Különös módon vívott ki magának Tiszaderzs országos hírnevet. Richter Tibor egy napon a rendőrségen bejelentette, hogy márpedig ő a polgármesteri hivatal előtt kanyarodó országutat felerészben le fogja zárni. Augusztusban meg is tette. Így tiltakozott a férfi azért, mert a falu alkalmazottai nem kapták meg a rendes havi fizetésüket.

Csúzlira élő falu

Ottjártunkkor már zavartalanul perdülünk le autónkkal az Abádszalók felé tovamenő aszfaltcsíkról a kései szocreál stílusban felhúzott községháza elé. Szemből a református templom tornya szánakozva figyeli, ahogy fotós kollégám megpróbál még valahogy belegyömöszölni egy üres papírzacskót a három nagy műanyag konténer egyikébe. Persze könnyű neki onnan fentről. Főként úgy, hogy a helybeliek oly szépre csinosították Isten derzsi hajlékát. Még díszkivilágítást is kapott, hadd hirdethesse a sötétben tiszta stílusú körvonalainak szépségét. A reflektorok bekapcsolásához azonban egy ideje már nincs pénz. Miként a szeméttartályok üríttetéséhez sincs. A nagy élelmiszerboltból kijövő asszony azzal jellemzi anyagi helyzetüket, hogy itt szinte mindenkinek kilátszik a nadrágjából az ülepe. Képletesen szólva a falué is.
A polgármesteri hivatal emeleti, leghátsó irodájában már Tiszaderzs mind nyomasztóbb pénzügyi gondjairól hallgatom a település első emberét, vagyis Herédy Dezsőt, aki sokakat visszahozott már az életbe. A hetvenéves polgármester, egyben gyakorló orvos szerint a bajok gyökere a falu társadalmának és a hatalmat gyakorlóknak a belső megosztottságában keresendő. A helyi állapotok érzékeltetéséhez egy hajó példáját hozza hasonlatul. A tengeren a kapitány dolgába tilos bele-beleszólni, mert a papolás biztosan szerencsétlenségbe torkollik. Ezért az okvetetlenkedőket az első kikötőben kihajítják. Legszívesebben ő is így tenne. Kikkel? Példaként a képviselő-testületet és a jegyzőt említi…
A tengeri példázatot illetőn feltétlenül hitelt érdemel Herédy Dezső tapasztalata. Abból elég most annyi, hogy orvosi diplomával a zsebében vállalt hajósinasként munkát a Dunaújváros nevű tengerjáró hajón, majd néhány év múlva visszatért a szárazföldre, és folytatta orvosi hivatását. Több más település között Tiszaderzsen is gyógyított. Azzal szerzett mind több hívet a falubeliek körében.
Kezdem megérteni, hogy miért választották a rendszerváltás utáni első voksoláskor a település élére Herédy Dezsőt. De 2002-ben vajon miért adta rá ismét szavazatát a többség? Tizenöt esztendővel ezelőtt ugyanis az Országgyűlés a képviselő-testületet a polgármesterével együtt szélnek eresztette. A magyar helyi közigazgatás történetében párját ritkító feloszlatási indok: a testület és annak feje törvényszegően működött. A helyi krónika szerint táblákat szorongatva zavarták el a faluból Herédyt azok is, akik nem sokkal korábban még pajzsukra emelték. Öt évvel ezelőtt mégis visszahívták polgármesternek. Tavaly pedig újjáválasztották. Az eseménysorból kezd már Herédy irodájában megvilágosodni, hogy Tiszaderzs 2007-es egyértelmű válságáért valamekkora felelősséget a falu minden nagykorú lakója visel.
Az viszont bizonyos, hogy a polgármester rajongói táborába még véletlenül sem sorolható Bóta Mihály jegyző. Holott a fáma szerint a Derzs két fő tisztét ellátó két doktor nagy barátságban állt korábban. Olyannyira, hogy Herédy küldött meghívót Bótának a jegyzői székbe. Hogy akkor miért lettek később már-már kérlelhetetlen ellenfelek? A jegyző érzelmi ügyekben egy szót sem szól. Azt is csak röviden közli, hogy személyiségjogi sérelme miatt pert kellett indítania a polgármester ellen. Mondatfűzése, hangereje ekkor sem hullámzik. Sorolja viszont szünet nélkül a tényeket. Akár egy két lábon járó, hibátlan törvénytár…
Az a legnagyobb baj, hogy a település 2007-re tervezett mintegy 250 millió forintos kiadásából 110 milliós bevétel hiányzik. Nincs tehát fedezet az önkormányzati költségvetésnek majd’ a felére. A falu beszállítóinál már húszmilliót meghaladó adósságot halmoztak fel. Nem egy vállalkozás több mind kilencven napja kap ígéretet – fizetség helyett. Sőt, van, akit 2005 óta hitegetnek. A sorban állók bármikor bíróságra mehetnek vagy éppen sötétbe boríthatják Tiszaderzset.
