

Ezek is érdekelhetnek