Szomorú kivándorlás

A második világháborút követően először 1956 őszén és telén érte el Nyugat-Európát menekülthullám: több mint 200 ezer magyar hagyta el hazáját a forradalom leverése után. A szomszédos országok fogadókészségéről és az emigráció okairól emlékezünk meg ezúttal.

TörténelemMärle Tamás2023. 11. 05. vasárnap2023. 11. 05.
Szomorú kivándorlás

A hatalmas méreteket öltött kivándorlás egyik oka természetesen a szabadságharc veresége és a megtorlástól való félelem volt – másik oka azonban az alacsony életszínvonal. Érdemes megvizsgálni, milyen körülmények között éltek elődeink 1956. október 23-a előtt.

A kíméletlen diktatúrában több százezer ember ellen folyt eljárás, több tízezer ember került börtönbe, internáló- vagy munkatáborba. Megszűnt a magántulajdon, helyette államosítás, téeszesítés, kötelező beszolgál­tatás és ezrek eljárás nélküli kitelepítése történt.

Bár a hatalom majdnem mindenki számára biztosított munkát, a béreket alacsonyan tartotta, és aki nem kapott munkát, az nem is kaphatott soha. A reálbér 1952-ben 20 százalékkal volt alacsonyabb az 1950. évinél, és csupán csak 66 százaléka volt az 1938. évinek. A fizetésekhez képest magasnak számítottak a fogyasztói árak, és folyamatosan emelkedtek. Ehhez vegyük hozzá a drasztikusan növekvő adót, a terménybeszolgáltatási terheket és az egyéb elvonásokat, ám ez még mindig nem volt elég, hiszen gyakorlatilag kötelezővé tették az államkölcsönjegyzést: a békekölcsönt. Összesen 5,6 milliárd forintot vontak el az emberektől az 1949 és 1954 közötti békekölcsönjegyzési kampány keretében! A borzasztóan alacsony fizetések mellett pedig a kreativitás és a szorgalom sem térült meg a munkahelyeken, teljesítménytől függetlenül jártak időnként a béren kívüli juttatások.

Mindezt tetézte, hogy az alapvető élelmezési és ruházati cikkek rendszeresen beszerezhetetlenné váltak. A ritkán kapható iparcikkek ára az egekbe szökött. Még aki megengedhette volna magának a drágább öltözködést, az is lódenkabátban és svájcisapkában járt. Messzi tájakon való nyaralás szóba se került, az 1950-es évek elején szinte senki sem mehetett külföldre, alig néhány ezer ember lépte át a határt nem hivatalos kiküldetésben, ahogy Magyarországra is alig több mint tízezer turista látogatott évente.

Az emberek otthon maradtak. A lakások többsége egyszobás, félkomfortos vagy komfort nélküli. Kevesebb mint felében volt villany, mintegy hatodában vezetékes víz, és csak a tizedében fürdőszoba. A dolgozó nép kormánya pedig messze nem tudott lakást biztosítani mindenkinek, például még az első generációs munkásoknak sem. A városi lakáshiány miatt 1949 és 1956 között kiterjedt­té vált a nagy lakások megosztásával kialakított társbérlet, továbbra is létezett az „ágy­ra járás”, de sokakat az embertelen munkásszállásokon ért az éjszaka nap mint nap.

A szabadságharc bukása és/vagy a kilátástalanság miatt több mint 200 ezer magyar hagyta el a hazáját.

Osztrák barakkok, ahol elszállásolták a menekülteket

Ausztriából épp csak egy éve vonult ki a Vörös Hadsereg, amikor megjelentek a határon az első magyar menekültek. Kényes szituáció volt ez az osztrákok számára a Szovjetunióval szemben, de becsületükre legyen mondva, adminisztrációs nehézségek nélkül biztosították a politikai menedékjogot a magyaroknak, akiknek száma messze meghaladta azt, amire Ausztriában számítottak.

A menekülthullám első szakasza a forradalom felívelése alatt indult meg, köztük számos kommunista pártfunkcioná­riussal és államvédelmissel. Ezenkívül rengetegen láttak lehetőséget a nyitott határokban, és egy jobb élet reményében távoztak Nyugatra.

A kivándorlás legnagyobb hulláma a szovjetek november 4-i bevonulása és a határok 1957. januári lezárása között történt. Közöttük rengetegen voltak aktív részesei a forradalomnak. De a vasfüggöny újbóli leereszkedése után, 1957 má­jusáig még további közel ötezer ember vállalta a határátlépést.

Az általában gyalog érkező magyarokat burgenlandi parasztok, a segélyszervezetek, a hadsereg és csendőrség alkalmazottai fogadták, vitték fűtött helyre, és látták el étellel, itallal. Ezt követően regisztrálták őket, és a genfi egyezmény jegyében egyszerűsített menekültügyi eljárás keretében megkapták a politikai menedékjogot és a különféle kedvezményekre jogosító mene­kült­igazolványt.

Az Oly távol, messze van hazám kezdetű dalnak eredetileg semmi köze nem volt sem a magyarokhoz, sem az emigrációhoz. Egy népszerű, szerelmi témájú angol szám volt, amelyet 1955 novemberében kezdett énekelni Dean Martin. Az anyai ágon osztrák származású Freddy Quinn írt aztán hozzá német szöveget, és az így világszerte sikeres dal már a honvágyról szólt. Ennek nyomán írta meg Gommermann István a dal máig ismert magyar szövegét, amely először 1956. október 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Egy ideig nagyon gyakran játszotta a rádió, hogy megfékezze az óriási kivándorlási hullámot. Amikor azonban a dal szerzője és előadója (Boros Ida) is elhagyta az országot év végén, akkor levették a rádió műsoráról, és később csak a Szabad Európán lehetett hallgatni.

Kommunista ország lévén, Jugoszlávia helyzete talán még Ausztriánál is kényesebb volt, noha 1948-ban szakított a sztálini Szovjetunióval. Moszkvában könnyen provokációként értékelhették volna a magyar menekültek befogadását, és 1956 novemberében még naponta toloncolták vissza Magyarországra a menekülteket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága mindenesetre felajánlotta segítségét Jugoszláviának – első ízben egy kommunista országnak –, amit a belgrádi kormány végül elfogadott. Más nemzetközi humanitárius szervezetekkel közösen segítettek a menekültek nyugat-európai országokban való elhelyezésében.

A Jugoszláviába való menekülésnek három fő oka volt. Egyrészt az erre indulók többsége a déli országrészben lakott, és a Jugoszláviához csatolt Délvidéken sokaknak éltek rokonaik. Másrészt eleve jó néhányan akadtak, akik a Délvidéken születtek, csak Trianon vagy a második világháború idején a csonka országba költöztek, és most lényegében hazamentek. Harmadrészt akkor ugrott meg a dél felé menekülők száma, amikor a magyar–osztrák határt lezárták 1957 januárjában.

Az általában magyarlakta területekre érkezett menekülteket átmeneti befogadóközpontokban helyezték el először. Napokon-heteken belül az ország belsejében lévő nagyobb menekülttáborokba vitték őket tovább, majd rengetegen közülük Nyugatra távoztak.

 

Ezek is érdekelhetnek