A jó szándékkal megtervezett, ám nyilvánvalóan felelőtlenül megvalósított beruházásokból a tavaly átadott két utca és a tornaterem megépítésének a legsúlyosabbak a következményei. Az aszfaltozás harmincmillió forint közeli költségének kifizetéséről például az eredeti szerződésben úgy állapodtak meg, hogy az állami hozzájárulás érkezésének ütemében jut pénzéhez a vállalkozó. Herédy Dezső viszont módosította a kontraktust. Egyösszegű és azonnali kifizetést ígért, ha még a tavalyi önkormányzati választások előtt elkészülnek az útfelújítással. A törvényi előírást felrúgva, nem kérte a módosításhoz a képviselő-testület és a jegyző egyetértését. Meg sem kapta volna, hiszen Tiszaderzs hosszú ideje új kölcsönök felvételével egyenlíti ki lejárt tartozásait. Ahogy sokan mondják, csúzlira él.
De mi mást is tehetne? A szakértők okkal sorolták az önhibáján kívül hátrányos helyzetűek közé a települést. Az önhikinek sok pénzt köszönhettek az utóbbi években. Tavaly több mint húszmilliós állami támogatást. Hasonlóval számoltak az idénre is. A megye azonban csak 11 milliós javaslatot továbbított Budapestnek. Megkaptak hárommilliót. Hirtelen a számítottnál is súlyosabb lett a tornaterem építéséhez vállalt önrész terhe. Márpedig a 35 milliós beruházás hitelének tőketörlesztését már az idén meg kellett kezdeni. Könnyebbségként a kamatokat a költségvetés fizeti. A pénz azonban csak késleltetve érkezik Pestről, előbb kell a Magyar Fejlesztési Banknak járó summát kölcsönből előteremteni. Pénzt pedig csak még több pénzért lehet venni…
Tiszaderzs végében a Kereki kocsma vendégei is tudják, hogy a már összecsapni látszó pénzügyi hullámokból Bajnai Gordon döntése húzta ki a falut. A miniszter tizenegymillió forintos visszatérítendő támogatást küldött a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatási keretéből. Augusztus második felében ebből fizették ki a hivataliak elmaradt bérét – nehogy aztán Richter Tibor egész szélességében lezárja az utat. Az interpretációból kitetszik, hogy jobbára a polgármester hívei hozzák a pénzüket ebbe a kocsmába. Ottjártunkkor a szokottnál többen. Aznap ugyanis segélyt osztottak, és erre a hírre mindenütt fényesedni kezd a kocsmárosok tekintete.
A kocsmárosné mondandóján egy nagydarab férfiember káromkodása tör át. Defektes kerekű kerékpárját tolva üvölti, hogy mit, hová és mikor abba, aki a törött üvegét az úttesten hagyja. A hang gazdája a temető gondnoka. Mázsánként háromszáz forintért a falubeliek terményét is ő darálja a polgármesteri hivatal masinájával. És ha napközben becsönget valamelyik portára, az ott lakók tudják, hogy küldeményük érkezett az önkormányzattól. Némileg lenyugodva vallja meg aztán, hogy ő is a polgármester pártján áll. Aztán bök egyet az ellentábor irányába. Az egykori juhász képét idézi meg. Még életében a fél falu rajta kuncogott, ugyanis egy szál nadrágban, ámde nyakkendőben terelgette nyáron a jószágot.
– És az a juhász volt a legokosabb ember Derzsen… – Ezzel már a helybeliekbe csíp a sört kortyoló, nyugdíjas férfi. Ő nem egészen két évvel ezelőtt végleg becsukta maga mögött budakalászi otthonának ajtaját. Ritka embernek számít errefelé. Innen folyamatosan csak mennek, s alig jönnek. Szedelőzködünk. A kocsmárosné összegzésképpen még bizonygatja, hogy oly sokat régen nem fejlődött a falujuk, mint Herédy doktor irányítása alatt.
Ennek később határozottan ellentmond a szegényes, de éppen ezért bájos természeti környezettel a tekintetet üdítő tiszaderzsi tópart. A falu még egy rögöt sem tudott kivenni a térség rohamosan fejlődő idegenforgalmának kincsesbányájából. Az interneten böngészem a vidék turisztikai kínálatát. Az egyik honlapon 43, több települést érintő útvonalat kínálnak. Egyikben sem szerepel Tiszaderzs.
Délután fél öt tájt indulunk vissza a faluközpontba. Irány a tornaterem, ahol fél óra múlva – hétköznapiasan szólva – közmeghallgatást tartanak. Hivatalosan a képviselő-testület tart rendkívüli ülést a falu nyílt színe előtt. A sokat emlegetett, új iskolai tornaterem egyébként sok helybelinek sportcsarnok. Joggal. Csakhogy Magyarországon vagyunk, ahol egy iskolai beruházáshoz nagyobb állami támogatást lehetett kapni…
