Jogi esetek – Munkáltatói utasítás

Ország-világDr. Kolozsvári Eszter2020. 04. 01. szerda2020. 04. 01.
Jogi esetek – Munkáltatói utasítás

A felperes a munkáltatónál ügyfélszolgálati munkatársként dolgozott, munkaszerződése határozatlan idejű volt. A munkáltató a munkaviszonyát megszüntette arra hivatkozással, hogy a munkavállalója a munkavégzést megtagadta a beosztása szerinti csoportban, máshol pedig nem tudja foglalkoztatni.

A felperes szerint azonban a munkáltató azért szüntette meg a munkaviszonyát, mert a munkavállalói jogokat védte. Állítása szerint nem igaz, hogy megtagadta volna a munkáltató utasítását, ugyanis nem rendelkezett olyan munkaszerződés-módosítással, amelynek alapján a korábbitól eltérő munkarendben kellett volna dolgoznia.

A bíróság azonban a munkaszerződés alapján azt állapította meg, hogy a munkavállaló nem egy meghatározott csoportban történő munkavégzésre létesített munkaviszonyt.

Így az, hogy a munkáltató az egyik csoportból a másikba helyezte át, nem igényelt munkaszerződés-módosítást. Ezért megállapítható, hogy a munkavállaló a munkáltató többszöri felszólítása ellenére sem tett eleget a munkavégzési kötelezettségének.

A munkarenddel kapcsolatban a bíróság kimondta, hogy amennyiben a munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz, akkor maga határozza meg a munkavállaló munkaidő-beosztását, és ehhez nem szükséges munkaszerződés-módosítás.

A felperes elvesztette a pert, mert a munkáltató utasításának megtagadása miatt jogszerűen mondott fel neki a munkáltató.

A jogesettel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a munkáltató széles körű utasítási joggal rendelkezik, ezért részletekbe menően meghatározhatja a munkavégzés módját, idejét, helyét, eszközeit, a munkafeladatokat. A munkavállaló kötelessége, hogy a jogszerű munkáltatói utasításokat betartsa, mert ha ezt nem teszi, az fegyelmi következményekkel vagy akár felmondással is járhat.

A munkavállaló azonban megtagadhatja az utasítást, ha annak végrehajtása a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét, egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A munkavállaló köteles megtagadni az utasítást, ha az utasítás végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, ilyenkor a munkavállaló nem mérlegelhet. Ha az utasítást a munkavállaló jogszerűen tagadta meg és a munkáltató ehhez fegyelmi jogkövetkezményt fűz, az jogellenes.

De fontos azt is tudni, hogy ha a munkavállaló jogszerűen megtagadhatta az utasítást, azt követően is a munkáltató rendelkezésére kell állnia, vagyis nem mehet haza, hanem várnia kell a munkáltató további utasításait.

Ezek is érdekelhetnek