Hunyadi-sorozat: egy igazi hős élete animációs formában

Amennyiben valaki a YouTube-videó­megosztó keresőjébe beírja Szent István, Nagy Lajos, Bethlen Gábor vagy éppen Hunyadi János nevét, akkor igen kevés találatot fog kapni, különösen, ha csak filmek vagy animációk után kutat az illető.

Ország-világMarle Tamás2021. 04. 20. kedd2021. 04. 20.
Hunyadi-sorozat: egy igazi hős élete animációs formában

Hunyadi János élete egyszerre páratlan karriert és számos izgalmas kérdést rejtő történet. Néhány esztendő leforgása alatt a köznemesi családba születő katona előbb erdélyi vajda lett, majd az ország kormányzója, vagyis első embere. Már ezek az óriási lépések is kérdéseket vetnek fel: mindezt előkelő, ám törvénytelen származásának vagy hadvezéri tetteinek köszönhette?

A Hunyadiak eredete már a XV. században heves vitákat váltott ki, 2021-ben ráadásul ismét a figyelem középpontjába került. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai vizsgálatai miatt ugyanis fény derülhet a Hunyadiak származására. A család eredetével kapcsolatosan legalább tíz elméletet ismerünk, ezek közül a legtöbb híve a kun és a román származásnak van, valamint sokan vélik Hunyadi Jánost Luxemburgi Zsigmond törvénytelen gyermekének.

Bőven akadt ellenség

A törökverő származásán túl rendkívül érdekes, hogyan vált korának zseniális hadvezérévé. Ifjú nemesként ugyanis nemcsak Erdélyben tanulta a hadvezetést, hanem hosszú időt töltött a szerb despotánál, az itáliai Milánóban, és a törökök mellett a huszita csehekkel is számtalan csatát vívott.

Noha mint törökverőt emlegetjük Hunyadi Jánost (1407–1456), a hadvezér igencsak örült volna, ha csupán a mohamedánok ellen kell harcolnia. Ebben az időben rendszeresen polgárháború dúlt az országban, néhány esztendeig két királya is volt a nemzetnek. Hunyadi ezekből a küzdelmekből ugyanúgy kénytelen volt kivenni a részét, és emellett ütközött meg rendszeresen a törökkel hol a magyar határ vidékén, hol szerb vagy bolgár területre vezetett ellenük hadjáratot.

Az Oszmán Birodalom népessége, katonáinak száma vagy utánpótlásának a mértéke többszöröse volt ekkor a Magyar Királyságénak. Hunyadi mégis felvette a küzdelmet az országra törő ellenséggel, és rendszeresen le is győzte. Miközben emiatt a nemzet bálványává vált, folyamatosan sürgette az ­európai összefogást, ami legtöbb esetben ígérgetésekben merült ki, máskor pedig elárulták Hunyadit, akár a csatatéren.

Forrás: Autentika Művészeti Műhely Alapítvány

Vannak azonban, akik nem az európai összefogás elmaradására szokták felhívni a figyelmet, hanem arra, hogy Hunyadi és Ulászló király miért rúgta fel a törökkel kötött békét a sikeres hosszú hadjárat után. Más vélemények szerint Hunyadi az ország védelme mellett legalább annyira ügyelt saját gyarapodására is. Persze kérdés, hogy csekélyebb vagyonból hogyan fogadta volna fel katonáit a török ellen?!

Öt nyelven Közép-Európa hőséről

Sorozatunk narrációját az ország egyik legkiválóbb színészével, Csőre Gáborral vettük fel, szövegkönyvét bizonyított történelmi tényekre alapozva e sorok szerzője írta meg, az egyes epizódoknál törekedtünk a látványos grafikára és a változatos megjelenésre. Egy-egy rész csupán 4-5 perces, mégis a hét epizód megtekintésével bárki teljes képet kaphat Hunyadi János életművéről. Azért, hogy ne csak a magyar ajkú közönség ismerkedhessen meg ezzel a páratlan egyéniséggel, videóinkhoz román, szerb, szlovák és angol feliratot is készítettünk. A sorozat megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Szerencsejáték Zrt. és Zalaegerszeg MJV önkormányzata támogatta. Megtekinthető az alapítvány YouTube-csatornáján, ahol reményeink szerint a jövőben újabb történelmi szereplők bemutatására lesz lehetőségünk.

Trianon után Hunyadi

Általános iskolai tanárként úgy tapasztalom, hogy a felső tagozatba érkező gyerekekben hatalmas az érdeklődés a történelem iránt, és nem csak azért, mert ötödik osztályban ez egy teljesen új tantárgy számukra. A kíváncsiság fenntartása elsősorban az oktatás feladata, de rendkívül fontos, hogy a gyerekek az élet egyéb területein is találkozhassanak figyelemfelkeltő történelmi tartalmakkal. A XXI. században – némi túlzással élve – egyet­len úton juthatunk el a fiatalokhoz, azon viszont biztosan: a képernyőn keresztül.

Csakhogy ebben igen rosszul állunk, hiszen az utóbbi évtizedekben elvétve készültek a magyar múltat bemutató mozifilmek, tévésorozatok vagy ismeretterjesztő anyagok. Az Autentika Művészeti Műhely Alapítványt azért hoztuk létre 2020-ban, hogy a magunk eszközeivel enyhítsük ezt a hiányt. Hazánk szétszakításának centenáriumára ezért készítettük el a Trianon 10 oka című animációs sorozatot, valamint a Trianon100 kvízapplikációt.

A munkát folytatva ez év márciusában mutattuk be a Hunyadi János teljes életművét feldolgozó új animációs sorozatunkat – kedvcsinálónak ebből válogattunk néhány képkockát az íráshoz.

Forrás: Autentika Művészeti Műhely Alapítvány

A Hunyadi-sorozat célja a fiatalok megszólítása, az ismeretterjesztés és a nemzeti öntudat erősítése. A rövid epizódok mindenki számára könnyen és gyorsan fogyaszthatók, ugyanakkor ezalatt sok érdekesség, információ jut el a közönséghez. Hunyadival kapcsolatosan leginkább nagy győzelmeivel, csatáival szoktak foglalkozni, ez a sorozat azonban átfogó képet kíván adni az egész életéről. Származásáról, arról, miként vált zseniális hadvezérré, politikájáról, hadjáratairól és megítéléséről.

Hunyadi János arra áldozta életét, hogy megvédje hazáját, a keresztény Európát és összefogja a közép-európai népeket. A magyar történelem egyik igazi hőse, mégis kevés fellelhető anyagot találni róla az online térben. Ennek ellenére életútja példaként kell, hogy szolgáljon a ma emberének is, hiába telt el azóta csaknem hatszáz év. Van kire büszkének lennünk, és ezt rendkívül fontosnak tartjuk tudatosítani az emberekben.

Ezek is érdekelhetnek