Még a székeket hordják be, amikor rendőrautó fékez. Biztos, ami biztos, egy mundéros rendőr a civil ruhás társával kivárja a fórum végét. Hamarosan egy másik kocsiból pesti televíziós stáb cuccol kifelé. Érkeznek a polgárok is. Kezdésre több mint félszázan ülnek a széksorokban és a fal melletti tornazsámolyokon. Később a felszólalások utáni taps jelzi, hogy a politikai hovatartozásnak megfelelően foglaltak helyet az emberek a csarnok bal, illetve jobb oldalán.
A bejárattal szembeni hosszú asztalnál a fő hely a polgármesteré. Balján a jegyző. Kétoldalt további nyolc önkormányzati képviselő ül.  Az adósságrendezéssel kapcsolatos tennivalókat Herédy Dezső terjeszti elő. Meghökkent a bejelentése a tekintélyes tornacsarnok láttán: idén már csak alsó tagozatos osztályok indulnak Derzsen. Negyvenegy gyereket környékbeli iskolákba írattak be a szülők. E tény is érzékelteti, hogy nem véletlenül a működésképtelen önkormányzatok keretéből dobott mentőövet a minisztérium a falunak. Most feltételül társulnak hozzá az elvárt megszorító intézkedések. Augusztustól jövő februárig nem kap tiszteletdíjat a polgármester, miként a képviselők sem. Mivel csak alsó tagozat marad, jelentősen csökken a pedagógusok száma. Minthogy az óvoda társultan működik már az idén, hat-hét fő fizetését ott is megtakaríthatják. A polgármesteri hivatalban négy, az alapszolgáltatási központban további két munkahelyet szüntetnek meg. Csökkentik a kommunális adókedvezményt és duplájára, egy százalékra emelik az iparűzési adót. Be kell hajtaniuk a mintegy nyolcmilliónyi kintlevőségre rúgó adót, útépítési hozzájárulást, valamint bérletidíj- és lakbérhátralékot. Megvizsgálják a falunak megtakarítással járó körjegyzőség kialakítását. Ha mindezt nem hajtják végre, akkor vissza kell fizetni a költségvetésből kapott 11 milliót. Arra pedig esélye sincs a falunak!
(A megszorításokról szóló polgármesteri előterjesztést, másnapi rendes testületi ülésén, Tiszaderzs önkormányzati testülete elutasította. Az anyagot átdolgozásra visszautalták a polgármesternek.)
Herédy doktor után a jobb oldali első széksorból az „útlezáró” Richter Tibor áll fel, aki a tavalyi önkormányzati választásokon alulmaradt a polgármesterrel szemben. Hosszan, egy idő után már hívei számára is unalmasan olvassa fel a falu vezetésének egyébként jogos bírálatát. Nem is vitatkozik vele senki. Hármat jobbról, egyet balról megoszlással szólalnak fel az emberek. Nyugodt mederben folyik a fórum, csak a sötét ruhás és fejfedős Kovács Laci bácsi rikkant néha közbe. Őt meg a polgármester finoman csendre inti. Az „És ti mit tettetek?” felszólításra aztán az addig csendes képviselő-testület egyik tagja magyarázkodásba kezd. A pénzügyi bizottságot vezető asszony, aki a helyi takarékot is igazgatja, tények sorával próbálja igazolni, hányszor akarták visszaterelni a polgármestert a törvényes útra. Arról nem beszél, hogy miért élt az önkormányzat a legvégső eszközzel, vagyis önmaga feloszlatásával. Sejtem, persze, a feleletet: az új választásokon új arcokat kerestek volna az emberek…
Marad még emeltebb hangú, személyeskedő felszólalás. A végén mély növésű, vékony emberke állít meg a Kereki kocsma közönségéből.
– Hallotta? – kérdi.
– Mit?
– Hát hogy ezek mindent kitárgyaltak, csak a szegény emberről nem beszélt senki!
Pedig beszéltek. Csak nem értette meg szegény…
Mikor hazaindulunk, már (még?) világítanak a köztéri lámpák. Az egész nap szemerkélő eső ömleni kezd. Esőisten talán éppen most siratja Tiszaderzset?

Kállai Márton felvételei

Friss cikkek

Piroska és a juhászok
Konténerek vízen és szárazföldön
Mivel horgássz hideg vízben? – Ellenállhatatlan hideg vízi aromák
A Szabad Föld az AGROmashEXPO vendége volt
Megjelent a Szabad Föld legújabb lapszáma
2023.01.27.
Használjuk a hideget
Ne várjon, amíg késő lesz!
Szerdától látogatható 41. AgromashExpo és AgrárgépShow
Meghallgat, társalog, inspirál és elkísér
Eltávozott az isteni Lollo
Az elfelezett alma
Protokoll síron innen és túl
Júniusig lehet pályázni
2023.01.20.
Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.