A második Trianon

A II. világháborút lezáró békediktátum még az 1920-asnál is súlyosabb csapást mért hazánkra. A korábbi területveszteség rögzítése mellett további településeket szakítottak el, a jóvátétel összege elképesztően magasra rúgott, és írásba foglalták a szovjet hadsereg ittmaradását. 75 éve, 1945. február 10-én írta alá Magyarország a párizsi békét.

Ország-világMarle Tamás2022. 02. 17. csütörtök2022. 02. 17.
A második Trianon

Ugyan Anglia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió azt kürtölte világgá 1941-ben, hogy semmiféle hódítási törekvésük nincs, kizárólag a fasizmus megdöntése és a háború előtti határok visszaállítása érdekében kötöttek szövetséget, rövidesen kiderült: ez közel sincs így. Hazánk sorsát illetően már 1944-ben megkezdték az egyezkedést.

Ugyan Churchill és Sztálin először abban állapodtak meg, hogy 50-50 százalékban osztják fel egymás között befolyási övezetekre Magyarországot, a szovjet külügynek különösebb nehézségek nélkül sikerült meggyőznie napokon belül az angol diplomáciát arról, hogy a Szovjetuniónak inkább 80 járna, majd ez a Vörös Hadsereg megszállásával 1945-ben nyomban 100 százalékos szovjet befolyássá vált. Bár volt némi beleszólásuk a nyugati hatalmaknak azután a magyar békébe, sorsunk szinte teljes egészében a megszálló Szovjetunió kezébe került.

Magyar remények

Mit is jelentett a háború előtti határok visszaállítása? A II. világégés kitörése előtt, az első bécsi döntés folytán hazánk visszakapta a Felvidék déli, magyarlakta sávját, majd a honvédség visszafoglalta Kárpátalját. Ugyan 1940-ben már tartott a háború, de Magyarország még nem volt hadviselő fél, amikor a második bécsi döntéssel visszatért Észak-Erdély és a Székelyföld. Sőt, nekünk még akkor sem üzent hadat senki, amikor Hitler lerohanta Jugoszláviát, és ennek következtében visszakaptuk Bácskát és a Muraközt.

A két bécsi döntés helyzete különösen érdekes, ugyanis ott eleve egy angolokból, franciákból, németekből és olaszokból álló bizottság döntött volna a határmódosításról. Végül az angolok és a franciák távol maradtak, de ezzel jogilag akkor is jóváhagyták az osztrák fővárosban hozott döntéseket.

Mindez táplálhatott némi halvány reményt a magyarságban, vagy például az amerikaiak által előterjesztett javaslat, amely visszaállította volna a trianoni határokat azzal a változtatással, hogy Magyarországnak juttatott volna 3000 négyzetmérföldet a Partiumból, ahol félmillió magyar élt. A kezdeményezést az angolok és a franciák is támogatták, de a Szovjetunió egészen másképp gondolkodott hazánkról.

Három falu elveszett

A helyzet azért is érdekes, mert a háborúban Románia és Szlovákia is a németek oldalán harcolt, mégis mi jártunk rosszabbul. Megint. A Szovjetunióban már a háború alatt kialakították Magyarországról a „Hitler utolsó csatlósa” hazug képet. Semmilyen történelmi tényt és körülményt nem kívántak figyelembe venni, Magyarországnak bűnhődnie kellett.

Churchill, Roosevelt és Sztálin a jaltai konferencián, 1945 februárjában. Forrás: wikipedia.

Sztálin ráadásul Magyarország megcsonkításával jutott hozzá újabb területekhez. Romániát ugyan megbüntették azzal, hogy elvették tőlük Besszarábiát és Észak-Bukovinát, valamint Bulgáriának juttatták Dél-­Dobrudzsát, ugyanakkor ismét odaadták nekik Észak-Erdélyt és a Székelyföldet. Csehszlovákia újbóli létrejöttét úgy támogatták, hogy Benešéket rábírták, „ajánlják fel önként” azt a Kárpátalját a Szovjetunió­nak, amely a két háború között Csehszlovákiához tartozott.

Beneš viszont további területeket követelt: Pozsony az „akadálytalan fejlődés érdekében” a Duna jobb partján lévő öt olyan falura akarta rátenni a kezét, amelyek még Trianonban is nálunk maradtak, ebből hármat meg is kapott: Horvátjárfalut, Oroszvárt és Dunacsúnt.

Tito és Jugoszlávia is egy ideig területi követelésekkel állt elő, Baját, Mohácsot és Pécset, valamint térségüket szerették volna megkaparintani kőszénlelőhelyeik, valamint a Mecsek védelmi funkciói miatt. A Szovjetunióval való egyezkedéseik közben erről aztán lemondtak.

A csehszlovákok 200 ezer felvidéki magyar kitelepítését is bele akarták venni a békeszerződésbe, és egy időben a jugoszlávok is megszabadultak volna a teljes délvidéki magyarságtól ilyen módon. A győztes hatalmak ezekhez végül nem járultak hozzá, de azért közben a lakosságcsere-egyezmény értelmében 90 ezer felvidéki magyar kényszerült elhagyni szülőföldjét, és ki tudja, hányan menekültek még el ezenfelül. Az 1947-ben aláírt béke ráadásul nem fogalmazott meg kisebbségvédelmi rendelkezéseket sem.

Ideiglenesen, negyven évig

A határmódosítások mellett a párizsi béke egyebekben is súlyosabb terheket rótt hazánkra, mint a trianoni. Óriási összegű jóvátételt, 300 millió dollárt kellett fizetnünk áruban: ebből 200 millió dollárt a Szovjetuniónak, 30 milliót Csehszlovákiának és 70 milliót Jugoszláviának. Mindez akkor 370 tonna aranynak felelt meg. Érdemes a büntetés mértékét összevetni azzal, hogy a hazánkból elhurcolt aranykészlet 28 tonna volt.

A béke aláírásával a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jelenlétére már nem volt szükség, és Magyarország elméletben visszanyerte függetlenségét. Csakhogy a szerződés a következő mondatot is tartalmazta: „A Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erők tartására, amelyre szüksége lenne ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek az ausztriai szovjet övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa.”

Ezzel az indokkal maradt még hazánkban több mint negyven évig a Vörös Hadsereg, és így alakíthatott ki totális diktatúrát a kommunista párt.

Ezek is érdekelhetnek