Fókuszban a pákozdi csata

Az 1848 tavaszán kitört forradalmak meghátrálásra kényszerítették a Habsburg-udvart. V. Ferdinánd szentesítette a pozsonyi országgyűlés feliratát, így léptek életbe az áprilisi törvények, és így alakult meg a Batthyány-kormány. Magyarország elindult az önállóság útján. Hamar kiderült: Bécs valójában nem akar teret engedni a magyar önállósági törekvéseknek.

TörténelemMarle Tamás2023. 09. 30. szombat2023. 09. 30.

Kép: J. Rauh litográfiája a pákozdi csatáról

J. Rauh litográfiája a pákozdi csatáról

Jóllehet ez az önállóság a Habsburg Birodalmon belüli önállóságot jelentette, nem teljes függetlenséget, Bécsnek akkor sem tetszett, ami Pest-Budán és Pozsonyban elindult. Kihasználták a Magyar Királyság soknemzetiségű voltát, azt, hogy az egyes nemzetiségeknek – akiknek egyébként éppúgy hasznukra váltak az áprilisi törvények, mint a magyarságnak – további követelé­seik is vannak. A császári hatalom nem szállt szemtől szembe a magyarokkal, viszont a horvátokat, a szerbeket és a románok egy részét sikeresen ellenük lázította, pénzzel és fegyverekkel támogatta őket.

Így történt meg, hogy V. Ferdinánd törvénytelen módon, a magyar országgyűlést megkerülve nevezte ki horvát bánná Josip Jellasicsot, aki egyrészt népszerű volt horvát földön, másrészt megkérdőjelezhetetlen volt hűsége Bécs iránt. Jellasics szakadárnak tartotta és nem ismerte el a frissen felálló magyar kormányt, majd megindította csapatait. Elfoglalta a Szent Korona részét alkotó Fiumét, majd tovább nyomult Pest felé. Serege ötvenezer főből állt, ám nem volt jól felszerelve, és ellátását sem szervezték meg kellőképpen.

A helyzet drámaira fordult Magyarországon. Az alig néhány hónapja törvényesen elért eredmények veszélybe kerültek. A Batthyány-kormány benyújtotta lemondását, és népfelkelést hirdetett. Rövidesen Kossuth Lajos vette át a hatalmat az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. A legmagyarabb Habsburg, József nádor fia, István főherceg is tárgyalt Jellasiccsal, de próbálkozása kudarcba fulladt.

Az új hadseregparancsnok, Móga János altábornagy csapataival a Velencei-tó északnyugati partvidékére húzódott vissza. A szeptember 28-án a sereghez érkező Batthyány Lajos miniszterelnöknek volt köszönhető, hogy a sukorói református templomban összeülő haditanács végül úgy döntött: nem hátrálnak tovább, és ha az ellenség támadást indít, vállalják az ütközetet.

Jellasics szeptember 29-én erőfölényében bízva támadást indított, hogy az egész magyar sereget a Velencei-tóba szorítsa. A helyzet különlegessége az volt, hogy a csatát mindkét oldalon császári és királyi tisztek vezényelték, akik meg voltak arról győződve, hogy az uralkodóra tett esküjüknek megfelelően cselekszenek.

Jellasics terve azonban dugába dőlt, a frissen kiképzett honvéd tüzérség rendkívül pontosan célzott, a csata folyamán közelharcra nem is került sor. A horvát bán délután három órakor elrendelte a visszavonulást. 

Három nap fegyverszünetet kért, ami lényegében magyar győzelmet jelentett.

Mivel elmaradt a közelharc, így az áldozatok száma is igen alacsony volt. Az ütközetben a császári had alig ötven főt, a honvédsereg pedig hét embert veszített.

A csata jelentősége ennek ellenére óriási volt! Jellasics Bécs felé kezdett menekülni, Móga viszont csak lassan vette üldözőbe, és így nem tudott rá döntő csapást mérni.

Zágráb főterén 1866-ban állították fel az osztrák Anton Dominik Fernkorn Jellasicsot megformázó, nagyméretű lovas szobrát. A szobor ekkor észak felé nézett, amit a legtöbben úgy értelmeztek, hogy Budapest felé mutat kardjával a horvát bán, ezzel utalva a szabadságharcban betöltött szerepére. A II. világháború után aztán elbontották a szobrot, mivel a jugoszláv kommunista érában osztrák kollaboránsnak minősítették Jellasicsot. A rendszerváltás idején visszaállították az alkotást, de ekkor már dél felé fordítva. Egyes magyarázatok szerint ez egyrészt gesztus volt Magyarország felé, mások szerint ráadásul az új ellenség, Belgrád felé fordították.

A lelkekben annál többet jelentett ez a diadal! A hirtelen felállított nemzeti honvédség megmentette a fővárost és a forradalom vívmányait. Hazánk megőrizte önállóságát és az áprilisi törvényeket.

Egy dolog viszont világosan látszott: a forradalomból szabadságharc lett. Egyértelművé vált, hogy Bécs valójában nem akar teret engedni a magyar önállósági törekvéseknek.


Pákozdi csata
Huszárruhába öltözött hagyományőrzők a 70 tonnás, 12,5 méter magas Miska huszár-szobor, Magyarország legnagyobb szabadtéri szobra előtt az avatóünnepség napján Pákozdon 2017. szeptember 29-én.
MTI Fotó: Illyés Tibor

MISKA HUSZÁR A BOGÁR-HALMON

A világ eddigi legnagyobb, 12,5 méter magas huszárszobrát avatták fel katonai tiszteletadás mellett 2017. szeptember 29-én, a magyar honvédelem napján és az 1848-as diadal évfordulóján a pákozdi Bogár-halmon. A dunaújvárosi festő- és szobrászművész, Rohonczi István alkotása magánkezdeményezésre és magántőkéből valósult meg. A szobor helye (ahol a történészek szerint egykor Jellasics horvát bán sátra is állhatott) közvetve névadója is lett a huszáróriásnak, hiszen a pákozdi csata Mihály napjára esett. A szobor megelőzi a kanadai Vancouver melletti Montgomeryben található, 9 méter 75 centiméter magas szobrot, amely Andersen híres ólomkatonájának állít emléket. Az alkotás 12 év alatt készült el, a szobor 80 tonnát, talapzata 120 tonnát nyom.

A FŐSZEREPLŐK SORSA

Móga János, a pákozdi csata magyar fővezére Kossuth hatására üldözőbe vette a menekülő ellenséget, és át is lépte a határt, de a schwechati csatában vereséget szenvedett Windisch-Grätz seregeitől. Két nappal később le is mondott, és visszavonult, ennek ellenére, amikor a császáriak elfoglalták a fővárost 1849 januárjában, Mógát elfogták és öt évre bebörtönözték Olmützben. Rabságát követően már csak néhány esztendőt élt.

Jellasics ugyanakkor végigharcolta a szabadságharcot a császáriak oldalán, és az osztrákok nem keveset köszönhettek neki. A hála nem is maradt el, Ferenc József császár a „lovagias harcost” a Katonai Mária Terézia-rend parancsnoki keresztjével tüntette ki. Megkapta továbbá a katonai érdemkeresztet, a Lipót-rend nagykeresztjét. Grófi rangra emelték, majd titkos belső tanácsossá is előléptették. Érdekesség, hogy a háború után a bán korábbi lírai verseinek sajtó alá rendezésével foglalkozott, amelyek aztán meg is jelentek Bécsben. 1859-ben hunyt el.

 

 

Ezek is érdekelhetnek